Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  128/T

Business name: 
BELAR a.s.
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
BELAR-DUNAJ, akciová spoločnosť
  (from: 08/20/1998 until: 12/31/2004)
Poľnonákup Dunaj a.s.
  (from: 04/24/1992 until: 08/19/1998)
Registered seat: 
Nová Osada 22
Dunajská Streda 929 31
  (from: 03/24/1999 until: 08/31/2013)
Adorská 41
Dunajská Streda 929 31
  (from: 04/24/1992 until: 03/23/1999)
Identification number (IČO): 
31 411 797
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Date of deletion: 
09/01/2013
  (from: 09/01/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti BELAR a.s. rozhodlo dňa 12.08.2013 o zrušení spoločnosti BELAR a.s. ku dňu 31.08.2013. Spoločnosť BELAR a.s. sa zrušuje bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava ako nástupníckou spoločnosťou, na ktorú dňom 01.09.2013 prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti BELAR a.s., IČO: 31 411 797, celý jej majetok, všetky jej pohľadávky a záväzky, práva a povinnosti, vrátane práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva.
  (from: 09/01/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj osív a sadby
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
cestná doprava nákladná
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
oprava nákladných vozidiel a iných manipulačných strojov a zariadení
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
prenájom dopravných prostriedkov a údržbárskych dielní
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
výroba oceľových konštrukcií, kovovýroba
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
drevovýroba a stolárska výroba
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
vykonanie revíznej činnosti elektrických zariadení a hromozvodov
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
prevíjanie a oprava asynchronických elektromotorov
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
zásobovanie hospodárskymi potrebami
  (from: 04/24/1992 until: 07/12/2006)
výkrm brojlerových kurčiat
  (from: 04/22/1993 until: 07/12/2006)
nákup a predaj chemikálií
  (from: 03/24/1994 until: 07/12/2006)
obchodovanie so všetkými komoditami na ktoré nie je potrebné osobitné oprávnenie
  (from: 03/24/1994 until: 07/12/2006)
balenie rastlinných výrobkov
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
zahranično - obchodná činnosť
  (from: 09/08/1995 until: 07/12/2006)
výroba a zušľachťovanie kŕmnych zmesí
  (from: 01/01/2005 until: 07/12/2006)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2005 until: 07/12/2006)
zámočníctvo
  (from: 01/01/2005 until: 07/12/2006)
nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
  (from: 04/24/1992 until: 08/31/2013)
výroba krmných zmesí
  (from: 04/24/1992 until: 08/31/2013)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, včítane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deraterizácie
  (from: 09/08/1995 until: 08/31/2013)
laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych produktov, pôdnych vzoriek a súvisiace poradenské služby
  (from: 09/08/1995 until: 08/31/2013)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 09/29/1998 until: 08/31/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/1999 until: 08/31/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/1999 until: 08/31/2013)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 04/09/2002 until: 08/31/2013)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
ubytovacie služby
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
cestná motorová doprava - verejná nákladná medzinárodná
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
železničná vlečka
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
laboratórna chemická analýza kŕmnych zmesí
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v rámci poľnohospodárskej prvovýroby
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
poradenská a konzultačná činnosť pri zavádzaní systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných noriem ISO
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
prenájom reklamných plôch
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
poskytovanie úverov z vlastných finančných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
výroba obalov
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
baliaca činnosť
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
chov hospodárskych zvierat
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
výskum, výroba a predaj prísad pre potravinársku výrobu
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
výskum a vývoj v oblasti biochémie a biochemických procesov
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
organizovanie výstav a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
organizovanie kurzov, školení a seminárov rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/13/2006 until: 08/31/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/09/2002 until: 08/31/2013)
Managing board
  (from: 08/20/1998 until: 04/08/2002)
Managing board
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
Managing board
  (from: 04/24/1992 until: 09/22/1997)
Ing. Andrej Bezák - podpredseda
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 09/27/2005)
Ing. Andrej Bezák - podpredseda
Pod Šípkom 1153/1
Partizánske 958 06
From: 01/01/2005 Until: 09/23/2005
  (from: 09/28/2005 until: 09/27/2005)
Mgr. Ing. Igor Brosz - člen
