Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1107/R

Business name: 
Lugera & Maklér spol.s r.o.
  (from: 05/21/1996)
Registered seat: 
Jilemnického 3
Trenčín 911 01
  (from: 10/02/2007)
Identification number (IČO): 
34 140 620
  (from: 05/21/1996)
Date of entry: 
05/21/1996
  (from: 05/21/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/21/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 05/21/1996)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/21/1996)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/21/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/21/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/21/1996)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 05/21/1996)
zásielkový predaj
  (from: 05/21/1996)
výskum a vývoj
  (from: 05/21/1996)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/21/1996)
reklamné činnosti
  (from: 05/21/1996)
čistenie budov
  (from: 05/21/1996)
sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníckych služieb/
  (from: 05/21/1996)
podnikateľské poradenstvo s výnimkou ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva
  (from: 05/21/1996)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/21/1996)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/21/1996)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 04/18/1997)
sprostredkovanie služieb
  (from: 01/31/2002)
sprostredkovanie predaja reklamy
  (from: 01/31/2002)
sprostredkovanie predaja inzertného priestoru
  (from: 01/31/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/31/2002)
sprostredkovanie služieb v oblasti kultúry a zábavnej činnosti
  (from: 12/28/2004)
prenájom elektrických prístrojov a zariadení vrátane príslušenstva
  (from: 12/28/2004)
pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
  (from: 12/28/2004)
ťažba dreva a pridružené služby
  (from: 12/28/2004)
činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 12/28/2004)
mechanické úpravy v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu a plastu
  (from: 12/28/2004)
demolačné a zemné práce
  (from: 12/28/2004)
baliace služby
  (from: 12/28/2004)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/28/2004)
sadovnícke práce
  (from: 12/28/2004)
maliarske a natieračské služby
  (from: 12/28/2004)
organizovanie konferencií a seminárov
  (from: 12/28/2004)
organizačné poradenstvo - sociálne a marketingové analýzy
  (from: 12/28/2004)
poradenstvo v oblasti marketingu
  (from: 12/28/2004)
personálny management
  (from: 12/28/2004)
vydavateľská a nakladateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
  (from: 12/28/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 12/28/2004)
leasingová činnosť
  (from: 12/28/2004)
skladovanie
  (from: 12/28/2004)
personálna analýza a hodnotenie pracovníkov
  (from: 12/28/2004)
personálne poradenstvo pri výbere pracovníkov
  (from: 12/28/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2004)
technicko - organizačné zabezpečenie seminárov a konferencií
  (from: 12/28/2004)
školiaca a lektorská činnosť v riadení a personalistike
  (from: 12/28/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/29/2017)
činnosť agentúry dočasného zamestnávania
  (from: 11/29/2017)
Partners: 
Rastislav Grznár
Hodžova 1488/43
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. MVDr. Dana Berčeniová
Popradská 698/20
Spišská Teplica 059 34
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Lugera & Makler Werving en Selectie B.V.
Prinsesselaan 6
Beverwijk 1942AH
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 34106428
  (from: 06/01/2022)
Contribution of each member: 
Rastislav Grznár
Amount of investment: 1 875 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 875 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. MVDr. Dana Berčeniová
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/17/2022)
Lugera & Makler Werving en Selectie B.V.
Amount of investment: 4 875 EUR Paid up: 4 875 EUR
  (from: 06/01/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/21/1996)
Rastislav Grznár
Hodžova 1488/43
Trenčín
From: 05/21/1996
  (from: 05/17/2022)
Gerard Koolen
Strada Turturelelor 62
Bukurešť 030882
Rumunsko
From: 10/28/2011
  (from: 06/01/2022)
Ing.,MVDr. Dana Berčeniová
Popradská 698/20
Spišská Teplica 059 34
From: 06/30/2016
  (from: 07/29/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/21/1996)
Capital: 
7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 10/27/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 2.4.1996 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a dodatkov. Stary spis: S.r.o. 6285
  (from: 05/21/1996)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.08.1996.
  (from: 04/18/1997)
Spoločníci dňa 13.06.1997 prijali dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/10/1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 3o.l.l998.
  (from: 05/12/1998)
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia konanom dńa 14.07.1998 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/29/1999)
Valné zhromaždenie dňa 11.1.1999 schválilo prevod obchodného podielu /zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.1.1999/ a dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/28/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.8.2001 odvolalo konateľa, schválilo zmenu spoločenskej zmluvy, dodatok č.8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/31/2002)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person