Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  708/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
AGRO DS, a.s. v likvidácii
  (from: 02/12/2010)
AGRO DS, a.s.
  (from: 01/22/2001 until: 02/11/2010)
Agrofrigor Dunajská Streda, a.s.
  (from: 05/21/1993 until: 01/21/2001)
Registered seat: 
Budovateľská 1247/7
Dunajská Streda 929 01
  (from: 02/12/2010)
Partizánska cesta 81
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/05/2002 until: 02/11/2010)
Budovateľská 1247/7
Dunajská Streda 929 01
  (from: 05/21/1993 until: 08/04/2002)
Identification number (IČO): 
31 436 218
  (from: 05/21/1993)
Date of entry: 
04/01/1993
  (from: 05/21/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/21/1993)
Objects of the company: 
Poľnohospodárska výroba-výroba zeleniny, kvetín ich rozmnožovanie, autovegetatívne rozmnožovanie okrasných, lesných a iných drevín vo vl. zariadeniach
  (from: 05/21/1993)
Spracovanie ovocia a zeleniny na polotovary
  (from: 05/21/1993)
Spracovanie ovocia a zeleniny na finálne výrobky
  (from: 05/21/1993)
Výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 05/21/1993)
Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami
  (from: 05/21/1993)
Skladovanie v klimatizovaných, atmosferických a bežných skladoch, triedenie a balenie poľnohospodárskych produktov a iných hotových výrobkov
  (from: 05/21/1993)
Pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava pre vlastnú potrebu i ako službu pre iných
  (from: 05/21/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 01/22/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/22/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/22/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/22/2001)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 01/22/2001)
Maloobchod s ovocím a zeleninou a potravinami
  (from: 05/21/1993 until: 08/04/2002)
Odborné poradenské služby pre spoločnosti, organizácie a súkr. podnikateľov u ovocia, zeleniny, vypracovanie projektov ovocných sadov a vo vyššie uvedených činnostiach
  (from: 05/21/1993 until: 01/21/2001)
Analytické a laboratórne služby, rozbory ako služby pre podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
  (from: 05/21/1993 until: 08/04/2002)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
  (from: 05/21/1993 until: 01/21/2001)
Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/21/1993 until: 01/21/2001)
Výroba látok z plastov na báze polymérov
  (from: 05/21/1993 until: 01/21/2001)
Zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie Federálne ministerstva zahraničného obchodu
  (from: 05/21/1993 until: 01/21/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/14/1998)
Managing board
  (from: 05/21/1993 until: 12/13/1998)
Ing. Ondrej Hajaš - člen
Nezábudkova 14
Bratislva 821 01
From: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006)
Ing. Július Bankó - predseda predstavenstva
Bratislavská 2462/120
Veľký Meder 932 01
From: 11/06/2009
  (from: 02/12/2010)
Ing. František Bako - člen predstavenstva
Neratovické nám. 2147
Dunajská Streda
  (from: 09/09/1997 until: 12/13/1998)
Ing. František Bakó
Neratovické nám. 2147/13
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. Vojtech Barnabáš
Jazerná 87/1
Veľké Úľany
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Peter Bernáth - člen predstavenstva
322
Orechová Potôň
  (from: 09/09/1997 until: 12/14/1997)
Ing. Peter Böhm - predseda predstavenstva
Budovateľská 17/1
Dunajská Streda
  (from: 09/09/1997 until: 12/13/1998)
Ing. Karol Bohus
Dunajská 113
Veľký Meder
