Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10202/N

Business name: 
Gastrocentrum a.s.
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/2013)
Registered seat: 
Štúrova 50
Nitra 949 01
  (from: 05/20/2003 until: 01/28/2013)
Grösslingova 4
Bratislava 814 18
  (from: 10/09/2002 until: 05/19/2003)
Červenej armády 4
Bratislava 814 18
  (from: 04/30/1992 until: 10/08/2002)
Identification number (IČO): 
31 322 808
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
04/30/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
01/29/2013
  (from: 01/29/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/29/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti potravinárskeho priemyslu
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/2013)
kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú licencie
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/2013)
prevádzkovanie investícií v oblasti potravinárskeho priemyslu
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/2013)
reklamná činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/2013)
pohostinská činnosť - prevádzkovanie vlastných obchodných stredísk a zariadení verejného stravovania
  (from: 04/30/1992 until: 01/28/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 10/08/2002)
Ing. Vladimír Antala - riaditeľ spoločnosti
Frankelova 24
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 07/31/1995)
JUDr. Gabriela Čerňancová - člen
Podzahradná 15
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 07/31/1995)
RNDr. Elena Janíčková - člen predstavenstva
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 08/01/1995 until: 10/08/2002)
Ing. Eva Karcolová - člen predstavenstva
Obchodná 4
Košice
  (from: 08/01/1995 until: 10/08/2002)
Ing. František Lenárd - podpredseda
Hanulova 9
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Rudolf Obert - predseda predstavenstva ariaditeľ spoločnosti
Tupolevova 13
Bratislava
  (from: 08/01/1995 until: 10/08/2002)
Ing. Elena Sopková - predseda
Fialkové údolie 34
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Ján Žuffa - člen
Rumančekova 36
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Edurard Civáň - predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
Štúrova 50
Nitra
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
Marta Valentová - člen predstavenstva
Južná 2
Nitra
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
Ladislav Babiak - člen predstavenstva
Nad Laborcom 2
Michalovce
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
Acting in the name of the company: 
vo všetkých veciach je oprávnený zaväzovať menom spoločnosti predseda predstavenstva, ktorý je súčasne riaditeľom - samostatne.
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
-vo všetkých veciach sú oprávnení zaväzovať akciovú spoločnosť všetci členovia Predstavenstva, alebočlen Predstavenstva, ktorý je súčasne riaditeľom -v jednotlicých veciach sú oprávnení zaväzovať akciovúspoločnosť tí členovia Predstavenstva, ktorí k tomu boli Predstavenstvom, alebo predsedom Predstavenstvapísomne splnomocnení a to v rozsahu splnomocnenia
  (from: 04/30/1992 until: 10/08/2002)
Capital: 
43 152,094537 EUR
  (from: 12/24/2009 until: 01/28/2013)
1 300 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 12/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 12/24/2009 until: 01/28/2013)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/24/2009 until: 01/28/2013)
Number of shares: 0
Type: na majiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 12/24/2009 until: 01/28/2013)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 12/23/2009)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 12/23/2009)
Number of shares: 0
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 12/23/2009)
Supervisory board: 
Helena Gtlozíková
Lachova 15
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Jozef Medek
Pekníkova 13
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Ladislav Pavvlíček , CSc
Pred poľom 12
Trenčín
  (from: 04/30/1992 until: 07/31/1995)
Ing. Štefan Mihalo
Podzáhradná 39
Bratislava
  (from: 08/01/1995 until: 10/08/2002)
Ing. Ladislav Šimko - predseda dozornej rady
Húskova 5
Košice
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
Katarína Chomičová - člen dozornej rady
Priekopa 51
Sobrance
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
Ing. Martin Unčovský
Dunajská 58
Bratislava
  (from: 08/01/1995 until: 10/08/2002)
Ľubomír Čamek
Vigľašská 3
Bratislava
  (from: 08/01/1995 until: 10/08/2002)
Ing. Ján Vajda - člen dozornej rady
Za nožiarňou 10
Slovenská Lupča
From: 10/25/2001
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/92/2012-46 zo dňa 28.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2012, bola zrušená spoločnosť Gastrocentrum a.s. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č. 10202/N sa v y m a z u j e dňa 29.01.2013 obchodná spoločnosť Gastrocentrum a.s., so sídlom Štúrova 50, 949 01 Nitra, IČO: 31 322 808.
  (from: 01/29/2013)
Notárska zápisnica N 47/95, Nz 48/95 napísaná dňa 11.4.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade Stary spis: Sa 834
  (from: 08/01/1995 until: 01/28/2013)
Zánik funkcií členov predstavenstva: Ing. Rudolf Oberta, Ing. Eva Karcolová a RNDr. Elena Janíčková dňa 25.10.2001. Zánik funkcií členov dozornej rady: Ing. Štefan Mihalo, Ing. Martin Unčovský a Ľubomír Čamek dňa 25.10.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.10.2001 a zo dňa 20.9.2002, Nz 327/02, N 316/02 spísaná notárom JUDr. Gabrielou Rehákovou.
  (from: 10/09/2002 until: 01/28/2013)
Notárska zápisnica č. NZ 373/02, N 36/02 zo dňa 30.10.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla z : Bratislava, Grösslingova 4 na : Nitra, Štúrova 50.
  (from: 05/20/2003 until: 01/28/2013)
Date of updating data in databases:  06/07/2023
Date of extract :  06/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person