Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4254/B

Business name: 
MOTA ENGIL Engineering, a. s. „v likvidácii“
  (from: 06/16/2011 until: 03/29/2012)
MOTA ENGIL Engineering, a.s.
  (from: 10/05/2007 until: 06/15/2011)
Registered seat: 
Kaštieľska 4
Bratislava 821 05
  (from: 06/16/2011 until: 03/29/2012)
Štefánikova 14
Bratislava 811 04
  (from: 04/10/2010 until: 06/15/2011)
Miletičova 23
Bratislava 821 09
  (from: 10/05/2007 until: 04/09/2010)
Identification number (IČO): 
36 843 903
  (from: 10/05/2007)
Date of entry: 
10/05/2007
  (from: 10/05/2007)
Date of deletion: 
03/30/2012
  (from: 03/30/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/30/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/05/2007)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/05/2007 until: 03/29/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/05/2007 until: 03/29/2012)
Milan Cigáň - predseda
Nad lúčkami 55
Bratislava 841 04
From: 07/21/2008
  (from: 08/09/2008 until: 03/29/2012)
Matúš Strelec - člen predstavenstva
Poľná 14
Vígľaš 962 25
From: 10/05/2007
  (from: 10/05/2007 until: 03/29/2012)
Radovan Ujházy - predseda predstavenstva
91
Rožňavské Bystré 049 31
From: 10/05/2007
  (from: 10/05/2007 until: 08/08/2008)
Radovan Ujházy - predseda predstavenstva
91
Rožňavské Bystré 049 31
From: 10/05/2007 Until: 07/21/2008
  (from: 08/09/2008 until: 08/08/2008)
André da Costa Figueiredo e Silva Sequeira - člen predstavenstva
Rua Henrique Lopes Medonça 23, Hab. 41
Foz do Douro, Porto 4150-394
Portugalská republika
From: 10/05/2007
  (from: 10/05/2007 until: 06/18/2009)
André da Costa Figueiredo e Silva Sequeira - člen predstavenstva
Rua Henrique Lopes Medonça 23, Hab. 41
Foz do Douro, Porto 4150-394
Portugalská republika
From: 10/05/2007 Until: 05/01/2009
  (from: 06/19/2009 until: 06/18/2009)
Vítor Manuel Mendes Pedrinho - člen predstavenstva
Rua Da Fonte Nova 48
Turcifal 2565-803
Portugalská republika
From: 10/05/2007 Until: 06/29/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
Paulo Jorge Machado Ribeiro da Silva
Rua Alfredo Keil 257- B 6° Dto
Porto 4150-049
Portugalská republika
From: 05/01/2009
  (from: 06/19/2009 until: 03/29/2012)
Vítor Manuel Mendes Pedrinho - člen predstavenstva
Rua Da Fonte Nova 48
Turcifal 2565-803
Portugalská republika
From: 10/05/2007
  (from: 10/05/2007 until: 07/28/2010)
Pedro José Alves Fernandes - člen
Królowej Jadwigi 280 A
Krakov 30-218
Poľsko
From: 06/29/2010
  (from: 07/29/2010 until: 03/29/2012)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a priezviskám členov predstavenstva pripoja títo svoje podpisy.
  (from: 10/05/2007 until: 03/29/2012)
Capital: 
66 387,75 EUR Paid up: 66 387,75 EUR
  (from: 06/19/2009 until: 03/29/2012)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 10/05/2007 until: 06/18/2009)
Shares: 
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 655,51 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 06/19/2009 until: 03/29/2012)
Number of shares: 25
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 80 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 10/05/2007 until: 06/18/2009)
Supervisory board: 
František Vizváry
Belinského 24
Bratislava 851 01
From: 10/05/2007
  (from: 10/05/2007 until: 03/29/2012)
Róbert Rigo
Gaštanova 4
Banská Bystrica 974 00
From: 10/05/2007
  (from: 10/05/2007 until: 03/29/2012)
António Henrique Marques Antunes
Neklanova 44
Praha
Česká republika
From: 10/05/2007 Until: 04/27/2009
  (from: 06/19/2009 until: 06/18/2009)
António Henrique Marques Antunes
Neklanova 44
Praha
Česká republika
From: 10/05/2007
  (from: 10/05/2007 until: 06/18/2009)
Fernando Alberto Fiel e Barbosa
Rua José Régio 4420
Gondomar
Portugalská republika
From: 04/27/2009
  (from: 06/19/2009 until: 03/29/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/06/2011
  (from: 03/30/2012)
Date of entry into voluntary liquidation: 06/06/2011
  (from: 06/16/2011 until: 03/29/2012)
 Liquidators:
Miroslava Verčíková
Ťačevská 21
Bardejov 085 01
From: 06/06/2011 Until: 03/30/2012
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Miroslava Burčíková
Ťačevská 21
Bardejov 085 01
From: 06/06/2011
  (from: 06/16/2011 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 06/16/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 03/30/2012
  (from: 03/30/2012)
Other legal facts: 
Na základe notárskej zápisnice o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2011 a zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2011, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 27.12.2011, súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102310/1/395979/12/Pau zo dňa 13.03.2012 s výmazom spoločnosti MOTA ENGIL Engineering, a. s. " v likvidácii", z obchodného registra. Obchodná spoločnosť MOTA ENGIL Engineering, a. s. " v likvidácii", Kaštielska 4, 821 05 Bratislava, IČO : 36 843 903, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa vl. číslo 4254/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 03/30/2012)
Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 15.8.2007 vo forme notárskej zápisnice N 644/2007, Nz 32264/2007, NCRls 32060/2007 a dodatok k zakladateľskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 684/2007, Nz 33686/2007, NCRls 33459/2007 napísanej dňa 24.8.2007 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 10/05/2007 until: 03/29/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2008.
  (from: 08/09/2008 until: 03/29/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2009.
  (from: 06/19/2009 until: 03/29/2012)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.3.2010.
  (from: 04/10/2010 until: 03/29/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2010.
  (from: 07/29/2010 until: 03/29/2012)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 06.06.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 214/2011 Nz 20775/2011 dňa 08.06.2011.
  (from: 06/16/2011 until: 03/29/2012)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person