Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6870/V

Business name: 
Ehlebracht Slowakei s.r.o.
  (from: 12/28/2021)
Ehlebracht Slowakei s.r.o. Michalovce
  (from: 08/16/1999 until: 12/27/2021)
EMO s.r.o., Michalovce
  (from: 10/23/1995 until: 08/15/1999)
Registered seat: 
Bahýľova 1658
Košice - mestská časť Barca 040 17
  (from: 12/28/2021)
Továrenská 2
Michalovce 071 01
  (from: 10/23/1995 until: 12/27/2021)
Identification number (IČO): 
31 715 613
  (from: 10/23/1995)
Date of entry: 
10/23/1995
  (from: 10/23/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/1995)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a odbyt
  (from: 10/23/1995)
mechanicky opracovaných súčiastok a súčastí strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/23/1995)
prefabrikátov na priemyselné a spotrebné účely
  (from: 10/23/1995)
vývoj, výroba, montáž a odbyt dielov z plastických hmôt a kovov
  (from: 10/23/1995)
výroba a odbyt nástrojov
  (from: 10/23/1995)
výroba a oprava vstrekovacích foriem pre plastikársku výrobu
  (from: 10/23/1995)
manipulácia, nakladanie a predaj odpadových materiálov a surovín
  (from: 01/12/2004)
výroba bezpečnostných pásov
  (from: 01/12/2004)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/14/2018)
Partners: 
Ehlebracht Holding AG
Werkstrasse 7
Enger 321 30
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 14509
  (from: 12/28/2021)
Ehlebracht International Verwaltungs GmbH
Werkstrasse 7, D - 32130
Enger
  (from: 10/05/2000 until: 01/11/2004)
Michalovské elektrotechnické závody, a.s. IČO: 00 662 135
Továrenská 2
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 10/05/2000 until: 01/11/2004)
emo Ehlebracht-Mohr Verwaltungs GmbH
Werkstrasse 7, D-32130
Enger
  (from: 08/16/1999 until: 10/04/2000)
Michalovské elektrotechnické závody, a.s. IČO: 00 662 135
Továrenská 2
Michalovce
Slovak Republic
  (from: 10/23/1995 until: 10/04/2000)
emo Ehlebracht - Mohr Verwaltungs GmbH
Klagenfurter Str. 54
Drážďany
  (from: 10/23/1995 until: 08/15/1999)
Ehlebracht Holding AG
Werkstrasse 7
Enger 321 30
Federal Republic of Germany
  (from: 12/24/2015 until: 12/27/2021)
Ehlebracht A.G.
Werkstrasse 7
Enger D-32130
  (from: 10/02/2008 until: 12/23/2015)
Ehlebracht A.G.
Werkstrasse 7, D-32130
Enger
  (from: 01/12/2004 until: 10/01/2008)
Contribution of each member: 
Ehlebracht A.G.
  (from: 05/19/2009 until: 12/23/2015)
Ehlebracht Holding AG
  (from: 12/24/2015 until: 12/27/2021)
Ehlebracht Holding AG
Amount of investment: 500 000 EUR Paid up: 500 000 EUR
  (from: 12/28/2021)
emo Ehlebracht - Mohr Verwaltungs GmbH
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 10/23/1995 until: 08/15/1999)
Michalovské elektrotechnické závody, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/23/1995 until: 10/04/2000)
emo Ehlebracht-Mohr Verwaltungs GmbH
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 08/16/1999 until: 10/04/2000)
Michalovské elektrotechnické závody, a.s.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/05/2000 until: 01/11/2004)
Ehlebracht International Verwaltungs GmbH
Amount of investment: 2 450 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 2 450 000 Sk
  (from: 10/05/2000 until: 01/11/2004)
Ehlebracht A.G.
Amount of investment: 2 450 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 2 450 000 Sk
Amount of investment: 50 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 *
  (from: 01/12/2004 until: 10/01/2008)
Ehlebracht A.G.
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 10/02/2008 until: 12/23/2008)
Ehlebracht A.G.