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 06/24/2008)
Mgr. Ing. Igor Brosz - člen
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 04/01/2008 Until: 05/20/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Alexander Csiba - člen
Krátka 11
Dunajská Streda 929 01
  (from: 08/20/1998 until: 06/16/1999)
Ing. Ján Danter - člen
Boldog 159
Boldog 925 26
From: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 12/03/2008)
Ing. Ján Danter - člen
Boldog 159
Boldog 925 26
From: 05/21/2008 Until: 10/31/2008
  (from: 12/04/2008 until: 12/03/2008)
Ing. Irena Denkeová
406
Ohrady 930 12
  (from: 05/20/1999 until: 02/08/2000)
Ing. Jaroslav Dobiš - člen
Golianova 64
Nitra
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Ladislav Dobos - člen
507
Šamorín - Mliečno 931 01
From: 04/17/2007
  (from: 05/15/2007 until: 04/17/2008)
Ing. Ladislav Dobos - člen
507
Šamorín - Mliečno 931 01
From: 04/17/2007 Until: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Zoltán Dömeny - člen
Komárňanská 47/31
Veľký Meder 932 01
From: 09/23/2005
  (from: 09/28/2005 until: 01/31/2006)
Ing. Zoltán Dömeny , PhD. - člen
Komárňanská 47/31
Veľký Meder 932 01
From: 09/23/2005
  (from: 02/01/2006 until: 12/28/2007)
Ing. Zoltán Dömeny , PhD. - člen
Komárňanská 47/31
Veľký Meder 932 01
From: 09/23/2005 Until: 10/10/2007
  (from: 12/29/2007 until: 12/28/2007)
Ing. Pavol Ďurišin
Sološnická 51
Bratislava
  (from: 10/10/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Pavol Ďurišin - člen
Sološnická 51
Bratislava
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 10/29/2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/21/2008 Until: 09/30/2008
  (from: 10/30/2008 until: 10/29/2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - podpredseda
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Jaroslav Faltýnek - podpredseda
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 04/01/2008 Until: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Csaba Farkas - člen
Thúróczyho 31
Šahy 936 01
  (from: 08/20/1998 until: 06/16/1999)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - člen
Jašíkova 255/8
Bratislava 821 03
From: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/21/2008)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - člen
Jašíkova 255/8
Bratislava 821 03
From: 04/01/2008 Until: 04/02/2008
  (from: 04/22/2008 until: 04/21/2008)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - predseda
Jašíkova 255/8
Bratislava 821 03
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 04/17/2008)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - predseda
Jašíkova 255/8
Bratislava 821 03
From: 01/01/2005 Until: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Vojtech Hicner - člen
Rybný trh 333/1
Dunajská Streda
  (from: 04/24/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Tibor Keserü - člen
Veľkoblahovská 73/35
Dunajská Streda 929 01
From: 08/17/2004
  (from: 08/20/2004 until: 12/31/2004)
Ing. Tibor Keserü - člen
Veľkoblahovská 73/35
Dunajská Streda 929 01
From: 08/17/2004 Until: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 12/31/2004)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 04
Česká republika
From: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 06/24/2008)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 04
Česká republika
From: 04/01/2008 Until: 05/20/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 09/30/2008
  (from: 10/30/2008 until: 07/20/2010)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 09/30/2008 Until: 06/30/2010
  (from: 07/21/2010 until: 07/20/2010)
Ing. Marián Krištof - člen predstavenstva
Agátová 1118/1
Šaľa 927 01
From: 01/26/2011
  (from: 02/04/2011 until: 05/23/2012)
Ing. Marián Krištof - člen predstavenstva
Agátová 1118/1
Šaľa 927 01
From: 01/26/2011 Until: 04/30/2012
  (from: 05/24/2012 until: 05/23/2012)
Ing. Atila Lendvay - člen
249
Ňárad 930 06
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 09/27/2005)
Ing. Atila Lendvay - podpredseda
249
Ňárad 930 06
From: 01/01/2005
  (from: 09/28/2005 until: 04/17/2008)
Ing. Atila Lendvay - podpredseda
249
Ňárad 930 06
From: 01/01/2005 Until: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Kamil Majerčík
Jurkovičova 19
Nitra 949 11
From: 10/10/2007
  (from: 12/29/2007 until: 04/17/2008)
Ing. Kamil Majerčík
Jurkovičova 19
Nitra 949 11
From: 10/10/2007 Until: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Pavol Masár - člen
Novomeského 12
Nitra 949 11
From: 01/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 04/17/2008)
Ing. Pavol Masár - člen
Novomeského 12
Nitra 949 11
From: 01/01/2006 Until: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Bohuš Mikula - člen
Limbová 412/18
Limbach 900 91
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 05/14/2007)
Ing. Bohuš Mikula - člen
Limbová 412/18
Limbach 900 91
From: 01/01/2005 Until: 04/17/2007
  (from: 05/15/2007 until: 05/14/2007)
Imrich Mózes
Smetanov háj 291
Dunajská Streda
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Imrich Mózes - člen
Smetanov háj 291/29
Dunajská Streda 929 01
  (from: 09/23/1997 until: 05/19/1999)
Imrich Mózes - podpredseda
Smetanov háj 291
Dunajská Streda
  (from: 04/24/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Imrich Nagy - člen
196
Vydrany
  (from: 04/24/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Imrich Nagy - podpredseda
196
Vydrany 930 16
  (from: 10/24/1997 until: 06/16/1999)
Ing. Ladislav Pisch , CSc.
