Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  195/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Prvá burzová spoločnosť, a.s., "v likvidácii"
  (from: 06/05/1996)
PRVÁ BURZOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
  (from: 06/13/1994 until: 06/04/1996)
Registered seat: 
Svätoplukova 15
Bojnice 972 01
  (from: 07/21/1999)
Republiky 12
Žilina 010 01
  (from: 06/13/1994 until: 07/20/1999)
Identification number (IČO): 
31 608 663
  (from: 06/13/1994)
Date of entry: 
06/13/1994
  (from: 06/13/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/13/1994)
Objects of the company: 
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 06/13/1994)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37
  (from: 06/13/1994)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 06/13/1994)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 06/13/1994)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (from: 06/13/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/05/1996)
Managing board
  (from: 06/13/1994 until: 06/04/1996)
Ing. Zuzana Havlíková
Bajzova 14
Žilina
  (from: 11/16/1994 until: 06/04/1996)
Emília Horská
Nová doba 491/13
Nižná
  (from: 07/22/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Miroslav Horský - Predseda
Nová Doba 491/13
Nižná
  (from: 11/16/1994 until: 06/04/1996)
Ing. Jana Petrisková - člen
Svätoplukova 15
Bojnice
  (from: 06/13/1994 until: 07/21/1994)
Ing. Jana Petrisková - člen
Svätoplukova 15
Bojnice
  (from: 11/16/1994 until: 06/04/1996)
Ing. Jana Petrisková - Predseda
Svätoplukova 15
Bojnice
  (from: 07/22/1994 until: 11/15/1994)
Ing. Roman Romaník - Predseda
Ľublanská 4/13
Žilina
  (from: 06/13/1994 until: 07/21/1994)
Mária Romaníková
Republiky 12
Žilina
  (from: 07/22/1994 until: 11/15/1994)
JUDr. Veronika Romaníková - člen
Republiky 12
Žilina
  (from: 06/13/1994 until: 07/21/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 06/05/1996)
Spoločnosť je oprávnený zastupovať a aj za ňu podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/13/1994 until: 06/04/1996)
Capital: 
1 250 000 Sk
  (from: 06/13/1994)
Shares: 
Number of shares: 1250
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/13/1994)
Supervisory board: 
Juraj Hajdúch - člen
Bernolákova 248
Trstená
  (from: 06/13/1994)
Eva Hajdúchová
Andrusovova 5
Bratislava
  (from: 07/21/1999)
Ing. Jana Petrisková - predseda
Svätoplukova 15
Bojnice
  (from: 07/21/1999)
Ing. Ján Petriska - Predseda
Svätoplukova 15
Bojnice
  (from: 06/13/1994 until: 07/20/1999)
JUDr. Magdaléna Valachová - člen
Mydlárska 2
Žilina
  (from: 06/13/1994 until: 07/20/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ján Petriska
Svätoplukova 15
Bojnice
  (from: 07/21/1999)
 Liquidators:
Bernard Ondrejka
Dunajská 27
Bratislava
  (from: 06/05/1996 until: 07/20/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.4.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo/ a prijatím stanov.
  (from: 06/13/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 27.2.1996 bolo schválené zrušenie spoločnosti formou likvidácie a v zmysle ust. § 71 Obch. zák. menovaný likvidátor. Stary spis: Sa 642
  (from: 06/05/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 21.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/21/1999)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person