Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  819/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
INVESTEX spol. s r.o.
  (from: 11/24/1992)
Registered seat: 
Ku Bratke 5
Levice 934 05
  (from: 03/03/2015)
Námestie SNP 3
Zvolen 960 01
  (from: 10/21/1998 until: 03/02/2015)
Sládkovičova 9
Zvolen 960 01
  (from: 11/24/1992 until: 10/20/1998)
Identification number (IČO): 
31 574 254
  (from: 11/24/1992)
Date of entry: 
11/24/1992
  (from: 11/24/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/24/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
  (from: 11/24/1992)
sprostredkovanie prác, dodávok a služieb
  (from: 11/24/1992)
inžinierska a investorská činnosť
  (from: 11/24/1992)
leasing, faktoring a forfaiting
  (from: 11/24/1992)
poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/24/1992)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 02/18/2002)
činnosť colného deklaranta
  (from: 02/18/2002)
skladovanie tovaru
  (from: 02/18/2002)
prenájom železničných vagónov
  (from: 02/18/2002)
projektovanie stavieb - pozemné stavby
  (from: 06/25/2002)
zabezpečovanie vyjadrení stanovísk, rozhodnutí a ostatných podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
  (from: 06/25/2002)
rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
  (from: 06/25/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/27/2003)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t.
  (from: 06/21/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/25/2002 until: 06/20/2005)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 06/25/2002 until: 06/20/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 06/25/2002 until: 06/20/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 06/25/2002 until: 06/20/2005)
výroba, montáž /bez elektrickej inštalácie/ a predaj strojov určených k tvarovaniu oceľových profilov
  (from: 10/21/1998 until: 06/20/2005)
výroba, montáž a predaj oceľových konštrukcií rôzneho druhu včetne mostných konštrukcií, výroba, montáž a predaj stredno a veľkorozmerových nádrží
  (from: 10/21/1998 until: 06/20/2005)
nákup odpadov od pôvodcov bez výkupu od obyvateľstva, zhromažďovanie, triedenie, úprava, preprava a predaj spracovateľom druhotných surovín
  (from: 10/21/1998 until: 06/26/2003)
35304 - odpad z hliníka, zliatiny, zlúčeniny
  (from: 10/21/1998 until: 06/26/2003)
35310 - odpad z medi, zliatiny, zlúčeniny
  (from: 10/21/1998 until: 06/26/2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/24/1992 until: 06/24/2002)
vykonávanie občianskych, bytových, inžinierskych a priemyselných stavieb
  (from: 11/24/1992 until: 06/24/2002)
Partners: 
Ľubomír Babic
Nezábudková 4598/9
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 09/24/2003)
INVESTEX GROUP, s.r.o. IČO: 36 034 665
Mostová 2
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/22/2010)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 440 681
Mlynská 3
Levice
Slovak Republic
  (from: 04/15/2002)
INVESTEX GROUP, s.r.o. IČO: 36 034 665
Námestie SNP 3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 04/15/2002 until: 01/28/2003)
INVESTEX GROUP, s.r.o. IČO: 36 034 665
Námestie SNP 3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/23/2001 until: 04/14/2002)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 440 681
Mlynská 3
Levice
Slovak Republic
  (from: 03/23/2001 until: 04/14/2002)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 440 681
Mlynská 3
Levice
Slovak Republic
  (from: 03/07/2001 until: 03/22/2001)
INVESTEX GROUP, s.r.o. IČO: 36 034 665
Námestie SNP 3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/22/2001)
INVESTEX GROUP, s.r.o. IČO: 36 034 665
Námestie SNP 3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/29/2003 until: 01/21/2010)
Ľubomír Babic
Nezábudková 4598/9
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/23/2001 until: 09/23/2003)
Ľubomír Babic
Hradná 220
Dúbravy
Slovak Republic
  (from: 03/06/2001 until: 03/22/2001)
Anton Barboráš
Asmolovova 92
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 06/11/1997 until: 03/04/2001)
Anton Barboráš
Asmolovova 92
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/26/1994 until: 06/10/1997)
Anton Barboráš
Asmolovova 92
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 11/24/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Vladimír Maňka
1. mája 2542/10
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/05/2001)
Ing. Vladimír Maňka
1. mája 2542/10
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 06/11/1997 until: 03/04/2001)
Ing. Vladimír Maňka
1. mája 2542/10
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/26/1994 until: 06/10/1997)
Ing. Vladimír Maňka
1. mája 2542/10
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 11/24/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Ivan Sumec
Hlinkova 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/06/2001)
Ing. Ivan Sumec
Hlinkova 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 06/11/1997 until: 03/04/2001)
Ing. Ivan Sumec
Hlinkova 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/26/1994 until: 06/10/1997)
Ing. Ivan Sumec
Hlinkova 2
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 11/24/1992 until: 01/25/1994)
Contribution of each member: 
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 514 505,75 EUR Paid up: 514 505,75 EUR
  (from: 01/22/2010)
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Amount of investment: 292 106,49 EUR Paid up: 292 106,49 EUR
  (from: 01/22/2010)
Ľubomír Babic
Amount of investment: 325 300,41 EUR Paid up: 325 300,41 EUR