Slnečná 17
Šamorín
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Ladislav Pisch , CSc. - predseda
Slnečná 17
Bratislava
  (from: 10/10/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec 903 01
  (from: 08/20/1998 until: 05/19/1999)
Jozef Presinszky - člen
89
Medveďov
  (from: 04/24/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Ladislav Sátor - podpredseda predstavenstva
600
Dolný Štál 030 10
  (from: 06/17/1999 until: 07/31/2000)
Ing. Ladislav Sátor - predseda
600
Dolný Štál 930 10
  (from: 08/01/2000 until: 06/25/2003)
Ing. Ladislav Sátor - predseda
600
Dolný Štál 930 10
From: 03/22/2002
  (from: 06/26/2003 until: 05/12/2004)
Ing. Ladislav Sátor - predseda
600
Dolný Štál 930 10
From: 03/22/2002
  (from: 05/13/2004 until: 08/19/2004)
Ing. Ladislav Sátor - predseda
600
Dolný Štál 930 10
From: 03/22/2002 Until: 08/17/2004
  (from: 08/20/2004 until: 08/19/2004)
Ing. Peter Semanco - člen
Bottova 805/13
Stupava 900 31
From: 10/31/2008
  (from: 12/04/2008 until: 02/03/2011)
Ing. Peter Semanco - člen
Bottova 805/13
Stupava 900 31
From: 10/31/2008 Until: 01/25/2011
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Ing. Peter Semanco - člen
Homolova 8
Bratislava 841 02
From: 09/23/2005
  (from: 09/28/2005 until: 07/12/2006)
Ing. Peter Semanco - člen
Pri kríži 18
Bratislava 841 02
From: 09/23/2005
  (from: 07/13/2006 until: 04/17/2008)
Ing. Peter Semanco - člen
Pri kríži 18
Bratislava 841 02
From: 09/23/2005 Until: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Peter Semanco - podpredseda predstavenstva
Bottova 805/13
Stupava 900 31
From: 01/26/2011
  (from: 02/04/2011 until: 05/23/2012)
Ing. Peter Semanco - podpredseda predstavenstva
Bottova 805/13
Stupava 900 31
From: 01/26/2011 Until: 04/30/2012
  (from: 05/24/2012 until: 05/23/2012)
Ing. Ladislav Slezák - člen
610
Špačince 919 51
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 09/23/2005)
Ing. Ladislav Slezák - člen
610
Špačince 919 51
From: 01/01/2005 Until: 09/01/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Ing. Milan Slezák - člen
313
Stará Myjava 907 01
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 05/14/2007)
Ing. Milan Slezák - člen
313
Stará Myjava 907 01
From: 01/01/2005 Until: 03/03/2007
  (from: 05/15/2007 until: 05/14/2007)
Mgr. Norbert Sommer - predseda
Púpavova 33
Bratislava 841 04
From: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 05/07/2009)
Mgr. Norbert Sommer - predseda
Púpavova 33
Bratislava 841 04
From: 05/21/2008 Until: 03/20/2009
  (from: 05/08/2009 until: 05/07/2009)
Mgr. Norbert Sommer - predseda
Púpavová 33
Bratislava 841 04
From: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 06/24/2008)
Mgr. Norbert Sommer - predseda
Púpavová 33
Bratislava 841 04
From: 04/01/2008 Until: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Attila Szabómihály
Veľkoblahovská cesta 75/39
Dunajská Streda
  (from: 02/09/2000 until: 07/31/2000)
Ing. Attila Szabómihály - podpredseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
  (from: 08/01/2000 until: 06/25/2003)
Ing. Attila Szabómihály - podpredseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
From: 03/22/2002
  (from: 06/26/2003 until: 05/12/2004)
Ing. Attila Szabómihály - podpredseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
From: 03/22/2002
  (from: 05/13/2004 until: 08/19/2004)
Ing. Attila Szabómihály - podpredseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
From: 03/22/2002 Until: 08/17/2004
  (from: 08/20/2004 until: 08/19/2004)
Ing. Attila Szabómihály - predseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
From: 08/17/2004
  (from: 08/20/2004 until: 12/31/2004)
Ing. Attila Szabómihály - predseda
Rényska 4222/28
Dunajská Streda 929 01
From: 08/17/2004 Until: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 12/31/2004)