Amount of investment: 15 063 000 Sk Paid up: 15 063 000 Sk
  (from: 12/24/2008 until: 05/18/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/24/2015)
konatelia
  (from: 01/12/2004 until: 12/23/2015)
konatelia
  (from: 10/23/1995 until: 01/11/2004)
Ing. Oskár Vafek
prof. Hlaváča 24
Michalovce
  (from: 10/23/1995 until: 01/11/2004)
Ing. Oskár Vafek
prof. Hlaváča 24
Michalovce
From: 10/23/1995
  (from: 01/12/2004 until: 02/05/2007)
Ing. Oskár Vafek
prof. Hlaváča 24
Michalovce
From: 10/23/1995 Until: 01/12/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Stefan Hanke
Brahmsallee 107
Hamburg 201 44
Nemecká spolková republika
From: 04/18/2008
  (from: 01/12/2022)
Dieter Beckmann
Ruwerweg 17
Heiligenhaus 425 79
SRN
From: 01/13/2007
  (from: 02/06/2007 until: 04/28/2008)
Dieter Beckmann
Ruwerweg 17
Heiligenhaus 425 79
SRN
From: 01/13/2007 Until: 04/17/2008
  (from: 04/29/2008 until: 04/28/2008)
Peter Ferdinand Glagla
Schinkelstr. 23
Elmshon
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
56/219
Kaluža
  (from: 08/16/1999 until: 01/11/2004)
Peter Ferdinand Glagla
Schinkelstr. 23
Elmshon
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
56/219
Kaluža
From: 07/14/2003
  (from: 01/12/2004 until: 05/06/2004)
Peter Ferdinand Glagla
Schinkelstr. 23
Elmshon
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
56/219
Kaluža
From: 07/14/1998 Until: 03/18/2004
  (from: 05/07/2004 until: 05/06/2004)
Stefan Hanke
Brahmsallee 107
Hamburg 201 44
Nemecká spolková republika
From: 04/18/2008
  (from: 04/29/2008 until: 06/22/2017)
Stefan Hanke
Brahmsallee 107
Hamburg 201 44
Nemecká spolková republika
From: 04/18/2008
  (from: 06/23/2017 until: 12/27/2021)
Gerhard Horst Mohr
Bahnhofstr. 12
Karlsbad-Ittersbach 763 07
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
219
Kaluža
  (from: 10/23/1995 until: 08/15/1999)
Armin Adam Franz Latussek
Schulstrasse 8
Heiningen 383 12
Spolková republika Nemecko
From: 06/30/2003
  (from: 01/12/2004 until: 04/28/2008)
Armin Adam Franz Latussek
Schulstrasse 8
Heiningen 383 12
Spolková republika Nemecko
From: 06/30/2003 Until: 10/13/2007
  (from: 04/29/2008 until: 04/28/2008)
Stefan Hanke
Brahmsallee 107
Hamburg 201 44
Nemecká spolková republika
From: 04/18/2008
  (from: 12/28/2021 until: 01/11/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/29/2008)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/06/2007 until: 04/28/2008)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodného menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/12/2004 until: 02/05/2007)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/23/1995 until: 01/11/2004)
Procuration: 
Jűrgen Herscheid
Waldstraße 19
Prüm 545 95
Nemecká spolková republika
From: 07/12/2007
  (from: 12/28/2021)
Stefan Hanke
Nordfeld 1
Petershagen
Nemecko
From: 07/12/2007 Until: 04/17/2008
  (from: 04/29/2008 until: 04/28/2008)
Stefan Hanke
Nordfeld 1
Petershagen
Nemecko
From: 07/12/2007
  (from: 07/12/2007 until: 04/28/2008)
Jűrgen Herscheid
Hauptstrasse 4
Hersdorf
Nemecko
From: 07/12/2007
  (from: 07/12/2007 until: 12/27/2021)
Každá osoba (prokurista) je oprávnená vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, zastupovať podnikateľa, konať a podpisovať za neho, každá z nich môže konať samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 07/12/2007)
Capital: 
500 000 EUR Paid up: 500 000 EUR
  (from: 05/19/2009)
15 063 000 Sk Paid up: 15 063 000 Sk
  (from: 12/24/2008 until: 05/18/2009)
2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 01/12/2004 until: 12/23/2008)
2 500 000 Sk
  (from: 10/05/2000 until: 01/11/2004)
500 000 Sk
  (from: 10/23/1995 until: 10/04/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.7.1995 podľa zákona č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál 80 % SRN.
  (from: 10/23/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.7.1999 upravený podľa zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/16/1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8. 3. 2000.
  (from: 10/05/2000)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice N 541/2002, Nz 544/2002 zo dňa 2.10.2002 a dodatok č. 4 formou notárskej zápisnice N 257/2003, Nz 53801/2003 zo dňa 30.6.2003.
  (from: 01/12/2004)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person