Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  131/B

Business name: 
EKOPLYN, družstvo
  (from: 03/14/1990 until: 09/14/2007)
Registered seat: 
Račianska 69
Bratislava 831 02
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
Identification number (IČO): 
00 586 692
  (from: 03/14/1990)
Date of entry: 
03/14/1990
  (from: 03/14/1990)
Date of deletion: 
11/21/2006
  (from: 09/15/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/15/2007)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/14/1990)
Registered capital: 
1 020 000 Sk
  (from: 10/05/1995 until: 09/14/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.2.2006 pod. č.k. 9K 307/00-343, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.3.2006, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu EKOPLYN, družstvo, Račianska 69, 831 02 Bratislava po splnení rozvrhového uznesenia. Správca konkurznej podstaty JUDr. Ivan Pastierik, so sídlom Továrenská 6, P.O.BOX 313, 814 99 Bratislava 1 bol zbavený funkcie. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 32Exre/1540/2006 zo dňa 15.8.2006 súd začal konanie o výmaz družstva EKOPLYN, družstvo z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra v celom rozsahu družstvo EKOPLYN, družstvo, so sídlom Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO: 00 586 692, zapísané v odd. Dr, vo vložke č. 131/B.
  (from: 09/15/2007)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person