Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  909/S

Business name: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  (from: 09/21/2007)
Registered seat: 
Majerská cesta 94
Banská Bystrica 974 96
  (from: 09/21/2007)
Identification number (IČO): 
36 836 567
  (from: 09/21/2007)
Date of entry: 
09/21/2007
  (from: 09/21/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/21/2007)
Objects of the company: 
údržba cestných komunikácií
  (from: 09/21/2007)
správa cestných komunikácií a. vedenie evidencie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja b. vykonávanie prehliadky ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR c. vykonávanie prehliadky mostov vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR u ktorých je táto činnosť prevedená na Banskobystrický samosprávny kraj zmluvou d. plánovanie prípravy a obstaranie výstavby ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja podľa schválených koncepcií e. poskytovanie informácií a podkladov o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest f. vykonávanie sčítania cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja v čase celoštátneho sčítania g. poskytovanie údajov o zjazdnosti ciest a údajov z technickej evidencie ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja h. obstaranie stavebnotechnického vybavenia ciest vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu
  (from: 09/21/2007)
stavebná údržba cestných komunikácií
  (from: 09/21/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/21/2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 09/21/2007)
výkopové zemné práce so špeciálnymi mechanizmami v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho - Pozemné stavby
  (from: 09/21/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby
  (from: 09/21/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné stavby
  (from: 09/21/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru - Inžinierske stavby
  (from: 09/21/2007)
cestná motorová doprava - vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 09/21/2007)
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel určeným podľa platného Rozhodnutia príslušného Okresného úradu odboru cestnej dopravy
  (from: 06/10/2021)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 09/21/2007)
orprava pracovných strojov
  (from: 09/21/2007)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 09/21/2007)
oprava karosérií
  (from: 09/21/2007)
stolárstvo
  (from: 09/21/2007)
zámočníctvo
  (from: 09/21/2007)
kovoobrábanie
  (from: 09/21/2007)
kosenie trávnych porastov
  (from: 09/21/2007)
orezávanie krovín a stromov
  (from: 09/21/2007)
vodorovné a zvislé dopravné značenie - vykonávanie
  (from: 09/21/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových
  (from: 09/21/2007)
verejné obstarávanie
  (from: 09/21/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 09/21/2007)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/21/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2007)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/06/2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/06/2022)
Vedenie účtovníctva
  (from: 04/06/2022)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 09/21/2007 until: 06/09/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/21/2007)
Ing. Róbert Machala - Vice-chairman of the Board of Directors
Poľná 506/20
Veľký Ďur 935 34
From: 01/17/2022
  (from: 01/29/2022)
Ing. Martin Turčan - Chairman of the Board of Directors
Kuzmányho 4
Banská Bystrica 974 01
From: 02/01/2023
  (from: 02/09/2023)
Miroslav Belička - podpredseda predstavenstva
Javorová 3
Banská Bystrica 974 09
From: 02/12/2014
  (from: 03/11/2014 until: 12/05/2014)
Miroslav Belička - podpredseda predstavenstva
Javorová 3
Banská Bystrica 974 09
From: 02/12/2014 Until: 11/21/2014
  (from: 12/06/2014 until: 12/05/2014)
Ing. Martin Beluský - podpredseda predstavenstva
E. F. Scherera 4801/20
Piešťany 921 01
From: 02/12/2014
  (from: 03/11/2014 until: 04/02/2015)
