Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  819/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
INVESTEX spol. s r.o.
  (from: 11/24/1992)
Registered seat: 
Ku Bratke 5
Levice 934 05
  (from: 03/03/2015)
Identification number (IČO): 
31 574 254
  (from: 11/24/1992)
Date of entry: 
11/24/1992
  (from: 11/24/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/24/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 11/24/1992)
sprostredkovanie prác, dodávok a služieb
  (from: 11/24/1992)
inžinierska a investorská činnosť
  (from: 11/24/1992)
leasing, faktoring a forfaiting
  (from: 11/24/1992)
poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/24/1992)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 02/18/2002)
činnosť colného deklaranta
  (from: 02/18/2002)
skladovanie tovaru
  (from: 02/18/2002)
prenájom železničných vagónov
  (from: 02/18/2002)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 06/25/2002)
zabezpečovanie vyjadrení stanovísk, rozhodnutí a ostatných podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
  (from: 06/25/2002)
rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
  (from: 06/25/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/27/2003)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t.
  (from: 06/21/2005)
Partners: 
Ľubomír Babic
Nezábudková 4598/9
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 09/24/2003)
INVESTEX GROUP, s.r.o. IČO: 36 034 665
Mostová 2
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/22/2010)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 440 681
Mlynská 3
Levice
Slovak Republic
  (from: 04/15/2002)
Contribution of each member: 
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 514 505,75 EUR Paid up: 514 505,75 EUR
  (from: 01/22/2010)
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Amount of investment: 292 106,49 EUR Paid up: 292 106,49 EUR
  (from: 01/22/2010)
Ľubomír Babic
Amount of investment: 325 300,41 EUR Paid up: 325 300,41 EUR
  (from: 01/22/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/27/2003)
Ján Srnka
Hlavná 323/98
Hronský Beňadik 966 53
From: 12/06/2004
  (from: 01/22/2010)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, samostatne.
  (from: 06/27/2003)
Capital: 
1 131 912,65 EUR Paid up: 1 131 912,65 EUR
  (from: 01/22/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.11.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 2513
  (from: 11/24/1992)
. Valné zhromaždenie konané dňa 22.4.1997 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/11/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.5.1998 a Dodatok č. 2 a 3 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/21/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.198 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/26/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.1.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 6.
  (from: 03/05/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.8.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 7.
  (from: 03/06/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 8.
  (from: 03/07/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 9.
  (from: 03/23/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia zo dňa 6.11.2001 a Dodatok č. 11.
  (from: 02/18/2002)
. Zapisuje sa zmena v rozsahu splatenia vkladov v zmysle návrhu zo dňa 18.4.2001.
  (from: 04/15/2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 3.5.2001.
  (from: 06/25/2002)
. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 09.12.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle dodatku č. 22 a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 06/27/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2003, a úplné znenie spolo- čenskej zmluvy.
  (from: 09/24/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/26/2004)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person