Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10262/P

Business name: 
Imuna Pharm Holding a.s.
  (from: 10/08/2002 until: 12/22/2003)
DOMINANT a.s.
  (from: 05/13/1997 until: 10/07/2002)
Registered seat: 
Jarková 269/17
Šarišské Michaľany 082 22
  (from: 02/25/2003 until: 12/22/2003)
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 10/08/2002 until: 02/24/2003)
Bellova 3
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 10/07/2002)
Identification number (IČO): 
36 173 487
  (from: 05/13/1997)
Date of entry: 
05/13/1997
  (from: 05/13/1997)
Date of deletion: 
12/23/2003
  (from: 12/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/13/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami, výrobkami elektrotechnického a gumárenského priemyslu, výrobkami chemického priemyslu /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, hutníckymi materiálmi, kovovými materiálmi a výrobkami z nich, výrobkami hutníckeho železa, neželezných kovov a ferozliatín, nerastnými surovinami, palivami, ropou, uhlím a výrobkami z nich, drevom a výrobkami z dreva, papierom a výrobkami, sklom a výrobkami zo skla, celulózou, spotrebnou a priemyselnou elektronikou, dopravnými prostriedkami a motorovými vozidlami, nábytkom a bytovými doplnkami, autodoplnkami, hračkami, športovými potrebami, kozmetikou, pracími a čistiacimi potrebami, výrobkami textilného priemyslu, konfekcie a obuvníckeho priemyslu, výrobkami polygrafického priemyslu, stavebnými materiálmi a stavebnými hmotami, priemyselnými hnojivami, poľnohospodárskymi produktami a potravinami, liehovinami, výrobkami tabakového priemyslu, ovocím a zeleninou
  (from: 05/13/1997 until: 12/22/2003)
maloobchod s uvedenými tovarmi
  (from: 05/13/1997 until: 12/22/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/13/1997 until: 12/22/2003)
sprostredkovanie predaja nehnuteľností
  (from: 05/13/1997 until: 12/22/2003)
leasigová a akvizičná činnosť
  (from: 05/13/1997 until: 12/22/2003)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/13/1997 until: 12/22/2003)
faktoring /odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr/
  (from: 05/13/1997 until: 12/22/2003)
výroba v SR krvných derivátov, tabliet, infúznych roztokov, roztokov pre hemodialýzu, roztokov pre bikarbonátovú a acetátovú dialýzu, očkovacích látok, diagnostických prípravkov, bakteriologických diagnostických prípravkov, prípravkov pre klinickú biochémiu, živných pôd, suplemetov, bielkovinových koncentrátov, hydrolyzátov, dieteteckých prípravkov (prípravkov pre veterinárne použitie)
  (from: 02/25/2003 until: 12/22/2003)
výroba prístrojov a zariadení, servis a údržba mechanických častí zdravotníckej techniky
  (from: 02/25/2003 until: 12/22/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/25/2003 until: 12/22/2003)
Managing board
  (from: 05/13/1997 until: 02/24/2003)
Ing. Anton Arvay - člen
Železničiarská 7
Šarišské Michaľany
From: 11/21/2002 Until: 02/06/2003
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
JUDr. Otto Brixi - člen
Branisková 16
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 05/01/2001)
Ing. Jozef Jakub - člen
Kapušianská 10
Ľubotice
From: 10/09/2002 Until: 02/06/2003
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
Ing. Ladislav Koch - člen
Boženy Němcovej 8
Košice
From: 04/22/2002 Until: 10/09/2002
  (from: 10/07/2002 until: 02/24/2003)
Ing. Ladislav Koch - člen
Slovenskej jednoty 5
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 10/06/2002)
Ing. Richard Sabovčík - predseda
Talinská 3
Košice
Until: 04/22/2002
  (from: 05/13/1997 until: 10/06/2002)
Ing. Ivan Šebesta - člen
Cesta pod Hradovou 39
Košice
  (from: 05/02/2001 until: 10/06/2002)
Mgr. Jana Vargová - člen
Helsinská 21
Košice
From: 04/22/2002 Until: 10/09/2002
  (from: 10/07/2002 until: 02/24/2003)
Ing. Ivan Šebesta - predseda predstavenstva
Cesta pod Hradovou 39
Košice
From: 04/22/2002
  (from: 10/07/2002 until: 12/22/2003)
MVDr. Peter Schvalb - člen
Požiarnická 23
Prešov
From: 10/09/2002
