Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4254/B

Business name: 
MOTA ENGIL Engineering, a. s. „v likvidácii“
  (from: 06/16/2011 until: 03/29/2012)
Registered seat: 
Kaštieľska 4
Bratislava 821 05
  (from: 06/16/2011 until: 03/29/2012)
Identification number (IČO): 
36 843 903
  (from: 10/05/2007)
Date of entry: 
10/05/2007
  (from: 10/05/2007)
Date of deletion: 
03/30/2012
  (from: 03/30/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/30/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/05/2007)
Capital: 
66 387,75 EUR Paid up: 66 387,75 EUR
  (from: 06/19/2009 until: 03/29/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/06/2011
  (from: 03/30/2012)
 Liquidators:
Miroslava Verčíková
Ťačevská 21
Bardejov 085 01
From: 06/06/2011 Until: 03/30/2012
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 06/16/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 03/30/2012
  (from: 03/30/2012)
Other legal facts: 
Na základe notárskej zápisnice o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2011 a zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 27.12.2011, súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102310/1/395979/12/Pau zo dňa 13.03.2012 s výmazom spoločnosti MOTA ENGIL Engineering, a. s. " v likvidácii", z obchodného registra. Obchodná spoločnosť MOTA ENGIL Engineering, a. s. " v likvidácii", Kaštielska 4, 821 05 Bratislava, IČO : 36 843 903, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 4254/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 03/30/2012)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person