Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10348/R

Business name: 
GPA, s.r.o.
  (from: 12/11/2004)
GPA a.s.
  (from: 08/21/2003 until: 12/10/2004)
GPA akciová spoločnosť v skratke: GPA a.s.
  (from: 07/08/1997 until: 08/20/2003)
Registered seat: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 01
  (from: 11/27/2003)
Grösslingova 53
Bratislava
  (from: 07/04/2001 until: 11/26/2003)
B. Nemcovej 30
Košice
  (from: 05/03/2000 until: 07/03/2001)
Moldavská 8A
Košice 040 01
  (from: 07/08/1997 until: 05/02/2000)
Identification number (IČO): 
36 175 251
  (from: 07/08/1997)
Date of entry: 
07/08/1997
  (from: 07/08/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/11/2004 until: 06/28/2017)
Joint-stock company
  (from: 07/08/1997 until: 12/10/2004)
Objects of the company: 
inžiniering pre strojárenskú výrobu, výrobné technológie a mobilné stroje
  (from: 07/08/1997)
veľkoobchod a maloobchod s materiálmi, súčiastkami, dielcami, agregátmi pre strojárenskú výrobu
  (from: 07/08/1997)
konzultačná, poradenská a školiaca činnosť
  (from: 11/11/1999)
marketing a management
  (from: 11/11/1999)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/11/2004 until: 06/28/2017)
Managing board
  (from: 08/21/2003 until: 12/10/2004)
Managing board
  (from: 07/08/1997 until: 08/20/2003)
Ing. Jozef Mitošinka
Hliny 1420/20
Považská Bystrica 017 01
From: 12/11/2004
  (from: 06/29/2017)
Ing. Radim Býček - člen
Kollárova 1302/12-26
Dubnica nad Váhom
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003 until: 12/10/2004)
Ing. Milan Cagala , CSc. - člen
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 07/08/1997 until: 10/28/1998)
Prof. Ing Vladimír Čop , Dr.Sc. - člen
Kuzmányho 6
Prešov
  (from: 10/29/1998 until: 11/10/1999)
Prof. Ing Vladimír Čop , Dr.Sc. - podpredseda
Kuzmányho 6
Prešov
  (from: 07/08/1997 until: 10/28/1998)
Ing. Ján Gabriel - člen
Tehelná 19
Trnava
  (from: 07/08/1997 until: 10/28/1998)
Ing. Ján Gabriel - podpredseda
Tehelná 19
Trnava
  (from: 10/29/1998 until: 11/10/1999)
Ing. Ľubomír Gažák - člen
SNP 365/72-5
Nová Dubnica
Until: 07/12/2002
  (from: 11/11/1999 until: 08/20/2003)
Ing. Viliam Harčár - člen
Benadova 13
Košice
  (from: 11/11/1999 until: 01/11/2000)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
  (from: 11/11/1999 until: 08/20/2003)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
From: 04/27/1999 Until: 04/23/2003
  (from: 08/21/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Drahoslava Kyselicová - člen
Pod hájom 1358/136
Dubnica nad Váhom
From: 12/22/2003
  (from: 03/29/2004 until: 12/10/2004)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Plzenská 121
Košice
  (from: 01/12/2000 until: 09/07/2000)
Ing. Júlia Pagáčová - člen
Bavlnárska 7
Trenčín
From: 04/23/2003 Until: 12/22/2003
  (from: 11/27/2003 until: 03/28/2004)
Ing. Jozef Pittner - člen
Šoltésovej 24
Žiar nad Hronom
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Štefan Rosina - člen
Vajanského 24
Púchov
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - predseda
Milosrdenstva 14
Košice
  (from: 07/08/1997 until: 11/10/1999)
Doc.Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muránska 8
Košice
  (from: 11/11/1999 until: 08/20/2003)
Doc.Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muránska 8
Košice
From: 04/27/1999 Until: 04/23/2003
  (from: 08/21/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Július Tóth , CSc. - člen
Muránska 8
Košice
  (from: 07/08/1997 until: 11/10/1999)
Ing. Anna Trúsíková - predseda
Kožušnícka 7
Trenčín
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003 until: 12/10/2004)
Ing. Jozef Mitošinka
Hliny 1420/20
Považská Bystrica 017 01
From: 12/11/2004
  (from: 12/11/2004 until: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 12/11/2004)
Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen prestavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, resp. člen predstavenstva s uvedeným svojej funkcie.