Ing. Martin Beluský , PhD. - podpredseda predstavenstva
E. F. Scherera 4801/20
Piešťany 921 01
From: 02/12/2014
  (from: 04/03/2015 until: 08/09/2016)
Ing. Martin Beluský , PhD. - podpredseda predstavenstva
E. F. Scherera 4801/20
Piešťany 921 01
From: 02/12/2014 Until: 07/05/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Ing. Jozef Bielek - člen predstavenstva
Kalinčiakovo 224
Levice 934 01
From: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 08/04/2010)
Ing. Jozef Bielek - člen predstavenstva
Kalinčiakovo 224
Levice 934 01
From: 02/05/2010 Until: 07/27/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ing. Ján Butkovský
Hodžova 6979/24
Zvolen 960 01
From: 07/28/2010
  (from: 08/05/2010 until: 01/16/2014)
Ing. Ján Butkovský
Hodžova 6979/24
Zvolen 960 01
From: 07/28/2010 Until: 01/10/2014
  (from: 01/17/2014 until: 01/16/2014)
Ing. Ján Butkovský - predseda predstavenstva
M. M. Hodžu 6979/24
Zvolen 960 01
From: 12/13/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/23/2019)
Ing. Ján Butkovský - predseda predstavenstva
M. M. Hodžu 6979/24
Zvolen 960 01
From: 12/13/2017 Until: 12/31/2018
  (from: 01/24/2019 until: 01/23/2019)
Marian Cimerman - člen predstavenstva
Oremburská 3
Banská Bystrica 974 01
From: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 08/04/2010)
Marian Cimerman - člen predstavenstva
Oremburská 3
Banská Bystrica 974 01
From: 02/05/2010 Until: 07/27/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
Ing. Štefan Gajdoš - predseda predstavenstva
Beniakova 3082/32
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 06/30/2009
  (from: 07/17/2009 until: 11/27/2009)
Ing. Štefan Gajdoš - predseda predstavenstva
Beniakova 3082/32
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 06/30/2009 Until: 11/24/2009
  (from: 11/28/2009 until: 11/27/2009)
Mgr. Ján Havran - predseda
Štúrova 789/24
Nová Baňa 968 01
From: 02/01/2019
  (from: 02/08/2019 until: 01/28/2022)
Mgr. Ján Havran - predseda
Štúrova 789/24
Nová Baňa 968 01
From: 02/01/2019 Until: 01/12/2022
  (from: 01/29/2022 until: 01/28/2022)
Ing. Andrea Holubčíková - podpredseda
Jesenná 14134/1
Banská Bystrica 974 05
From: 02/01/2019
  (from: 02/08/2019 until: 02/25/2021)
Ing. Andrea Holubčíková - podpredseda
Jesenná 14134/1
Banská Bystrica 974 05
From: 02/01/2019 Until: 12/31/2020
  (from: 02/26/2021 until: 02/25/2021)
Ing. Jozef Horniak - člen
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
From: 05/01/2009
  (from: 05/15/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Jozef Horniak - člen
Tatranská 3223/63
Levice 934 01
From: 05/01/2009 Until: 06/29/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
JUDr. Drahomír Ivan - podpredseda predstavenstva
J. Kozáčeka 2106/14
Zvolen 960 01
From: 12/13/2017
  (from: 01/23/2018 until: 02/07/2019)
JUDr. Drahomír Ivan - podpredseda predstavenstva
J. Kozáčeka 2106/14
Zvolen 960 01
From: 12/13/2017 Until: 01/31/2019
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Ing. Jozef Jurák - člen
Priateľstva 230/31
Levice 934 01
From: 08/11/2008
  (from: 09/11/2008 until: 09/18/2008)
Ing. Jozef Jurák - člen
Priateľstva 260/31
Levice 934 01
From: 08/11/2008
  (from: 09/19/2008 until: 07/16/2009)
Ing. Jozef Jurák - člen
Priateľstva 260/31
Levice 934 01
From: 08/11/2008 Until: 06/29/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Štefan Kašaj - člen
Valchovnícka Ul. 1037/22
Komárno 945 05
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 11/27/2009)
Ing. Štefan Kašaj - člen
Valchovnícka Ul. 1037/22
Komárno 945 05
From: 09/21/2007 Until: 11/24/2009
  (from: 11/28/2009 until: 11/27/2009)
Bc. Ján Kecskés - podpredseda predstavenstva
Roľnícka 34
Nitra 949 05
From: 04/01/2015
  (from: 04/03/2015 until: 01/15/2016)
Bc. Ján Kecskés - podpredseda predstavenstva
Roľnícka 34
Nitra 949 05
From: 04/01/2015 Until: 01/13/2016
  (from: 01/16/2016 until: 01/15/2016)
Ing. Vladimír Klein - podpredseda predstavenstva
1. mája 1945/49
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 12/03/2014
