Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6734/V

Business name: 
UNOSPOL-2, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 05/27/1996 until: 01/27/2014)
SLOV-SIDERMIN, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Registered seat: 
48
Stretava 072 13
  (from: 01/10/2001 until: 01/27/2014)
Rovníkova 9
Košice 040 01
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
Krivá 23
Košice 040 01
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Identification number (IČO): 
31 713 963
  (from: 09/26/1995)
Date of entry: 
09/26/1995
  (from: 09/26/1995)
Person dissolved from: 
19.11.2013
  (from: 01/28/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 01/28/2014)
Date of deletion: 
01/28/2014
  (from: 01/28/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/28/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/26/1995)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
demolácia a zemné práce
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
zámočníctvo
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
stavba jednoduchých strojov a zariadení
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
prenájom strojov a prístrojov, dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
veľkoobchodná činnosť v odbore: stavebný materiál, hutný materiál, žiarovzdorné materiály pre metalurgický a cementárenský priemysel
  (from: 09/26/1995 until: 01/27/2014)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/26/1995 until: 01/27/2014)
veľkoobchodná činnosť v odbore: stavebný materiál
  (from: 05/27/1996 until: 01/27/2014)
reklamná činnosť
  (from: 05/27/1996 until: 01/27/2014)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (from: 01/10/2001 until: 01/27/2014)
Partners: 
JUDr. Vladimír Balog
Obchodná 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Peter Bľanda
147
Lenartov
Slovak Republic
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Ing. Štefan Demko
Cottbuská 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/21/1999 until: 01/09/2001)
Ing. Štefan Demko
Cottbuská 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/27/1996 until: 04/20/1999)
Ladislav Horňák
Ždiarska 6
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Ing. Igor Kucer
Braniskova 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/21/1999 until: 01/09/2001)
Ing. Igor Kucer
Braniskova 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/27/1996 until: 04/20/1999)
Anton Liška
Rovníková 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/21/1999 until: 01/09/2001)
Anton Liška
Rovníková 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/27/1996 until: 04/20/1999)
Ing. Jozef Marcinov
Karlovarská 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 04/21/1999 until: 01/09/2001)
Ing. Jozef Marcinov
Karlovarská 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/27/1996 until: 04/20/1999)
Doc. JUDr. Peter Mosný , CSc.
Ždiarska 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Jaroslav Maščeník
48
Stretava 072 13
Slovak Republic
  (from: 01/10/2001 until: 01/27/2014)
Contribution of each member: 
Peter Bľanda
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Doc. JUDr. Peter Mosný , CSc.
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Ladislav Horňák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
JUDr. Vladimír Balog
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Ing. Jozef Marcinov
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 04/20/1999)
Ing. Štefan Demko
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 04/20/1999)
Anton Liška
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 04/20/1999)
Ing. Igor Kucer
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 04/20/1999)
Ing. Jozef Marcinov
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 01/09/2001)
Ing. Štefan Demko
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 01/09/2001)
Anton Liška
Amount of investment: 57 000 Sk Paid up: 57 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 01/09/2001)
Ing. Igor Kucer
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 01/09/2001)
Jaroslav Maščeník
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 01/10/2001 until: 01/27/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/10/2001 until: 01/27/2014)
konatelia
  (from: 09/26/1995 until: 01/09/2001)
JUDr. Vladimír Balog
Obchodná 10
Košice
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Ing. Štefan Demko
Cottbuská 12
Košice
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
Ladislav Horňák
Ždiarska 6
Košice
  (from: 09/26/1995 until: 05/26/1996)
Anton Liška
Rovníková 9
Košice
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
Ing. Jozef Marcinov
Karlovarská 5
Košice
  (from: 05/27/1996 until: 01/09/2001)
Jaroslav Maščeník
48
Stretava 072 13
  (from: 01/10/2001 until: 01/27/2014)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/10/2001 until: 01/27/2014)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy obaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/26/1995 until: 01/09/2001)
Capital: 
201 000 Sk
  (from: 04/21/1999 until: 01/27/2014)
100 000 Sk
  (from: 09/26/1995 until: 04/20/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 27Cbr/114/2012-35 zo dňa 17.10.2013.
  (from: 01/28/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.8.1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 09/26/1995 until: 01/27/2014)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 20.5.1996.
  (from: 05/27/1996 until: 01/27/2014)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1998 podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 04/21/1999 until: 01/27/2014)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 160/2000, Nz 160/2000 zo dňa 12.12.2000.
  (from: 01/10/2001 until: 01/27/2014)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person