Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10395/L

Business name: 
Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
  (from: 10/20/2003)
Registered seat: 
Partizánov 14
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 10/20/2003)
Identification number (IČO): 
36 413 941
  (from: 10/20/2003)
Date of entry: 
10/20/2003
  (from: 10/20/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/20/2003)
Objects of the company: 
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/20/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 10/20/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/20/2003)
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 10/20/2003)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 10/20/2003)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/20/2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/20/2003)
predaj hotových - dovezených jedál
  (from: 10/20/2003)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a alkoholických nápojov
  (from: 10/20/2003)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 10/20/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/20/2003)
Robert Ľupták - Chairman of the Board of Directors
Jánošíkova 3346/6
Detva 962 12
From: 07/18/2023
  (from: 08/01/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle jeden člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/05/2019)
Capital: 
336 734 EUR Paid up: 336 734 EUR
  (from: 07/30/2022)
Shares: 
Number of shares: 9078
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 EUR
  (from: 07/05/2012)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 100 EUR
  (from: 10/09/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 39 400 EUR
  (from: 07/04/2015)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 07/30/2022)
Stockholder: 
R-STAV SK s.r.o.
M. R. Štefánika 59
Detva 962 12
  (from: 07/11/2023)
Supervisory board: 
Jakub Žilka
Piešť II 34
Detva 962 12
From: 10/11/2023
  (from: 03/28/2024)
Matej Ľupták
Jánošikova 3346/6
Detva 962 12
From: 10/11/2023
  (from: 03/28/2024)
Jana Kučerová
Námestie mieru 1392/7
Detva 962 12
From: 10/11/2023
  (from: 03/28/2024)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 11.6.2003 v zmysle § 171 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo, schválením stanov.
  (from: 03/24/2006)
Jediný akcionár spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. dňa 03.09.2014 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., so sídlom Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 413 941 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., so sídlom Nám. osloboditeľov 73, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 435 911 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. na obchodnú spoločnosť Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s.. Obchodná spoločnosť Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.
  (from: 09/18/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. 36 435 911 ,
Nám. osloboditeľov
73
  (from: 09/18/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 10.09.2020 medzi predávajúcim Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Partizánov 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 413 941 a kupujúcim : ŠK 32 Liptovský Mikuláš s. r. o., Jilemnického 736/16, 031 01, Liptovský Mikuláš, IČO: 52 798 721.
  (from: 09/22/2020)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person