Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  216/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
INDUSTRY BETA, investičný fond, a.s. "v likvidácii"
  (from: 03/21/1997)
INDUSTRY BETA, investičný fond, a.s. Žilina
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Registered seat: 
B. Nemcovej 30
Košice 042 61
  (from: 03/21/1997)
R.Zaymusa 6
Žilina 010 01
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Identification number (IČO): 
31 613 896
  (from: 09/16/1994)
Date of entry: 
09/16/1994
  (from: 09/16/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/16/1994)
Objects of the company: 
kolektívne investovanie v zmysle ustanovení zák. č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach investičných fondoch v znení neskorších predpisov
  (from: 09/16/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/21/1997)
Managing board
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Ing. Peter Baran - člen
Výstavby 1
Košice
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Ing. Vladimír Fabok - člen
Silvánska 4
Bratislava
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Ing. Marián Orlický - predseda
Hronská 14
Bratislava
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Ing. Otto Tomášu - člen
Kremnická 13
Košice
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 03/21/1997)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/16/1994)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/16/1994)
Supervisory board: 
JUDr. Pavel Boka - člen
Lachova 18
Bratislava
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Ing. Ľubomír Kollárik - predseda
Flöglova 6
Bratislava
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
Ing. Štefan Szöke - člen
Trnavská 10
Žilina
  (from: 09/16/1994 until: 03/20/1997)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. František Andrus
Buzulucká 7
Košice
  (from: 03/21/1997)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo § 172 a 175/ Obch. zák. a zák. č. 248/92 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zák. č. 91/94 Zz.
  (from: 09/16/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19. 10. 1995 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie.
  (from: 03/21/1997)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person