  (from: 12/06/2014 until: 04/02/2015)
Ing. Vladimír Klein - podpredseda predstavenstva
1. mája 1945/49
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 12/03/2014 Until: 03/31/2015
  (from: 04/03/2015 until: 04/02/2015)
Rastislav Kysel - podpredseda predstavenstva
Dolná Trnávka 40
Lovča 966 21
From: 08/05/2016
  (from: 08/10/2016 until: 01/22/2018)
Rastislav Kysel - podpredseda predstavenstva
Dolná Trnávka 40
Lovča 966 21
From: 08/05/2016 Until: 12/12/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Ing. Peter Lačný - predseda predstavenstva
Javornícka 6180/12
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 07/16/2009)
Ing. Peter Lačný - predseda predstavenstva
Javornícka 6180/12
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 09/21/2007 Until: 06/29/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Martin Lejtrich - Vice-chairman of the Board of Directors
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 01/15/2021
  (from: 01/26/2021 until: 01/28/2022)
Ing. Martin Lejtrich - Vice-chairman of the Board of Directors
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 01/15/2021 Until: 01/16/2022
  (from: 01/29/2022 until: 01/28/2022)
Ing. Peter Mináč - podpredseda predstavenstva
Muránska 1491
Tisovec 980 61
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 11/27/2009)
Ing. Peter Mináč - podpredseda predstavenstva
Muránska 1491
Tisovec 980 61
From: 09/21/2007 Until: 11/24/2009
  (from: 11/28/2009 until: 11/27/2009)
Karol Motus - predseda predstavenstva
Kyjevská 27
Levice 934 01
From: 11/24/2009
  (from: 11/28/2009 until: 02/17/2010)
Karol Motus - predseda predstavenstva
Kyjevská 27
Levice 934 01
From: 11/24/2009 Until: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 02/17/2010)
Ing. Jana Nová - člen
Poľná 5955/11
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 05/14/2009)
Ing. Jana Nová - člen
Poľná 5955/11
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
From: 09/21/2007 Until: 04/30/2009
  (from: 05/15/2009 until: 05/14/2009)
Ing. Ivan Očenáš - člen
Podkonice 360
Podkonice 976 13
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 09/10/2008)
Ing. Ivan Očenáš - člen
Podkonice 360
Podkonice 976 13
From: 09/21/2007 Until: 08/11/2008
  (from: 09/11/2008 until: 09/10/2008)
Mgr. Nikoleta Oktavcová - podpredseda
Ulica J.C. Hronského 158/6
Kováčová 962 37
From: 02/01/2019
  (from: 02/08/2019 until: 01/28/2022)
Mgr. Nikoleta Oktavcová - podpredseda
Ulica J.C. Hronského 158/6
Kováčová 962 37
From: 02/01/2019 Until: 01/12/2022
  (from: 01/29/2022 until: 01/28/2022)
Ing. Marián Paulenka - predseda predstavenstva
Centrum 2412/41
Zvolen 960 01
From: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 08/04/2010)
Ing. Marián Paulenka - predseda predstavenstva
Centrum 2412/41
Zvolen 960 01
From: 02/05/2010 Until: 07/27/2010
  (from: 08/05/2010 until: 08/04/2010)
JUDr. Ivana Podobníková - predseda predstavenstva
Železničiarska 7
Banská Bystrica 974 01
From: 08/05/2016
  (from: 08/10/2016 until: 12/13/2016)
Miroslav Potančok - podpredseda predstavenstva
Podlavická cesta 9
Banská Bystrica 974 09
From: 01/14/2016
  (from: 01/16/2016 until: 08/09/2016)
Miroslav Potančok - podpredseda predstavenstva
Podlavická cesta 9
Banská Bystrica 974 09
From: 01/14/2016 Until: 08/04/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Mgr. Rastislav Schlosár - predseda predstavenstva
Topoľčianska 29
Bratislava 851 05
From: 02/12/2014
  (from: 03/11/2014 until: 08/09/2016)
Mgr. Rastislav Schlosár - predseda predstavenstva
Topoľčianska 29
Bratislava 851 05
From: 02/12/2014 Until: 07/05/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
JUDr. Ivana Slivková - predseda predstavenstva
Železničiarska 7
Banská Bystrica 974 01
From: 08/05/2016
  (from: 12/14/2016 until: 01/22/2018)
JUDr. Ivana Slivková - predseda predstavenstva
Železničiarska 7
Banská Bystrica 974 01
From: 08/05/2016 Until: 12/12/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Mgr. Miroslav Suja
Jánošíková 8
Detva 962 12
