Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8612/B

Business name: 
CENZA Slovakia, s.r.o.
  (from: 07/26/2000 until: 08/08/2012)
AURIN Slovakia, s.r.o.
  (from: 03/23/1995 until: 07/25/2000)
Registered seat: 
Záhrebská 11
Bratislava 817 79
  (from: 07/26/2000 until: 08/08/2012)
Šafárikovo nám. 7
Bratislava 811 02
  (from: 06/08/1999 until: 07/25/2000)
Banskobystrická 12
Bratislava 811 06
  (from: 03/23/1995 until: 06/07/1999)
Identification number (IČO): 
31 391 435
  (from: 03/23/1995)
Date of entry: 
03/23/1995
  (from: 03/23/1995)
Person dissolved from: 
23.7.2012
  (from: 08/09/2012)
Date of deletion: 
08/09/2012
  (from: 08/09/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/09/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/23/1995)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (MO, VO)
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
reklamná činnosť
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
realitná kancelária
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
autopožičovňa
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
leasingová činnosť
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
Partners: 
Ján Baumgartner
Veternicová 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/08/1999 until: 07/25/2000)
Mgr. Roman Filistein
Banskobystrická 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/14/1998 until: 06/07/1999)
Mgr. Roman Filistein
Banskobystrická 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/23/1995 until: 08/13/1998)
CENZA spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 334 903
Záhrebská 11
Bratislava 817 79
Slovak Republic
  (from: 07/26/2000 until: 08/08/2012)
Milan Fajnor
A.Gwerkovej 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/26/2000 until: 08/08/2012)
Contribution of each member: 
Mgr. Roman Filistein
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/23/1995 until: 08/13/1998)
Mgr. Roman Filistein
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 06/07/1999)
Ján Baumgartner
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/08/1999 until: 07/25/2000)
CENZA spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/26/2000 until: 08/08/2012)
Milan Fajnor
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/26/2000 until: 08/08/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
Ján Baumgartner
Veternicová 24
Bratislava
  (from: 06/08/1999 until: 07/25/2000)
Mgr. Roman Filistein
Banskobystrická 12
Bratislava
  (from: 03/23/1995 until: 08/13/1998)
Mgr. Roman Filistein
Banskobystrická 12
Bratislava
  (from: 08/14/1998 until: 06/07/1999)
Milan Fajnor
A.Gwerkovej 17
Bratislava
  (from: 07/26/2000 until: 08/08/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 08/08/2012)
100 000 Sk
  (from: 03/23/1995 until: 08/13/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 34CbR/204/2010 zo dňa 02.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2012, súd zrušuje obchodnú spoločnosť CENZA Slovakia, s.r.o., Záhrebská 11, 817 79 Bratislava, IČO: 31 391 435, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke 8612/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť CENZA Slovakia, s.r.o, Záhrebská 11, 817 79 Bratislava, IČO: 31 391 435, zapísaná v odd. Sro vl. č. 8612/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 08/09/2012)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10. 3. 1995 pod č. N 45/1995, Nz 44/1995 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 15473
  (from: 03/23/1995 until: 08/08/2012)
Notárska zápisnica č. N 156/98, Nz 147/98 zo dňa 4.5.1998 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 08/14/1998 until: 08/08/2012)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 1.11.1998. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice Nz 139/99 zo dňa 26.4.1999 spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou.
  (from: 06/08/1999 until: 08/08/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.7.2000 a 20.7.2000 na ktorých bol schválený prevod obchodného podielu, Spoločenská zmluva z 21.6.2000.
  (from: 07/26/2000 until: 08/08/2012)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person