Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  191/L

Business name: 
Garáže Vlčince, s.r.o.
  (from: 12/17/2011)
Garáže Vlčince, a.s.
  (from: 11/29/2011 until: 12/16/2011)
Garáže Žilina, a.s.
  (from: 04/20/1994 until: 11/28/2011)
Registered seat: 
Obežná 5815
Žilina 010 08
  (from: 09/04/1998)
Hlinská 40
Žilina 010 01
  (from: 04/20/1994 until: 09/03/1998)
Identification number (IČO): 
31 605 184
  (from: 04/20/1994)
Date of entry: 
04/20/1994
  (from: 04/20/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/2011)
Joint-stock company
  (from: 04/20/1994 until: 12/16/2011)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností
  (from: 04/20/1994)
činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľ ností
  (from: 04/20/1994)
výstavba a prevádzkovanie garáží
  (from: 04/20/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/20/1994)
autoumývareň
  (from: 11/21/1997)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu a predaj tabakových výrobkov a cukroviniek
  (from: 11/21/1997)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/17/2011)
Managing board
  (from: 04/20/1994 until: 12/16/2011)
JUDr. Erik Končok
Drobného 1899/25
Bratislava - Dúbravka 841 01
From: 12/17/2011
  (from: 12/17/2011)
Ing. Slavko Bačár
Dedinská 218/95
Žilina
From: 04/17/2002
  (from: 07/30/2002 until: 09/12/2007)
Ing. Slavko Bačár
Dedinská 218/95
Žilina
From: 04/17/2002 Until: 09/10/2007
  (from: 09/13/2007 until: 09/12/2007)
Ing.arch. Ján Burian
A. Kmeťa 40
Žilina
  (from: 09/04/1998 until: 01/23/2002)
JUDr. Karol Gordík - člen
Nitrianska 1593/1
Žilina
From: 09/24/2002
  (from: 11/25/2002 until: 06/26/2007)
JUDr. Karol Gordík - člen
Nitrianska 1593/1
Žilina
From: 09/24/2002 Until: 02/20/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Miroslav Hromec
Tajovského 33
Žilina
  (from: 04/20/1994 until: 09/03/1998)
Ing. Jozef Jakubec
V. Spanyola 10
Žilina
Until: 04/17/2002
  (from: 01/24/2002 until: 07/29/2002)
Ing. Marian Janušek
Petzvalova č. 3380/73
Žilina
From: 04/17/2002
  (from: 07/30/2002 until: 06/26/2007)
Ing. Marian Janušek
Petzvalova č. 3380/73
Žilina
From: 04/17/2002 Until: 09/20/2006
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Dušan Magula - člen
Šturová 71
Mariánka
From: 09/20/2006
  (from: 06/27/2007 until: 09/12/2007)
Ing. Dušan Magula - člen
Šturová 71
Mariánka
From: 09/20/2006 Until: 09/10/2007
  (from: 09/13/2007 until: 09/12/2007)
Ing. Viliam Mikuláš - člen
Nezvalova 614/10
Žilina
From: 02/20/2007
  (from: 06/27/2007 until: 09/12/2007)
Ing. Viliam Mikuláš - člen
Nezvalova 614/10
Žilina
From: 02/20/2007 Until: 09/10/2007
  (from: 09/13/2007 until: 09/12/2007)
Ing. Peter Rohoň
O. Plachého 16
Martin
  (from: 04/20/1994 until: 01/23/2002)
Ing. Branislav Sališ
Bajzova 8
Žilina
Until: 09/24/2002
  (from: 04/20/1994 until: 11/24/2002)
Mgr. Erik Končok - člen
Drobného 1899/25
Bratislava - Dúbravka
From: 09/10/2007 Until: 12/17/2011
  (from: 12/17/2011 until: 12/16/2011)
Mgr. Erik Končok - člen
Drobného 1899/25
Bratislava - Dúbravka
From: 09/10/2007
  (from: 09/13/2007 until: 12/16/2011)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing
Rakúska republika
  (from: 04/16/1997 until: 07/20/2000)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Sadová 2336/13
Spišská Nová Ves
Until: 04/17/2002
  (from: 07/21/2000 until: 07/29/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 12/17/2011)
Za spoločnosť koná člen predstavenstva samostatne tak, že k natlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 09/13/2007 until: 12/16/2011)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden musí byť zástupca majiteľa najväčšieho počtu akcií.