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Dr. Ladislav Boszaky
Nemešsegská 132
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Dr. Ladislav Boszaky - člen predstavenstva
Nemešsegská 132
Dunajská Streda
  (from: 09/09/1997 until: 12/14/1997)
Ing. Karol Cserge - člen predstavenstva
nám. Mládeže 15
Veľký Meder
  (from: 09/09/1997 until: 12/14/1997)
Ing. Tibor Földes - člen predstavenstva
Smetanov háj 291/27
Dunajská Streda
  (from: 09/09/1997 until: 12/14/1997)
Ing. Ján Knezovič , CSc. - výkonný riaditeľ
Krátka 14
Šamorín
  (from: 05/21/1993 until: 03/27/1995)
Ing. Július Kováts
225
Baka
  (from: 03/28/1995 until: 09/08/1997)
Ing. Arpád Mészáros
466
Štvrtok na Ostrove
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. Jozef Novák - člen
Jelenia 13
Košice 040 01
  (from: 12/14/1998 until: 04/07/2006)
Ing. Jozef Novák - člen
Jelenia 13
Košice 040 01
Until: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Radmila Oboňová - podpredseda
Nábrežná 87
Nové Zámky 940 57
  (from: 01/22/2001 until: 04/07/2006)
Ing. Radmila Oboňová - podpredseda
Nábrežná 87
Nové Zámky 940 57
Until: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Štefan Papp
Pionierska 6
Topoľníky
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. Milan Pašmík - predseda
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
  (from: 12/14/1998 until: 01/21/2001)
Ing. Radoslav Prepik - predseda
Sadmelijská 5
Bratislava 831 06
  (from: 01/22/2001 until: 04/07/2006)
Ing. Radoslav Prepik - predseda
Sadmelijská 5
Bratislava 831 06
Until: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Marek Rakický - podpredseda
Hradné údolie 13
Bratislava 811 01
  (from: 12/14/1998 until: 01/21/2001)
Ing. Ladislav Tánczos
Okróbrova 12
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. Vojtech Tĺčik - člen predstavenstva
Podkylava 9
Krajné
  (from: 09/09/1997 until: 12/14/1997)
Dr. František Végh - člen predstavenstva
Jantárova 1881/43
Dunajská Streda
  (from: 09/09/1997 until: 12/14/1997)
Ing. Štefan Végh
Štadiónová 1598/11
Veľké Úľany
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. Štefan Végh - člen predstavenstva
Štadiónová 1598/11
Veľký Meder
  (from: 09/09/1997 until: 12/13/1998)
Ing. Július Banko - podpredseda predstavenstva
Bratislavská 2462/120
Veľký Meder 932 01
From: 01/27/2006 Until: 11/06/2009
  (from: 02/12/2010 until: 02/11/2010)
Milan Fandel - predseda predstavenstva
Tranovského 25
Bratislava 841 02
From: 01/27/2006 Until: 11/06/2009
  (from: 02/12/2010 until: 02/11/2010)
Milan Fandel - predseda predstavenstva
Tranovského 25
Bratislava 841 02
From: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006 until: 02/11/2010)
Ing. Július Banko - podpredseda predstavenstva
Bratislavská 2462/120
Veľký Meder 932 01
From: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006 until: 02/11/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne a člen predstavenstva iba spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funckii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/08/2006)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/14/1998 until: 04/07/2006)
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvo spoločnosti na základe plnej moci. Prokurista zastupuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnimi predpismi. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu a výkonný riaditeľ spoločnosti sám. Výkonný riaditeľ podpisuje v rozsahu plnej moci. Prokurista podpisuje v súlade s ustanoveniami § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/21/1993 until: 12/13/1998)
Procuration: 
Ing. Gabriel Miklos , CSc.