Ing. Ján Šabík
Cabanova 30
Bratislava
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Ján Šabík - člen
Cabanova 30
Bratislava
  (from: 10/10/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - člen
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 10/10/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - predseda
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - predseda
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 05/20/1999 until: 07/31/2000)
Ing. Pavel Šebeň
Jazmínova 2
Zvolen
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Miroslav Šuba
Gercenova 7
Bratislava
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Tibor Takács - podpredseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
From: 07/01/2010
  (from: 08/04/2010 until: 02/03/2011)
Ing. Tibor Takács - podpredseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 00
From: 07/01/2010 Until: 01/25/2011
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Ing. Tibor Takács - predseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 01/26/2011
  (from: 02/04/2011 until: 05/23/2012)
Ing. Tibor Takács - predseda predstavenstva
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 01/26/2011 Until: 04/30/2012
  (from: 05/24/2012 until: 05/23/2012)
Ing. Ladislav Ürogi
157
Veľké Dvorníky
  (from: 02/09/2000 until: 07/31/2000)
Ing. Ladislav Ürögi - člen
157
Veľké Dvorníky 929 01
  (from: 08/01/2000 until: 06/25/2003)
Ing. Ladislav Ürögi - člen
157
Veľké Dvorníky 929 01
From: 03/22/2002
  (from: 06/26/2003 until: 05/12/2004)
Ing. Ladislav Ürögi - člen
157
Veľké Dvorníky 929 01
From: 03/22/2002
  (from: 05/13/2004 until: 08/19/2004)
Ing. Ladislav Ürögi - člen
157
Veľké Dvorníky 929 01
From: 03/22/2002 Until: 08/17/2004
  (from: 08/20/2004 until: 08/19/2004)
Ing. Ladislav Ürögi - podpredseda
157
Veľké Dvorníky 929 01
From: 08/17/2004
  (from: 08/20/2004 until: 12/31/2004)
Ing. Ladislav Ürögi - podpredseda
157
Veľké Dvorníky 929 01
From: 08/17/2004 Until: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 12/31/2004)
Ing. Kamil Vén - člen
Ľ. Kossutha 2060/193
Dunajská Streda
  (from: 05/23/2001 until: 06/25/2003)
Ing. Kamil Vén - člen
Ľ. Kossutha 2060/193
Dunajská Streda
From: 03/22/2002
  (from: 06/26/2003 until: 05/12/2004)
Ing. Kamil Vén - člen
Ľ. Kossutha 2060/193
Dunajská Streda 929 01
From: 03/22/2002
  (from: 05/13/2004 until: 01/31/2006)
Ing. Kamil Vén - člen
Ľ. Kossutha 2060/193
Dunajská Streda 929 01
From: 03/22/2002 Until: 01/01/2006
  (from: 02/01/2006 until: 01/31/2006)
Jozef Viola - podpredseda
29
Holice
  (from: 10/10/1996 until: 09/22/1997)
Jozef Viola - podpredseda
29
Holice
  (from: 09/23/1997 until: 10/23/1997)
Jozef Viola - predseda
29
Holice
  (from: 04/24/1992 until: 10/09/1996)
Ing. Štefan Zaťko - predseda
Družstevná 800
Žihárec 925 83
From: 03/20/2009
  (from: 05/08/2009 until: 02/03/2011)
Ing. Štefan Zaťko - predseda
Družstevná 800
Žihárec 925 83
From: 03/20/2009 Until: 01/25/2011
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Ing. Drahoslav Žídek - člen
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
From: 04/17/2007
  (from: 05/15/2007 until: 04/17/2008)
Ing. Drahoslav Žídek - člen
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
From: 04/17/2007 Until: 04/01/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Bc. Emil Macho - predseda
854
Rovinka 900 41
From: 05/01/2012
  (from: 05/24/2012 until: 08/31/2013)
Ing. Drahoslav Židek - podpredseda predstavenstva
Novomeského 1350/112
Senica 905 01
From: 05/01/2012
  (from: 05/24/2012 until: 08/31/2013)
Ing. Ľubomíra Kukučková - člen
Malý Báb 492
Báb 951 34
From: 05/01/2012
  (from: 05/24/2012 until: 08/31/2013)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti, pripoja svoj podpis podľa podpisového vzoru.