  (from: 08/21/2003 until: 12/10/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/08/1997 until: 08/20/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/11/2004)
30 000 000 Sk Paid up: 30 000 000 Sk
  (from: 08/21/2003 until: 12/10/2004)
30 000 000 Sk
  (from: 12/14/2000 until: 08/20/2003)
60 000 000 Sk
  (from: 07/08/1997 until: 12/13/2000)
Shares: 
Number of shares: 0
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/21/2003)
Number of shares: 0
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/14/2000 until: 08/20/2003)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/08/1997 until: 12/13/2000)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Burcl - predseda
Šomodská 26
Hlohovec
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Plzenská 121
Košice
  (from: 09/08/2000 until: 08/20/2003)
Ing. Ladislav Matusák - člen
Plzenská 121
Košice
From: 06/27/2000 Until: 04/23/2003
  (from: 08/21/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24
Žiar nad Hronom
  (from: 09/08/2000 until: 08/20/2003)
Ing. Jozef Pittner - predseda
Šoltésovej 24
Žiar nad Hronom
From: 06/27/2000 Until: 04/23/2003
  (from: 08/21/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Alfréd Richter - člen
Ivana Krasku 6
Považská Bystrica
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Štefan Rosina - člen
Vajanského 24
Púchov
  (from: 09/08/2000 until: 08/20/2003)
Ing. Štefan Rosina - člen
Vajanského 24
Púchov
From: 06/27/2000 Until: 04/23/2003
  (from: 08/21/2003 until: 11/26/2003)
Ing. František Sieklik , CSc. - člen
Pribinova 1171
Púchov
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Ľuboš Vražda - člen
Veternicova 33
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
Ing. Alexander Wolf - člen
R. Viesta 25
Martin
  (from: 07/08/1997 until: 09/07/2000)
JUDr. Miloš Mojto - predseda
Janka Palu 22/43
Nemšová
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003 until: 12/10/2004)
Mgr. Marián Szetei - člen
Mateja Bela 18
Trenčín
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003 until: 12/10/2004)
Ján Plško - člen
Zamarovská 45
Zamarovce
From: 04/23/2003
  (from: 11/27/2003 until: 12/10/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 120/97, Nz 121/97 napísanej dňa 25.6.1997 v Košiciach podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 07/08/1997 until: 12/10/2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 6.5.1998.
  (from: 10/29/1998 until: 12/10/2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 27.4.1999.
  (from: 11/11/1999 until: 12/10/2004)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.11.1999.
  (from: 01/12/2000 until: 12/10/2004)
Zmena stanov a.s. zo dňa 9.2.2000.
  (from: 05/03/2000 until: 12/10/2004)
Zníženie základného imania v zmysle rozhodnutia akcionárov na MVZ a.s. zo dňa 9.2.2000 zo 60 000 000.- Sk na 30 000 000.- Sk.
  (from: 09/07/2000 until: 12/10/2004)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.6.2000.
  (from: 09/08/2000 until: 12/10/2004)
Zmena stanov a.s. zo dňa 9. 2. 2000.
  (from: 12/14/2000 until: 12/10/2004)
Zmena stanov schválená VZ dňa 17.5.2001.
  (from: 07/04/2001 until: 12/10/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2002 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 356/2002, Nz 342/2002, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2002 priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 378/2002, Nz 375/2002.
  (from: 08/21/2003 until: 12/10/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané dňa 23.04.2003 do notárskej zápisnice N 131/03, Nz 30121/03 o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov spoločnosti.
  (from: 11/27/2003 until: 12/10/2004)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person