  (from: 01/22/2010)
Anton Barboráš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/24/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Vladimír Maňka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/24/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Ivan Sumec
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/24/1992 until: 01/25/1994)
Anton Barboráš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/26/1994 until: 06/10/1997)
Ing. Vladimír Maňka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/26/1994 until: 06/10/1997)
Ing. Ivan Sumec
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/26/1994 until: 06/10/1997)
Anton Barboráš
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 03/04/2001)
Ing. Vladimír Maňka
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 03/04/2001)
Ing. Ivan Sumec
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 03/04/2001)
Ing. Vladimír Maňka
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/05/2001)
Ing. Ivan Sumec
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/06/2001)
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/22/2001)
Ľubomír Babic
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/06/2001 until: 03/22/2001)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/07/2001 until: 03/22/2001)
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Amount of investment: 8 800 000 Sk Paid up: 5 900 000 Sk
  (from: 03/23/2001 until: 04/14/2002)
Ľubomír Babic
Amount of investment: 9 800 000 Sk Paid up: 3 600 000 Sk
  (from: 03/23/2001 until: 09/23/2003)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 15 500 000 Sk Paid up: 8 000 000 Sk
  (from: 03/23/2001 until: 04/14/2002)
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Amount of investment: 8 800 000 Sk Paid up: 6 245 000 Sk
  (from: 04/15/2002 until: 01/28/2003)
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 15 500 000 Sk Paid up: 15 500 000 Sk
  (from: 04/15/2002 until: 01/21/2010)
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Amount of investment: 8 800 000 Sk Paid up: 8 800 000 Sk
  (from: 01/29/2003 until: 01/21/2010)
Ľubomír Babic
Amount of investment: 9 800 000 Sk Paid up: 9 800 000 Sk
  (from: 09/24/2003 until: 01/21/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/27/2003)
Individual managing director
  (from: 03/23/2001 until: 06/26/2003)
konatelia
  (from: 11/24/1992 until: 03/22/2001)
Ján Srnka
Hlavná 323/98
Hronský Beňadik 966 53
From: 12/06/2004
  (from: 01/22/2010)
Anton Barboráš
Asmolovova 92
Zvolen
  (from: 11/24/1992 until: 03/04/2001)
Ing. Vladimír Maňka
1. mája 2542/10
Zvolen
  (from: 11/24/1992 until: 05/25/1999)
Ing. Blažej Možucha
Jelšova 23
Banská Bystrica
From: 07/07/2003
  (from: 02/26/2004 until: 01/17/2005)
Ing. Blažej Možucha
Jelšova 23
Banská Bystrica
From: 07/07/2003 Until: 06/21/2004
  (from: 01/18/2005 until: 01/17/2005)
Ján Srnka
Rakovec 61
Hronský Beňadik
From: 12/06/2004
  (from: 01/18/2005 until: 01/21/2010)
Ing. Ivan Sumec
Hlinkova 2
Zvolen
  (from: 11/24/1992 until: 03/04/2001)
Ing. Ivan Sumec
Hlinkova 2
Zvolen
  (from: 03/05/2001 until: 03/22/2001)
Jozef Zaťko
A. Hlinku 905/14
Detva
  (from: 05/26/1999 until: 06/26/2003)
Jozef Zaťko
A. Hlinku 905/14
Detva
From: 11/17/1998 Until: 07/31/2003
  (from: 06/27/2003 until: 02/25/2004)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, samostatne.
  (from: 06/27/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/23/2001 until: 06/26/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/24/1992 until: 03/22/2001)
Capital: 
1 131 912,65 EUR Paid up: 1 131 912,65 EUR
  (from: 01/22/2010)
34 100 000 Sk Paid up: 34 100 000 Sk
  (from: 09/24/2003 until: 01/21/2010)
34 100 000 Sk Paid up: 27 900 000 Sk
  (from: 06/27/2003 until: 09/23/2003)
34 100 000 Sk
  (from: 03/23/2001 until: 06/26/2003)
1 500 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 03/22/2001)
150 000 Sk
  (from: 11/24/1992 until: 06/10/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.11.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 2513
  (from: 11/24/1992)
. Valné zhromaždenie konané dňa 22.4.1997 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/11/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.5.1998 a Dodatok č. 2 a 3 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/21/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.198 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/26/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.1.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 6.
  (from: 03/05/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.8.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 7.
  (from: 03/06/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 8.
  (from: 03/07/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 9.
  (from: 03/23/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia zo dňa 6.11.2001 a Dodatok č. 11.
  (from: 02/18/2002)
. Zapisuje sa zmena v rozsahu splatenia vkladov v zmysle návrhu zo dňa 18.4.2001.
  (from: 04/15/2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 3.5.2001.
  (from: 06/25/2002)
. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 09.12.2002, bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle dodatku č. 22 a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 06/27/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2003, a úplné znenie spolo- čenskej zmluvy.
  (from: 09/24/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/26/2004)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person