Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14503/R

Business name: 
TS Wintergartensysteme, s.r.o.
  (from: 11/08/2007)
TS ALUMINIUM, s.r.o.
  (from: 09/22/2004 until: 11/07/2007)
BWS WINTERGARTEN s.r.o.
  (from: 02/26/2004 until: 09/21/2004)
Registered seat: 
Jilemnického 918
Nitrianske Pravno - Vyšehradné 972 13
  (from: 08/23/2006)
Nádražná 1083
Nitrianske Pravno 972 13
  (from: 02/26/2004 until: 08/22/2006)
Identification number (IČO): 
36 334 316
  (from: 02/26/2004)
Date of entry: 
02/26/2004
  (from: 02/26/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/26/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/26/2004)
výroba zimných záhrad z hliníkových profilov
  (from: 09/22/2004)
montáž dielov zimných záhrad
  (from: 09/22/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 09/22/2004)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 09/22/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov
  (from: 09/22/2004)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (from: 08/23/2006)
výroba, výmena a osadzovanie hliníkových okien a dverí
  (from: 05/17/2008)
Partners: 
Michaela Beck
Hafergasse 22
Guntramsdorf
Republic of Austria
  (from: 02/26/2009)
Soňa Ličková
401
Tužina 972 14
Slovak Republic
  (from: 02/26/2004 until: 02/25/2009)
Contribution of each member: 
Michaela Beck
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 02/26/2009)
Soňa Ličková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/26/2004 until: 01/15/2009)
Soňa Ličková
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/16/2009 until: 02/25/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/26/2004)
Michaela Beck
Hafergasse 22
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
From: 01/13/2009
  (from: 02/26/2009)
Soňa Ličková
401
Tužina 972 14
From: 02/26/2004
  (from: 02/26/2004 until: 02/25/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti konateľ samostatne.
  (from: 02/26/2004)
Procuration: 
Michaela Beck
Hafergasse 22
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
From: 11/08/2007
  (from: 11/08/2007 until: 02/25/2009)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Pri písomných právnych úkonoch podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 11/08/2007 until: 02/25/2009)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 01/16/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/26/2004 until: 01/15/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 397/2003, NZ 113220/2003 zo dňa 02.12.2003 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/26/2004)
Rozhodnutím Krajinského súdu Wiener Neustadt, Rakúsko (239), spisová značka 10 S 65/16m, zo dňa 7.12.2016 sa začalo reštrukturalizačné konanie bez vlastnej správy dlžníka TS Wintergartensysteme, s.r.o., so sídlom Jilemnického 918, Nitrianske Pravno - Vyšehradné 972 13, IČO: 36 334 316.
  (from: 03/10/2017)
Rozhodnuím Krajinského súdu Wiener Neustadt, Rakúsko /239/, spisová značka 10 S 65/16m, zo dňa 10.04.2017 sa zrušilo reštrukturalizačné konanie bez vlastnej správy dlžníka TS Wintergartensysteme, s.r.o., so sídlom Jilemnického 918, Nitrianske Pravno - Vyšehradné 972 13, IČO 36 334 316 s právoplatnosťou potvrdenia sanačného plánu dňa 10.04.2017.
  (from: 07/01/2017)
Rozhodnutím Krajinského súdu Wiener Neustadt, Rakúsko, spisová značka 11 S 82/19y, zo dňa 10.9.2019 sa začalo konkurzné konanie dlžníka TS Wintergartensysteme, s.r.o. ako hlavné konanie v zmysle článku 3 odsek 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o insolvenčnom konaní. Za správcu konkurznej podstaty bol menovaný Mag. Maximilian Kocher, advokát Bahnstraße 43, 2345 Brunn am Gebirge, Rakúska republika.
  (from: 12/17/2022)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person