Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  716/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
PK Doprastav, a.s.
  (from: 05/12/2006)
Registered seat: 
Kragujevská 11
Žilina 010 01
  (from: 05/12/2006)
Identification number (IČO): 
35 697 814
  (from: 09/03/1996)
Date of entry: 
09/03/1996
  (from: 09/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/1996)
Objects of the company: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (from: 09/03/1996)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 09/03/1996)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 09/03/1996)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (from: 09/03/1996)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/03/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/22/1999)
Peter Petrovič - člen
Ľ. Medveckého 1392/2
Zvolen 960 01
From: 05/24/2005
  (from: 05/27/2005)
Ing. Milan Čerešňák - predseda
Halalovka 28
Trenčín 911 01
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva vo všetkých veciach.
  (from: 03/14/2006)
Capital: 
5 005 000 Sk Paid up: 5 005 000 Sk
  (from: 05/27/2005)
Shares: 
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/27/2005)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/27/2005)
Stockholder: 
DOAS, a.s.
Košická 5590/56
Bratislava 821 08
  (from: 03/14/2006)
Supervisory board: 
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006)
Rudolf Kimerling
Sietna 1069/21
Vrbové 922 03
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006)
Ing. Pavel Obenau
Starhradská 16
Bratislava 851 01
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734
  (from: 09/03/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734
  (from: 05/20/1997)
Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734
  (from: 08/18/1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápinice N 538/98, Nz 535/98.
  (from: 01/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999.
  (from: 08/27/1999)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rady.
  (from: 02/01/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001.
  (from: 10/29/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02.
  (from: 09/26/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 03/04/2003)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person