Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10293/T

Business name: 
ENVIRAL, a.s.
  (from: 03/09/2004)
Registered seat: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
  (from: 03/09/2004)
Identification number (IČO): 
36 259 233
  (from: 03/09/2004)
Date of entry: 
03/09/2004
  (from: 03/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/09/2004)
Objects of the company: 
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/09/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/09/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/09/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2004)
výroba a predaj krmiva pre zvieratá
  (from: 04/13/2007)
výroba liehu a spracovanie liehu výhradne na technické účely s tým, že nesmie byť použitý na účely potravinárske, lekárske a farmaceutické, ani v prípade keď dosiahne príslušné kvalitatívne parametre, a to v priemyselnom liehovare, výrobni bezvodého liehu, rafinérií liehu, denaturačnom závode a samostatnom sklade liehu
  (from: 06/08/2007)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/24/2008)
odborné činnosti vo výstavbe, ktoré môže vykonávať inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
  (from: 10/08/2008)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 10/08/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/08/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/08/2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 05/12/2009)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 05/12/2009)
činnosť vodohospodára
  (from: 04/19/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/19/2012)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 04/19/2012)
technik požiarnej ochrany
  (from: 04/19/2012)
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalačným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 04/26/2014)
výroba rastlinných olejov a vedľajších produktov
  (from: 05/28/2015)
laboratórne služby - skúšky a analýzy vzoriek poľnohospodárskych produktov okrem testácie obilnín na kvalitu, kŕmnych surovín, rastlinných tukov a olejov a biopalív
  (from: 05/28/2015)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chémie, krmovín, trvalej udržateľnosti biopalív a manažérskych systémov
  (from: 05/28/2015)
Počítačové služby
  (from: 06/25/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/25/2015)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/25/2015)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/25/2015)
Pozberové úpravy rastlinných komodít
  (from: 06/25/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/30/2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 12/30/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/09/2017)
výroba priemyselných hnojív a substrátu hnojív
  (from: 10/05/2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 10/05/2017)
výroba organických chemikálií
  (from: 10/05/2017)
Poradenská a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/09/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/09/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/09/2020)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/09/2020)
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/09/2020)
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 07/09/2020)
Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 07/09/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/09/2020)
Administratívne služby
  (from: 07/09/2020)
Bezpečnostnotechnické služby
  (from: 07/09/2020)
Zámočníctvo
  (from: 07/09/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/09/2004)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava - Staré Mesto 811 02
From: 03/09/2004
  (from: 04/19/2012)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Chladná 1351/84
Topoľníky 930 11
From: 07/01/2015
  (from: 07/11/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/11/2015)
Capital: 
15 368 785,64 EUR Paid up: 15 368 785,64 EUR
  (from: 05/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 124 477,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod. 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 596,96 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 9
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3,32 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. veta štvrtá, piata a šiesta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Number of shares: 385
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,92 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 05/12/2009)
Stockholder: 
Envien International Limited
Triq Sant Andrija, The Hub Suite 203
San Gwann SGN 1612
Maltská republika
  (from: 07/11/2015)
Supervisory board: 
JUDr. Mikuláš Trstenský - člen
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
From: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014)
JUDr. Ján Ondruš - člen
Cajlanská 4561/159
Pezinok 902 01
From: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014)
Thomas Jacobsen - predseda
St. Christopher Street 168
Valleta VLT 1467
Maltská republika
From: 02/11/2014
  (from: 02/20/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 54/2004, NZ 10195/2004 zo dňa 06. 02. 2004 podľa slovenského práva.
  (from: 03/09/2004)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person