  (from: 04/09/2002 until: 08/31/2013)
1. Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať môžu: a/ predseda predstavenstva samostatne, alebo b/ dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisujúcich je vždy podpredseda predstavenstva 2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcie podpisujúceho pripoja svoj podpis osoby v bode 1. alebo: a/ splnomocnené osoby v rozsahu udelenej písomnej plnej moci, pričom kópiu plnomocenstva priložia k danému dokumentu, alebo b/ zamestnanci spoločnosti v rozsahu práv delegovaných organizačným poriadkom alebo iným interným predpisom spoločnosti schváleným predstavenstvom spoločnosti.
  (from: 08/20/1998 until: 04/08/2002)
Menom spoločnosti môžu konať, spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisujúcich je vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcie podpisujúceho pripoja svoj podpis.
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
Zastupovanie spoločnosti navonok:štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/24/1992 until: 09/22/1997)
Capital: 
8 940 748 EUR Paid up: 8 940 748 EUR
  (from: 07/20/2011 until: 08/31/2013)
10 676 160 EUR Paid up: 10 676 160 EUR
  (from: 07/21/2010 until: 07/19/2011)
11 387 944 EUR Paid up: 11 387 944 EUR
  (from: 08/06/2009 until: 07/20/2010)
15 381 202,24 EUR Paid up: 15 381 202,24 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 08/05/2009)
463 371 384 Sk Paid up: 463 371 384 Sk
  (from: 12/04/2008 until: 05/06/2009)
711 784 000 Sk Paid up: 711 784 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 12/03/2008)
740 181 000 Sk Paid up: 740 181 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 12/27/2005)
371 762 000 Sk Paid up: 371 762 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 12/31/2004)
488 062 000 Sk Paid up: 488 062 000 Sk
  (from: 04/09/2002 until: 09/07/2004)
488 062 000 Sk
  (from: 06/17/1999 until: 04/08/2002)
482 225 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 06/16/1999)
387 810 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 03/23/1999)
366 911 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 04/21/1993)
Shares: 
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 999 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 07/20/2011 until: 08/31/2013)
Number of shares: 87796
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 07/20/2011 until: 08/31/2013)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 14 999 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 07/21/2010 until: 07/19/2011)
Number of shares: 111784
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 07/21/2010 until: 07/19/2011)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 999 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 08/06/2009 until: 07/20/2010)
Number of shares: 111784
Druh: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 08/06/2009 until: 07/20/2010)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 21 609,25 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 05/07/2009 until: 08/05/2009)
Number of shares: 111784
Druh: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 21,61 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 05/07/2009 until: 08/05/2009)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 651 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 12/04/2008 until: 05/06/2009)
Number of shares: 111784
Druh: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 651 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 12/04/2008 until: 05/06/2009)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 06/25/2008 until: 12/03/2008)
Number of shares: 111784
Druh: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva
  (from: 06/25/2008 until: 12/03/2008)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 06/24/2008)
Number of shares: 111784
Druh: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 06/24/2008)
Number of shares: 140181
Druh: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/01/2005 until: 12/27/2005)
Number of shares: 371762
Druh: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/08/2004 until: 12/31/2004)
Number of shares: 488062
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/26/2003 until: 09/07/2004)
Number of shares: 387810
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 06/25/2003)
Number of shares: 100252
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/09/2000 until: 06/25/2003)
Number of shares: 387810
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/17/1999 until: 02/08/2000)
Number of shares: 100252
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/17/1999 until: 02/08/2000)
Number of shares: 482225
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 06/16/1999)
Number of shares: 387810
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/23/1997 until: 03/23/1999)
Number of shares: 387810
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/22/1993 until: 09/22/1997)
Number of shares: 355904
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 04/21/1993)
Number of shares: 11007
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 04/21/1993)
Supervisory board: 
Erika Bartalosová
206
Sap 930 06
From: 03/21/2007
  (from: 05/15/2007 until: 07/20/2010)
Erika Bartalosová
206
Sap 930 06
From: 03/21/2007 Until: 06/30/2010
  (from: 07/21/2010 until: 07/20/2010)
JUDr. Marta Blažková
Nám. Priateľstva 2170/23
Dunajská Streda
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
JUDr. Marta Blažková - člen
Nám. Priateľstva 2170/23
Dunajská Streda
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
JUDr. Marta Blažková - predseda
Nám. Priateľstva 2170/23
Dunajská Streda
  (from: 04/24/1992 until: 03/23/1994)
JUDr. Marta Blažová - člen
Nám. Priateľstva 2170/23
Dunajská Streda
  (from: 10/10/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Ján Bodonyi
72
Veľká Ves nad Ipľom
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Irena Denkeová
406
Ohrady
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Irena Denkeová - člen
406
Ohrady 930 12
  (from: 09/23/1997 until: 05/19/1999)
Ing. Róbert Ďuriš - člen
Ľ. Štúra 21
Levice 935 85
  (from: 08/20/1998 until: 07/31/2000)
Ing. Terézia Feketeová - člen
Nová ves 2223/21
Dunajská Streda
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Ladislav Finka , CSc.
