Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20825/N

Business name: 
LC FUEL s.r.o.
  (from: 05/13/2015 until: 04/04/2023)
VRB EAST EUROPE s.r.o.
  (from: 10/11/2007 until: 05/12/2015)
Registered seat: 
Továrenská 1
Štúrovo 943 03
  (from: 10/06/2012 until: 04/04/2023)
Dunajské nábrežie 14
Komárno 945 05
  (from: 10/11/2007 until: 10/05/2012)
Identification number (IČO): 
36 846 201
  (from: 10/11/2007)
Date of entry: 
10/11/2007
  (from: 10/11/2007)
Date of deletion: 
04/05/2023
  (from: 04/05/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/05/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/11/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, vrátane zariadení, systémov a technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  (from: 10/11/2007 until: 04/04/2023)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, vrátane zariadení, systémov a technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  (from: 10/11/2007 until: 04/04/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2007 until: 04/04/2023)
výskum a vývoj v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie
  (from: 10/11/2007 until: 04/04/2023)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie
  (from: 10/11/2007 until: 04/04/2023)
administratívne služby
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
sťahovacie služby
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 12/04/2015 until: 04/04/2023)
Partners: 
Adriana Angyal
Imricha Madácha 2973/1
Kolárovo 946 03
Slovak Republic
  (from: 10/11/2007 until: 10/05/2012)
Ing. Zsolt Bindics
Nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
Ing. Zsolt Családi
432
Kamenín 943 57
Slovak Republic
  (from: 04/16/2014 until: 05/22/2022)
Zsolt Családi
432
Kamenín 943 57
Slovak Republic
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
Vojtech Forró
Školská 2244/12
Kolárovo 946 03
Slovak Republic
  (from: 10/11/2007 until: 04/15/2014)
Ing. Blažena Sebenská
Lesná ul. 3482/48
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 10/11/2007 until: 04/15/2014)
László Szigeti
Nám. Priateľstva 2172/31
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
Zsolt Tófalvi
Józsefhegyi utca 71
Törökbálint 2045
Republic of Hungary
  (from: 10/11/2007 until: 10/05/2012)
Ing. Zsolt Családi
432
Kamenín 943 57
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022 until: 04/04/2023)
Contribution of each member: 
Vojtech Forró
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/2007 until: 01/28/2010)
Adriana Angyal
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/2007 until: 01/28/2010)
Ing. Blažena Sebenská
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/2007 until: 01/28/2010)
Zsolt Tófalvi
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/2007 until: 01/28/2010)
Vojtech Forró
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 10/05/2012)
Adriana Angyal
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 10/05/2012)
Ing. Blažena Sebenská
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 10/05/2012)
Zsolt Tófalvi
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 10/05/2012)
Vojtech Forró
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
Ing. Blažena Sebenská
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
Ing. Zsolt Bindics
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
Zsolt Családi
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
László Szigeti
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
Ing. Zsolt Családi
  (from: 04/16/2014 until: 05/22/2022)
Ing. Zsolt Családi
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/23/2022 until: 04/04/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/25/2014 until: 04/04/2023)
konatelia
  (from: 10/11/2007 until: 04/24/2014)
Ernő Balogh
Csaba utca 18/B
Budapest 1122
Maďarska republika
From: 10/11/2007
  (from: 10/11/2007 until: 10/05/2012)
Ernő Balogh
Csaba utca 18/B
Budapest 1122
Maďarska republika
From: 10/11/2007 Until: 09/25/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/05/2012)
Ing. Zsolt Bindics
Nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
From: 09/25/2012
  (from: 10/06/2012 until: 04/24/2014)
Ing. Zsolt Bindics
Nám. Priateľstva 2169/18
Dunajská Streda 929 01
From: 09/25/2012 Until: 04/16/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Zsolt Családi
432
Kamenín 943 57
From: 09/25/2012
  (from: 10/06/2012 until: 04/15/2014)
Vojtech Forró
Školská 2244/12
Kolárovo 946 03
From: 09/25/2012
  (from: 10/06/2012 until: 04/24/2014)
Vojtech Forró
Školská 2244/12
Kolárovo 946 03
From: 09/25/2012 Until: 04/16/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Mgr. Melinda Gábovicsová
Dunajské nábrežie 785/46
Komárno 945 01
From: 10/11/2007
  (from: 10/11/2007 until: 07/13/2010)
Mgr. Melinda Gábovicsová
Dunajské nábrežie 785/46
Komárno 945 01
From: 10/11/2007 Until: 07/14/2010
  (from: 07/14/2010 until: 07/13/2010)
Adrián Horváth
Ul. gen. Klapku 2962/32
Komárno 945 01
SR
From: 07/14/2010
  (from: 07/14/2010 until: 10/05/2012)
Adrián Horváth
Ul. gen. Klapku 2962/32
Komárno 945 01
SR
From: 07/14/2010 Until: 09/25/2012
  (from: 10/06/2012 until: 10/05/2012)
Ing. Zsolt Családi
432
Kamenín 943 57
From: 09/25/2012
  (from: 04/16/2014 until: 04/04/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 04/25/2014 until: 04/04/2023)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 10/06/2012 until: 04/24/2014)
Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.
  (from: 10/11/2007 until: 10/05/2012)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/06/2012 until: 04/04/2023)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 10/05/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/11/2007 until: 01/28/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Erik Bilský
Pekárska č. 11
Trnava 917 01
From: 09/15/2021
  (from: 12/30/2021)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31K/30/2017-255 zo dňa 29.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2022, bol zrušený konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 20825/N sa v y m a z u j e dňom 05.04.2023 obchodná spoločnosť LC FUEL, s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 36 846 201.
  (from: 04/05/2023)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku uzavretá dňa 09.11.2018 medzi spoločnosťou LC FUEL s.r.o., so sídlom: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 36 846 201, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 20825/N a spoločnosťou VOLINIA s.r.o., so sídlom: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 242 469, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 84659/B. Spoločnosť VOLINIA s.r.o. na základe zmluvy o predaji podniku a v zmysle § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda vlastnícke právo k veciam, iným právam, iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku.
  (from: 01/03/2019)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person