From: 08/05/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/25/2016)
Mgr. Miroslav Suja - podpredseda predstavenstva
Jánošíková 8
Detva 962 12
From: 08/05/2016
  (from: 08/26/2016 until: 12/05/2017)
Mgr. Miroslav Suja - podpredseda predstavenstva
Jánošíková 8
Detva 962 12
From: 08/05/2016 Until: 11/14/2017
  (from: 12/06/2017 until: 12/05/2017)
Ing. Ján Šufliarský - podpredseda predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 12/13/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/23/2019)
Ing. Ján Šufliarský - predseda predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 12/13/2017
  (from: 01/24/2019 until: 02/07/2019)
Ing. Ján Šufliarský - predseda predstavenstva
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 12/13/2017 Until: 01/31/2019
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Mgr. Róbert Vágvölgyi - predseda
Magurská 6145/59
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 01/11/2014
  (from: 01/17/2014 until: 03/10/2014)
Mgr. Róbert Vágvölgyi - predseda
Magurská 6145/59
Banská Bystrica - Sásová 974 11
From: 01/11/2014 Until: 02/11/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Ing. Martin Lejtrich - Chairman of the Board of Directors
Tomášikova 41
Bratislava-mestká časť Nové Mesto 831 04
From: 01/17/2022 Until: 01/31/2023
  (from: 02/09/2023 until: 02/08/2023)
Ing. Martin Lejtrich - Chairman of the Board of Directors
Tomášikova 41
Bratislava-mestká časť Nové Mesto 831 04
From: 01/17/2022
  (from: 01/29/2022 until: 02/08/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s jedným z podpredsedov predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva k obchodného menu spoločnosti svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 02/09/2023)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s jedným z podpredsedov predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva k obchodného menu spoločnosti svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 03/11/2014 until: 02/08/2023)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí predseda predstavenstva k obchodného menu spoločnosti svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 08/05/2010 until: 03/10/2014)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z podpisujúcich musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/18/2010 until: 08/04/2010)
Konať v mene spoločnosti za predstavenstvo je oprávnený konať vo všetkých veciach predseda predstavenstva, a to samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii predsedu predstavenstva, pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/14/2009 until: 02/17/2010)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii v predstavenstve pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/21/2007 until: 08/13/2009)
Capital: 
5 053 200 EUR Paid up: 5 053 200 EUR
  (from: 10/28/2017)
4 563 200 EUR Paid up: 4 563 200 EUR
  (from: 01/01/2014 until: 10/27/2017)
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 03/03/2009 until: 12/31/2013)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/21/2007 until: 03/02/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere podľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenie predkupného práva.
  (from: 03/03/2009)
Number of shares: 151
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 EUR
  (from: 01/01/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 490 000 EUR
  (from: 10/28/2017)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií na meno je podmienený súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára a oznámiť mu rozhodnutie do 10 dní odo dňa konania najbližšieho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odmietnuť udeliť súhlas na prevod akcií ak je dôvodná obava, že by prevod akcií poškodil záujmy spoločnosti. Akcionári majú predkupné právo pri prevode akcií v pomere podľa menovitej hodnoty akcií akcionára k hodnote akcií všetkých akcionárov. Predávajúci je povinný oznámiť všetkým akcionárom odpredaj akcií a poskytnúť im lehotu min. 10 dní na uplatnenie predkupného práva.
