Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  47847/B

Business name: 
Aliter Technologies, a. s.
  (from: 08/11/2011)
Registered seat: 
Turčianska 16
Bratislava 821 09
  (from: 09/12/2007)
Identification number (IČO): 
36 831 221
  (from: 09/12/2007)
Date of entry: 
09/12/2007
  (from: 09/12/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/11/2011)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/2007)
prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (from: 09/12/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/2007)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 09/12/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/12/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/2007)
marketing a prieskum trhu
  (from: 09/12/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 09/12/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/2007)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 09/12/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/12/2007)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 09/12/2007)
inštalácia dát, dátových, štrukturovaných a analógových sietí v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 09/12/2007)
management
  (from: 09/12/2007)
výskum a vývoj hardware
  (from: 09/12/2007)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 09/12/2007)
správa počítačových sietí
  (from: 09/12/2007)
inštalácia počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/12/2007)
poradenská činnosť v oblasti softwaru
  (from: 09/12/2007)
vykonávanie servisu pre výpočtovú techniku, zariadenia a informačné technológie v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 09/12/2007)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  (from: 09/12/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií informačných a komunikačných systémov
  (from: 09/12/2007)
poradenská činnosť v oblasti informačnej počítačovej bezpečnosti
  (from: 09/12/2007)
konzultácie a analýzy v oblasti bezpečnosti informačných systémov
  (from: 09/12/2007)
vypracovanie bezpečnostných projektov určených k ochrane osobných údajov
  (from: 09/12/2007)
vypracovanie bezpečnostných projektov na technické prostriedky
  (from: 09/12/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 09/12/2007)
inštalácia výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií a poskytovanie s tým spojených konzultačných služieb
  (from: 09/12/2007)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 04/02/2009)
výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 06/28/2011)
vývoj a výroba vojenského materiálu
  (from: 06/28/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/11/2011)
Ing. Peter Dostál - predseda
Kladnianska 1/320
Bratislava 821 05
From: 08/11/2011
  (from: 08/11/2011)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva koná za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 08/11/2011)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 08/11/2011)
Supervisory board: 
Miroslav Pekarčík
Južná ulica 36/569
Krakovany 922 02
From: 08/11/2011
  (from: 08/11/2011)
Ing. Ervin Haramia
Veterná 35
Šamorín 931 01
From: 08/11/2011
  (from: 08/11/2011)
Ing. Pavol Gálik
Kaštieľska 4
Veľký Biel 900 24
From: 08/11/2011
  (from: 08/11/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.8.2007 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/12/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2008.
  (from: 01/01/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.1.2009.
  (from: 02/05/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2009.
  (from: 04/02/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2011.
  (from: 06/28/2011)
Notárska zápisnica N 313/2011, Nz 18551/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2011 o zmene právnej formy spoločnosti Aliter Consulting, s.r.o. so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO: 36 831 221, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 47847/B z spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 08/11/2011)
Date of updating data in databases:  09/22/2022
Date of extract :  09/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person