168
Ňárad
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Capital: 
4 317 548 EUR Paid up: 4 317 548 EUR
  (from: 02/12/2010)
130 022 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 02/11/2010)
Shares: 
Number of shares: 1022
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: podlieha súhlasu dozornej rady
  (from: 02/12/2010)
Number of shares: 2580
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: podlieha súhlasu dozornej rady
  (from: 02/12/2010)
Number of shares: 1022
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 02/11/2010)
Number of shares: 2580
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 02/11/2010)
Number of shares: 1022
Druh: doplnkové akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/14/1998 until: 01/21/2001)
Number of shares: 1246
Druh: základné akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/15/1999 until: 01/21/2001)
Number of shares: 1334
Druh: základné akcie na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/15/1999 until: 01/21/2001)
Number of shares: 2580
Druh: základné akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/14/1998 until: 06/14/1999)
Number of shares: 2580
Druh: základné akcie
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 12/13/1998)
Number of shares: 1022
Druh: doplnkové akcie
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/21/1993 until: 12/13/1998)
Supervisory board: 
Ing. Beata Csongová
Boriny 1363/26
Dunajská Streda 926 01
From: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006)
Roman Ťažký
Palkovičova 3
Bratislava 821 08
From: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006)
Ing. Tibor Špigút - predseda
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
From: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006)
Ing. Róbert Ďuriš - člen dozornej rady
Štúrova 21
Levice
  (from: 09/09/1997 until: 12/13/1998)
Ing. Róbert Ďuriš - podpredseda
Štúrova 21
Levice 934 01
  (from: 12/14/1998 until: 01/21/2001)
Ing. Pavol Keszegh
Kúpeľná 2179/42
Veľký Meder
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. František Kmotrík
Holice
  (from: 05/21/1993 until: 03/27/1995)
Ing. Arpád Mészáros - predseda dozornej rady
466
Štvrtok na Ostrove
  (from: 09/09/1997 until: 12/13/1998)
RSDr. Tibor Miklós - člen dozornej rady
37
Vydrany
  (from: 09/09/1997 until: 12/14/1997)
Ing. Jozef Németh - člen dozornej rady
Jilemnického 233/25
Dunajská Streda
  (from: 09/09/1997 until: 12/13/1998)
Alfréd Szabo
Hlavná 84/200
Topoľníky
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. Ľudovít Szelle
Jilemnického 338
Dunajská Streda
  (from: 03/28/1995 until: 12/13/1998)
Ing. Michal Štangel - člen dozornej rady
Fučíkova 42
Sládkovičovo
  (from: 09/09/1997 until: 12/14/1997)
Ing. Štefan Varga
571
Trhová Hradská
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. Pavel Výboch
Veľkoblahovská 73/35
Dunajská Streda
  (from: 05/21/1993 until: 09/08/1997)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
Until: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Štefan Szasz - člen
Iľjušinova 4
Bratislava 851 01
Until: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Milan Pašmík - podpredseda
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
Until: 01/27/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Jozef Štubňa - predseda
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (from: 12/14/1998 until: 04/07/2006)
Ing. Štefan Szasz - člen
Iľjušinova 4
Bratislava 851 01
  (from: 12/14/1998 until: 04/07/2006)
Ing. Milan Pašmík - podpredseda
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
  (from: 01/22/2001 until: 04/07/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2009
  (from: 02/12/2010)
 Liquidators:
Ing. Július Bankó
Bratislavská 2462/120
Veľký Meder 932 01
From: 12/01/2009
  (from: 02/12/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti v likvidácii samostatne.
  (from: 02/12/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.11.1992 podľa § 163 ods. 1 a § 172, v nadväznosti na § 766 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Spoločnosť je právnym nástupcom spoločného podniku Agrofrigor. Stary spis: Sa 268
  (from: 05/21/1993)
Zmena stanov zo dňa 20.4.1994. Stary spis: Sa 268
  (from: 03/28/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 17.10.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 126/96, Nz 109/96 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/09/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 22.10.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 161/97, Nz 148/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 12/15/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.11.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 151/98, Nz 150/98 schválilo zmenu stanov.
  (from: 12/14/1998)
Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti zo dňa 26.02.1999.
  (from: 06/15/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.12.1999 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Agrofrigor Dunajská Streda, a.s., na: AGRO DS, a.s.).
  (from: 01/22/2001)
Zmluva o prevode časti podniku zo dňa 29.02.2000.
  (from: 10/05/2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.5.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 194/02, Nz 194/02, schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: 929 01 Dunajská Streda, Budovateľská 1247/7 na: 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 81). Úplné znenie stanov.
  (from: 08/05/2002)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person