  (from: 09/21/2007 until: 03/02/2009)
Stockholder: 
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/06/2022)
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/21/2007 until: 04/05/2022)
Supervisory board: 
Ing. Ján Šufliarský
Skliarovo 245
Detva 962 12
From: 02/01/2019
  (from: 02/08/2019)
Ferenc Auxt
Malohontská 49/3
Rimavská Sobota 979 01
From: 02/01/2019
  (from: 02/08/2019)
Ing. Branislav Hámorník
Ľadovo 4291
Lučenec 984 01
From: 02/01/2019
  (from: 02/08/2019)
MVDr. Milan Kolesár
Ul. 9. mája 768/24
Jelšava 049 16
From: 02/01/2019
  (from: 02/08/2019)
Ing. Tomáš Maňúr
Česká 407/24
Rimavská Sobota 979 01
From: 10/31/2019
  (from: 02/11/2020)
Adrián Čief
Beskydská 3975/2
Banská Bystrica 974 01
From: 10/31/2019
  (from: 02/11/2020)
Mgr. Daniel Gelien
Slaská 246
Slaská 966 22
From: 10/01/2020
  (from: 10/27/2020)
Mgr. Peter Csúsz
Ulica Osloboditeľov 2837/15
Lučenec 984 01
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 07/06/2011)
Mgr. Péter Csúsz
Cintorínska 8
Lučenec 984 01
From: 09/21/2007
  (from: 07/07/2011 until: 12/06/2012)
Mgr. Péter Csúsz
Cintorínska 8
Lučenec 984 01
From: 09/21/2007 Until: 11/30/2012
  (from: 12/07/2012 until: 12/06/2012)
Mgr. Péter Csúsz
Cintorínska 8
Lučenec 984 01
From: 12/01/2012
  (from: 12/07/2012 until: 03/10/2014)
Mgr. Péter Csúsz
Cintorínska 8
Lučenec 984 01
From: 12/01/2012 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 11
Brezno 977 01
From: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 03/10/2014)
Ing. Jaroslav Demian
Malinovského 11
Brezno 977 01
From: 02/05/2010 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Jozef Forgáč
222
Orovnica 966 52
From: 01/01/2009
  (from: 03/04/2009 until: 03/10/2014)
Jozef Forgáč
222
Orovnica 966 52
From: 01/01/2009 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Ing. Rudolf Gabryš
Opatovská 151
Hontianske Moravce 962 71
From: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 03/10/2014)
Ing. Rudolf Gabryš
Opatovská 151
Hontianske Moravce 962 71
From: 02/05/2010 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Ing. Branislav Hámorník
Ľadovo 4291
Lučenec 984 01
From: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 07/06/2011)
Ing. Branislav Hámorník
Ľadovo 4291
Lučenec 984 01
From: 02/05/2010 Until: 05/20/2011
  (from: 07/07/2011 until: 07/06/2011)
Ing. Branislav Hámorník
Ľadovo 4291
Lučenec 984 01
From: 12/01/2012
  (from: 12/07/2012 until: 03/10/2014)
Ing. Branislav Hámorník
Ľadovo 4291
Lučenec 984 01
From: 12/01/2012 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Ing. Branislav Hámorník
Ľadovo 4291
Lučenec 984 01
From: 12/12/2017
  (from: 01/23/2018 until: 02/07/2019)
Ing. Branislav Hámorník
Ľadovo 4291
Lučenec 984 01
From: 12/12/2017 Until: 01/31/2019
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Lenka Horniaková
Panické Dravce 76
Veľká nad Ipľom 985 32
From: 01/01/2009
  (from: 03/04/2009 until: 12/06/2012)
Lenka Horniaková
Panické Dravce 76
Veľká nad Ipľom 985 32
From: 01/01/2009 Until: 11/30/2012
  (from: 12/07/2012 until: 12/06/2012)
MVDr. Milan Kolesár
Ul. 9. mája 768/24
Jelšava 049 16
From: 12/12/2017
  (from: 01/23/2018 until: 02/07/2019)
MVDr. Milan Kolesár
Ul. 9. mája 768/24
Jelšava 049 16
From: 12/12/2017 Until: 01/31/2019
  (from: 02/08/2019 until: 02/07/2019)
Ing. Roman Kovalčík
Cesta k nemocnici 1591/19
Banská Bystrica 974 01
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 03/03/2009)
Ing. Roman Kovalčík
Cesta k nemocnici 1591/19
Banská Bystrica 974 01
From: 09/21/2007 Until: 12/31/2008
  (from: 03/04/2009 until: 03/03/2009)
MUDr. Ladislav Kukolík
M. Chrásteka 504/12
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 12/06/2012)
MUDr. Ladislav Kukolík
M. Chrásteka 504/12