  (from: 02/25/2003 until: 12/22/2003)
RNDr. Marta Miklošová - člen
Záhradná 35
Šarišské Michaľany
From: 02/06/2003
  (from: 06/17/2003 until: 12/22/2003)
Ing. Juraj Schultz - člen
Rožňavská 12
Košice
From: 02/06/2003
  (from: 06/17/2003 until: 12/22/2003)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môžu iba dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/25/2003 until: 12/22/2003)
Za spoločnosť koná predstavenstvo, pričom podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/13/1997 until: 02/24/2003)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Imuna Pharm Holding a.s. odštepný závod Košice
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
Registered seat: 
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
Head: 
Ing. Ladislav Koch
Boženy Němcovej 8
Košice
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
 
 
Capital: 
120 000 000 Sk Paid up: 120 000 000 Sk
  (from: 02/25/2003 until: 12/22/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 05/13/1997 until: 02/24/2003)
Shares: 
Number of shares: 120
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/17/2003 until: 12/22/2003)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/03/2000 until: 02/24/2003)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/13/1997 until: 02/02/2000)
Supervisory board: 
Ing. Peter Dzugas - člen
Európska tr. 11
Košice
Until: 04/22/2002
  (from: 05/13/1997 until: 10/06/2002)
Ing. Juraj Kamaras - člen
Obrancov mieru 10
Košice
From: 04/22/2002 Until: 10/09/2002
  (from: 10/07/2002 until: 02/24/2003)
Ing. Ladislav Krajňák - predseda
Európska tr. 11
Košice
Until: 10/09/2002
  (from: 05/13/1997 until: 02/24/2003)
Ing. Štefan Markovič - člen
Matice Slovenskej 4
Prešov
From: 10/09/2002 Until: 11/21/2002
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
Ing. Alena Masková - člen
Palárikova 1
Košice
From: 04/22/2002 Until: 10/09/2002
  (from: 10/07/2002 until: 02/24/2003)
Andrej Rusinkovič - predseda
Bernolákova 6
Prešov
From: 10/09/2002 Until: 11/21/2002
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
Ing. Milan Varchola - člen
Starozagorská 6
Košice
Until: 04/22/2002
  (from: 05/13/1997 until: 10/06/2002)
Doc.Ing. Jozef Živčák , CSc. - člen
Čerešňová 43
Prešov
From: 10/09/2002 Until: 11/21/2002
  (from: 02/25/2003 until: 06/16/2003)
Ing. Ladislav Krajňák - predseda
Európska trieda 11
Košice
From: 11/21/2002
  (from: 06/17/2003 until: 12/22/2003)
Ing. Juraj Kamarás - člen
Obrancov mieru 10
Košice
From: 11/21/2002
  (from: 06/17/2003 until: 12/22/2003)
Andrej Rusinkovič - člen
Bernolákova 6
Prešov
From: 11/21/2002
  (from: 06/17/2003 until: 12/22/2003)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Imuna Pharm Holding a.s. Sídlo: Jarková 269/17 Šarišské Michaľany 082 22 IČO: 36 173 487 ako aj všetky doteraz platné zápisy na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.2003 o zrušení spoločnosti bez likvidácie k 10.12.2003, zlúčením so spoločnosťou IMUNA PHARM, a.s. so sídlom Jarková 269/17, Šarišské Michaľany. Majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti preberá IMUNA PHARM, a.s. so sídlom Jarková 269/17, Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sa vo vložke číslo 10222/P. Deň výmazu: 23.12.2003.
  (from: 12/23/2003)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice v zmysle zák. č. 513/91 Zb. dňa 10.3.1997.
  (from: 05/13/1997 until: 12/22/2003)
Zmena stanov schválená VZ dňa 30.11.1999.
  (from: 02/03/2000 until: 12/22/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 22.4.2002.
  (from: 10/07/2002 until: 12/22/2003)
Zmena stanov - notárska zápisnica č. N 105/02, Nz 104/02.
  (from: 10/08/2002 until: 12/22/2003)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 9.10.2002 a 21.11.2002. Deň vzniku funkcie vedúceho odštepného závodu: od: 9.10.2002.
  (from: 02/25/2003 until: 12/22/2003)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 21.11.2002 a 6.2.2003.
  (from: 06/17/2003 until: 12/22/2003)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person