Jašíkova 255/8
Bratislava
  (from: 08/01/2000 until: 04/08/2002)
Ing. Ladislav Finka , CSc. - člen
Jašíkova 255/8
Bratislava
  (from: 05/20/1999 until: 07/31/2000)
Ing. Mikuláš Klostermann - podpredseda
Mlynská 309
Dunajská Streda
  (from: 04/24/1992 until: 03/23/1994)
Mgr. Tomáš Kohoutek
Zlechovská 13
Prostějov 796 04
Česká republika
From: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 07/20/2010)
Mgr. Tomáš Kohoutek
Zlechovská 13
Prostějov 796 04
Česká republika
From: 05/21/2008 Until: 06/30/2010
  (from: 07/21/2010 until: 07/20/2010)
Ing. Milan Kučera
Nad predmestím 1608/14
Skalica 909 01
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 06/24/2008)
Ing. Milan Kučera
Nad predmestím 1608/14
Skalica 909 01
From: 01/01/2005 Until: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Attila Lendvay
249
Ňárad 930 06
  (from: 08/01/2000 until: 05/22/2001)
Ing. Attila Lendvay - člen
249
Ňárad 930 06
  (from: 05/20/1999 until: 07/31/2000)
Andrej Matus
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda
  (from: 05/23/2001 until: 06/25/2003)
Andrej Matus - člen
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda
From: 03/22/2002
  (from: 06/26/2003 until: 05/12/2004)
Andrej Matus - člen
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda
From: 03/22/2002
  (from: 05/13/2004 until: 05/14/2007)
Andrej Matus - člen
Jilemnického 338/16
Dunajská Streda
From: 03/22/2002 Until: 10/29/2006
  (from: 05/15/2007 until: 05/14/2007)
Eva Navrátilová - člen
100
Malé Dvorníky
  (from: 04/24/1992 until: 03/23/1994)
Ing. Ladislav Pisch , CSc.
Slnečná 17
Šamorín 931 01
  (from: 08/01/2000 until: 05/22/2001)
Ing. Ladislav Pisch , CSc. - člen
Slnečná 17
Šamorín
  (from: 05/20/1999 until: 07/31/2000)
Ing. Ladislav Pisch , CSc. - predseda
Slnečná 17
Šamorín
  (from: 09/23/1997 until: 05/19/1999)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Pezinská 32/A
Senec 903 01
From: 03/22/2002
  (from: 05/13/2004 until: 06/24/2008)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Pezinská 32/A
Senec 903 01
From: 03/22/2002 Until: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec
  (from: 05/20/1999 until: 07/31/2000)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec 903 01
  (from: 08/01/2000 until: 06/25/2003)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - predseda
Žarnovova 11
Senec 903 01
From: 03/22/2002
  (from: 06/26/2003 until: 05/12/2004)
Ing. Anna Rusnáková
Kadnárova 108
Bratislava
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Anna Rusnáková - člen
Kadnárova 108
Bratislava
  (from: 10/10/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Ján Šabík - člen
Cabanová 30
Bratislava
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
Ing. Ondrej Šaling , CSc.