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/21/2007 Until: 11/30/2012
  (from: 12/07/2012 until: 12/06/2012)
MUDr. Ladislav Kukolík
M. Chrásteka 504/12
Žiar nad Hronom 965 01
From: 12/01/2012
  (from: 12/07/2012 until: 03/10/2014)
MUDr. Ladislav Kukolík
M. Chrásteka 504/12
Žiar nad Hronom 965 01
From: 12/01/2012 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Rastislav Kysel
Dolná Trnávka 112
Lovča 966 21
From: 02/08/2014
  (from: 03/11/2014 until: 08/09/2016)
Rastislav Kysel
Dolná Trnávka 112
Lovča 966 21
From: 02/08/2014 Until: 08/04/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 02/17/2010)
Ing. Ján Marcinek
Na Záhrade 1324/22
Trenčín - Zlatovce 911 05
From: 09/21/2007 Until: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 02/17/2010)
Mgr. Stanislav Mizík
Rovné 57
Rovné 982 67
From: 02/08/2014
  (from: 03/11/2014 until: 08/09/2016)
Mgr. Stanislav Mizík
Rovné 57
Rovné 982 67
From: 02/08/2014 Until: 04/04/2016
  (from: 08/10/2016 until: 08/09/2016)
Miroslav Potančok
Podlavická cesta 9
Banská Bystrica 974 09
From: 08/05/2016
  (from: 08/10/2016 until: 01/22/2018)
Miroslav Potančok
Podlavická cesta 9
Banská Bystrica 974 09
From: 08/05/2016 Until: 12/12/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
JUDr. Pavel Struhár
Fučíkova 534
Klenovec 980 55
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 02/17/2010)
JUDr. Pavel Struhár
Fučíkova 534
Klenovec 980 55
From: 09/21/2007 Until: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 02/17/2010)
JUDr. Pavel Struhár
Fučíkova 534
Klenovec 980 55
From: 05/21/2011
  (from: 07/07/2011 until: 12/06/2012)
JUDr. Pavel Struhár
Fučíkova 534
Klenovec 980 55
From: 05/21/2011 Until: 11/30/2012
  (from: 12/07/2012 until: 12/06/2012)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 6
Zvolen 960 01
From: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 03/10/2014)
JUDr. Soňa Šáliová
Nezábudkova 6
Zvolen 960 01
From: 02/05/2010 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Ing. Dušan Švantner
Švermova 2378/42
Brezno 977 01
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 02/17/2010)
Ing. Dušan Švantner
Švermova 2378/42
Brezno 977 01
From: 09/21/2007 Until: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 02/17/2010)
Ing. Jozef Švantner
Krivánska 30
Banská Bystrica 974 11
From: 09/21/2007
  (from: 09/21/2007 until: 07/16/2009)
Ing. Jozef Švantner
Murgašova 7
Banská Bystrica 974 01
From: 09/21/2007
  (from: 07/17/2009 until: 02/17/2010)
Ing. Jozef Švantner
Murgašova 7
Banská Bystrica 974 01
From: 09/21/2007 Until: 02/05/2010
  (from: 02/18/2010 until: 02/17/2010)
Jozef Tokár
9. mája 28
Brezno 977 03
From: 08/05/2016
  (from: 08/10/2016 until: 01/22/2018)
Jozef Tokár
9. mája 28
Brezno 977 03
From: 08/05/2016 Until: 12/12/2017
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Miroslav Úradník
Korytárky 374
Kriváň 962 04
From: 12/01/2012
  (from: 12/07/2012 until: 03/10/2014)
Miroslav Úradník
Korytárky 374
Kriváň 962 04
From: 12/01/2012 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Božena Vlková
Bzovík 39
Krupina 962 41
From: 01/01/2009
  (from: 03/04/2009 until: 03/10/2014)
Božena Vlková
Bzovík 39
Krupina 962 41
From: 01/01/2009 Until: 02/07/2014
  (from: 03/11/2014 until: 03/10/2014)
Jozef Forgáč
222
Orovnica 966 52
From: 02/08/2014 Until: 02/07/2019
  (from: 02/20/2021 until: 02/19/2021)
Jozef Forgáč
222
Orovnica 966 52
From: 02/08/2014
  (from: 03/11/2014 until: 02/19/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/11/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Regionálne cesty, s.r.o.
Majerská cesta 94
Banská Bystrica 974 96
  (from: 08/11/2010)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person