Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  909/S

Business name: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  (from: 09/21/2007)
Registered seat: 
Majerská cesta 94
Banská Bystrica 974 96
  (from: 09/21/2007)
Identification number (IČO): 
36 836 567
  (from: 09/21/2007)
Date of entry: 
09/21/2007
  (from: 09/21/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/21/2007)
Objects of the company: 
údržba cestných komunikácií
  (from: 09/21/2007)
správa cestných komunikácií a. vedenie evidencie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja b. vykonávanie prehliadky ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR c. vykonávanie prehliadky mostov vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR u ktorých je táto činnosť prevedená na Banskobystrický samosprávny kraj zmluvou d. plánovanie prípravy a obstaranie výstavby ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja podľa schválených koncepcií e. poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest f. vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja v čase celoštátneho sčítania g. poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest a údajov z technickej evidencie ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja h. obstaranie stavebnotechnického vybavenia ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu
  (from: 09/21/2007)
stavebná údržba cestných komunikácií
  (from: 09/21/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/21/2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/21/2007)
výkopové zemné práce so špeciálnymi mechanizmami v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby
  (from: 09/21/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby
  (from: 09/21/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby
  (from: 09/21/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru - Inžinierske stavby
  (from: 09/21/2007)
cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 09/21/2007)
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel určeným podľa platného Rozhodnutia príslušného Okresného úradu odboru cestnej dopravy
  (from: 06/10/2021)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 09/21/2007)
orprava pracovných strojov
  (from: 09/21/2007)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 09/21/2007)
oprava karosérií
  (from: 09/21/2007)
stolárstvo
  (from: 09/21/2007)
zámočníctvo
  (from: 09/21/2007)
kovoobrábanie
  (from: 09/21/2007)
kosenie trávnych porastov
  (from: 09/21/2007)
orezávanie krovín a stromov
  (from: 09/21/2007)
vodorovné a zvislé dopravné značenie - vykonávanie
  (from: 09/21/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových
  (from: 09/21/2007)
verejné obstarávanie
  (from: 09/21/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/21/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2007)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/06/2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/06/2022)
Vedenie účtovníctva
  (from: 04/06/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/2007)
Ing. Róbert Machala - Vice-chairman of the Board of Directors
Poľná 506/20
Veľký Ďur 935 34
From: 01/17/2022
  (from: 01/29/2022)
Ing. Martin Turčan - Chairman of the Board of Directors
Kuzmányho 4
Banská Bystrica 974 01
From: 02/01/2023
  (from: 02/09/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s jedným z podpredsedov predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva k obchodného menu spoločnosti svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 02/09/2023)
Capital: 
5 053 200 EUR Paid up: 5 053 200 EUR
  (from: 10/28/2017)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere podľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenie predkupného práva.
  (from: 03/03/2009)
Number of shares: 151
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 EUR
  (from: 01/01/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 490 000 EUR
  (from: 10/28/2017)
Stockholder: 
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/06/2022)
Supervisory board: 
Adrián Čief
Beskydská 3975/2
Banská Bystrica 974 01
From: 10/31/2019
  (from: 02/11/2020)
Ferenc Auxt
Šrobárova 750/6
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/28/2023
  (from: 07/22/2023)
Mgr. Michal Bagačka
1. mája 625/35
Hnúšťa 981 01
From: 06/28/2023
  (from: 07/22/2023)
MUDr. Juraj Pelč
Tehelná 3013/19
Lučenec 984 01
From: 06/28/2023
  (from: 07/22/2023)
Ing. Ján Šufliarsky
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 06/28/2023
  (from: 07/22/2023)
Ing. Veronika Uhrínová
Nová Hora 2997/7
Krupina 963 01
From: 04/15/2024
  (from: 05/16/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Regionálne cesty, s.r.o. 45253897 ,
Majerská cesta
94
  (from: 08/11/2010)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person