Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14813/T

Business name: 
BONY ART s.r.o.
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Komenského 1214/3
Dunajská Streda 929 01
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Lichnerova 76
Senec 903 01
  (from: 09/18/2002 until: 02/19/2004)
Identification number (IČO): 
35 843 659
  (from: 09/18/2002)
Date of entry: 
09/18/2002
  (from: 09/18/2002)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/2002)
Objects of the company: 
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov, audiovizuálnych programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
prieskum trhu
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti filmového priemyslu, kultúrno-spoločenských podujatí, výtvarného umenia a knižnej kultúry
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
prenájom priemyselného tovaru a kancelárskej techniky
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
administratívne práce
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
upratovacie práce okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
colná deklarácia
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
prenájom športových potrieb
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie colného skladu
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
poradenská činnosť v oblasti kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ivan Hrbík
Gogoľova 1888/6
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 09/18/2002 until: 02/19/2004)
Ladislav Biznár
Komenského 1214/3
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Emil Jankola
Topoľčianska 29
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ivan Hrbík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/18/2002 until: 02/19/2004)
Ladislav Biznár
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Emil Jankola
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 09/18/2002 until: 02/19/2004)
Ivan Hrbík
Gogoľova 1888/6
Topoľčany 955 01
From: 09/18/2002 Until: 02/13/2004
  (from: 09/18/2002 until: 02/19/2004)
Ladislav Biznár
Komenského 1214/3
Dunajská Streda 929 01
From: 02/13/2004
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Emil Jankola
Topoľčianska 29
Bratislava 851 05
From: 02/13/2004
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ každý samostatne.
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Za spoločnosť zastupuje a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/18/2002 until: 02/19/2004)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 1195/ 2002, Nz 1178/ 2002 zo dňa 5.9.2002 podľa § 57, § 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/18/2002 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 104/04, Nz 12394/04 zo dňa 13.2.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.2.2004. Spoločenská zmluva zo dňa 13.2.2004 v novom znení.
  (from: 02/20/2004 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person