  (from: 04/20/1994 until: 09/12/2007)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/17/2011)
50 660 EUR Paid up: 50 660 EUR
  (from: 01/31/2009 until: 12/16/2011)
1 490 000 Sk
  (from: 04/16/1997 until: 01/30/2009)
1 246 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 04/15/1997)
Shares: 
Number of shares: 1490
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 01/31/2009 until: 12/16/2011)
Number of shares: 1490
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 01/30/2009)
Number of shares: 1490
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/16/1997 until: 12/19/1999)
Number of shares: 1246
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 04/15/1997)
Supervisory board: 
Ing. Július Fodora
Osiková 15
Žilina
  (from: 01/24/2002 until: 06/26/2007)
Ing. Július Fodora
Osiková 15
Žilina
Until: 05/18/2005
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Pavol Fuchsberger
Jána Milca 37
Žilina
  (from: 04/20/1994 until: 01/23/2002)
Stanislava Gabašová
Tulská 1683/10
Žilina
From: 11/08/2007
  (from: 03/01/2008 until: 02/17/2009)
Stanislava Gabašová
Tulská 1683/10
Žilina
From: 11/08/2007 Until: 09/30/2008
  (from: 02/18/2009 until: 02/17/2009)
Mgr. Soňa Grošaftová
Javorová 3/3
Žilina
From: 05/18/2005
  (from: 06/27/2007 until: 09/12/2007)
Mgr. Soňa Grošaftová
Javorová 3/3
Žilina
From: 05/18/2005 Until: 09/10/2007
  (from: 09/13/2007 until: 09/12/2007)
Ing. Oleg Leontiev
Dolná 5
Bratislava
Until: 04/17/2002
  (from: 04/16/1997 until: 07/29/2002)
Ing. Milan Malík
Allendeho 4/18
Martin
  (from: 04/20/1994 until: 01/23/2002)
Ing. Vanda Mravcová
Petzvalova č. 67/1
Žilina
From: 04/17/2002
  (from: 07/30/2002 until: 09/12/2007)
Ing. Vanda Mravcová
Petzvalova č. 67/1
Žilina
From: 04/17/2002 Until: 09/10/2007
  (from: 09/13/2007 until: 09/12/2007)
JUDr. Jana Pajtová
Jaseňová 3
Žilina
Until: 04/17/2002
  (from: 04/20/1994 until: 07/29/2002)
Ing. Rastislav Svitek
Kempelenova 3403/45
Žilina
From: 09/10/2007
  (from: 09/13/2007 until: 01/05/2010)
Ing. Rastislav Svitek
Kempelenova 3403/45
Žilina
From: 09/10/2007 Until: 12/11/2009
  (from: 01/06/2010 until: 01/05/2010)
JUDr. Viera Urdzíková
Tatranská 3109/4
Žilina
From: 04/17/2002
  (from: 07/30/2002 until: 06/26/2007)
JUDr. Viera Urdzíková
Tatranská 3109/4
Žilina
From: 04/17/2002 Until: 02/20/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Mgr. Martin Valky
Trnavská 1355/4
Žilina
From: 02/20/2007
  (from: 06/27/2007 until: 02/29/2008)
Mgr. Martin Valky
Trnavská 1355/4
Žilina
From: 02/20/2007 Until: 11/08/2007
  (from: 03/01/2008 until: 02/29/2008)
JUDr. Soňa Gašková
Medzierka 7/816
Žilina - Považský Chlmec
From: 09/10/2007 Until: 12/17/2011
  (from: 12/17/2011 until: 12/16/2011)
Víta Krnáčová
Konevova 3929/3
Martin 036 01
From: 09/30/2008 Until: 12/17/2011
  (from: 12/17/2011 until: 12/16/2011)
Michal Krkoška
Segnerova 3400
Žilina 010 01
From: 12/11/2009 Until: 12/17/2011
  (from: 12/17/2011 until: 12/16/2011)
JUDr. Soňa Gašková
Medzierka 7/816
Žilina - Považský Chlmec
From: 09/10/2007
  (from: 09/13/2007 until: 12/16/2011)
Víta Krnáčová
Konevova 3929/3
Martin 036 01
From: 09/30/2008
  (from: 02/18/2009 until: 12/16/2011)
Michal Krkoška
Segnerova 3400
Žilina 010 01
From: 12/11/2009
  (from: 01/06/2010 until: 12/16/2011)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.4.l994 podľa § l54 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo podľa § 172 zák.č. 513/91 Zb. prijatím stanov. Stary spis: Sa 631
  (from: 04/20/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28. 6. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/16/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/21/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/04/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.11. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 24.9.2002 bola schválená zmena predstavenstva.
  (from: 11/25/2002)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person