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 08/01/2000 until: 05/22/2001)
Ing. Ondrej Šaling , CSc. - člen
Chrobákova 1
Bratislava
  (from: 08/20/1998 until: 05/19/1999)
Ing. Pavol Šimo - podpredseda
Magurská 58
Banská Bystrica
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Pavol Vašek , CSc.
Na Revíne 29/A
Bratislava
  (from: 05/23/2001 until: 06/25/2003)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Na Revíne 29/A
Bratislava
From: 03/22/2002
  (from: 06/26/2003 until: 05/12/2004)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Na Revíne 29/A
Bratislava
From: 03/22/2002
  (from: 05/13/2004 until: 06/24/2008)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - člen
Na Revíne 29/A
Bratislava
From: 03/22/2002 Until: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 06/24/2008)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda
Pekníkova 11
Bratislava
  (from: 03/24/1994 until: 10/09/1996)
Ing. Pavol Vašek , CSc. - predseda
Pekníkova 11
Bratislava
  (from: 10/10/1996 until: 09/22/1997)
Mgr. Peter Vrábel - člen
Hviezdoslavova 34
Ladce
  (from: 09/23/1997 until: 08/19/1998)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 05/21/2008 Until: 05/31/2013
  (from: 07/23/2013 until: 07/22/2013)
Ing. Robert Konopka - predseda
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 07/01/2010
  (from: 07/21/2010 until: 08/31/2013)
Ing. Štefan Andrášik
L. Novomeského 24/767
Šaľa 927 15
From: 09/24/2012
  (from: 10/17/2012 until: 08/31/2013)
Mgr. Ing. Igor Brosz
Tehelná 443/23
Bratislava 831 03
From: 05/21/2008
  (from: 06/25/2008 until: 07/22/2013)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie konané dňa 2.7.1993 schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 389
  (from: 03/24/1994 until: 08/31/2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 29.04.1994 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 389
  (from: 09/08/1995 until: 08/31/2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 01.07.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 80/97, Nz 59/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/23/1997 until: 08/31/2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 74/98, Nz 68/98 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Poľnonákup Dunaj, a.s. na: BELAR-DUNAJ, akciová spoločnosť).
  (from: 08/20/1998 until: 08/31/2013)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 24.07.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 234/98, Nz 229/98.
  (from: 09/29/1998 until: 08/31/2013)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 05.03.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 34/99, Nz 34/99. Zmena sídla spoločnosti z: Adorská 41, Dunajská Streda na: Nová Osada 22, Dunajská Streda.
  (from: 03/24/1999 until: 08/31/2013)
Valné zhromaždenie konané dňa 07.06.1998, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 118/99, Nz 115/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/17/1999 until: 08/31/2013)
NZ č. 51/2002 zo dňa 22.03.2002, nové znenie stanov spoločnosti, schválené na valnom zhromaždení dňa 22.03.2002.
  (from: 04/09/2002 until: 08/31/2013)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 23.04.2003 formou notárskej zápisnice č. N 90/2003, Nz 29925/2003.
  (from: 06/26/2003 until: 08/31/2013)
Na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 30 CbR 5/2004-33 zo dňa 29.10.2004 súd vymenoval spoločnosť TPA - AUDIT Consulting, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, IČO: 31 356 931 za spoločného nezávislého auditora povereného preskúmaním návrhu zmluvy o zlúčení spoločností BELAR - DUNAJ, akciová spoločnosť, Nová Osada 22, Dunajská Streda, IČO: 31 411 797, Belar - Záhoran, a.s., Priemyselná 284, Senica, IČO: 31 412 131 a BELAR - NOVPOL, akciová spoločnosť, Nitrianska 445, Veľké Ripňany, IČO: 31 412 441, ktorý preskúma návrh zmluvy o zlúčení pre všetky zlučujúce sa spoločnosti.
  (from: 11/24/2004 until: 08/31/2013)
Dňa 01.01.2005 sa akciová spoločnosť zlučuje so spoločnosťami: Belar - Záhoran, a.s. so sídlom 905 39 Senica, Priemyselná 284, IČO: 31 412 131 a BELAR - NOVPOL, akciová spoločnosť, so sídlom 956 07 Veľké Ripňany, Nitrianska 445, IČO: 31 412 441.
  (from: 01/01/2005 until: 08/31/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2013)
Legal successor: 
Agropodnik a.s. Trnava
Chovateľská 2
Trnava 917 01
  (from: 09/01/2013)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person