Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19602/L

Business name: 
MANAGER SERVICE, s. r. o. "v likvidácii"
  (from: 02/25/2009 until: 11/21/2011)
MANAGER SERVICE, s. r. o.
  (from: 10/11/2007 until: 02/24/2009)
Registered seat: 
Hodžova 13
Žilina 010 01
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
Identification number (IČO): 
36 846 228
  (from: 10/11/2007)
Date of entry: 
10/11/2007
  (from: 10/11/2007)
Person dissolved from: 
2.2.2009
  (from: 11/22/2011)
Date of deletion: 
11/22/2011
  (from: 11/22/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/22/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/11/2007)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
finančný leasing
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku zariadení, objektov a budov
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a športových podujatí
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
spracovanie údajov
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
administratívne, sekretárske a kopírovacie práce
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
výkon činnosti - stavbyvedúci
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 11/06/2007 until: 11/21/2011)
Partners: 
ŽILINSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.
Hodžova 13
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 10/11/2007 until: 02/24/2009)
Ing. Peter Beck
Školská 303
Veľký Slavkov
Slovak Republic
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
ŽILINSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.
Kysucká cesta 8405/16C
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 02/25/2009 until: 11/21/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Beck
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/2007 until: 02/24/2009)
ŽILINSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 10/11/2007 until: 02/24/2009)
Ing. Peter Beck
Amount of investment: 1 659,7 EUR Paid up: 1 659,7 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 11/21/2011)
ŽILINSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o.
Amount of investment: 4 979,09 EUR Paid up: 4 979,09 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 11/21/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
Ing. Peter Beck
Školská 303
Veľký Slavkov
From: 10/11/2007
  (from: 10/11/2007 until: 12/23/2008)
Ing. Peter Beck
Školská 303
Veľký Slavkov
From: 10/11/2007 Until: 12/12/2008
  (from: 12/24/2008 until: 12/23/2008)
Ing. Michal Derkits
Predmestská 1352/59
Žilina 010 01
From: 12/12/2008
  (from: 12/24/2008 until: 11/21/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/11/2007 until: 11/21/2011)
Capital: 
6 638,79 EUR Paid up: 6 638,79 EUR
  (from: 02/25/2009 until: 11/21/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/11/2007 until: 02/24/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/02/2009
  (from: 02/25/2009)
 Liquidators:
Ing. Michal Polóni
A. Žarnova 2990/5
Žilina 010 01
From: 02/02/2009 Until: 11/22/2011
  (from: 02/25/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Vo veciach likvidácie za spoločnosť koná a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 02/25/2009)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 08.11.2011 v spojení s námietkami zo dňa 15.11.2011, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2009 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňový úrad Žilina I zo dňa 25.10.2011 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom MANAGER SERVICE, s. r. o. "v likvidácii", so sídlom Hodžova 13, 010 01 Žilina, IČO: 36 846 228 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 22.11.2011 V Y M A Z Á V A.
  (from: 11/22/2011)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person