Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  131/B

Business name: 
EKOPLYN, družstvo
  (from: 03/14/1990 until: 09/14/2007)
Registered seat: 
Račianska 69
Bratislava 831 02
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
Staničná 19
Bratislava 821 04
  (from: 03/14/1990 until: 05/26/1998)
Identification number (IČO): 
00 586 692
  (from: 03/14/1990)
Date of entry: 
03/14/1990
  (from: 03/14/1990)
Date of deletion: 
11/21/2006
  (from: 09/15/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/15/2007)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/14/1990)
Objects of the company: 
stavebno-montážne práce
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
výroba a predaj priemyselných výrobkov
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
poskytovanie sprostredkovateľsko-poradenských služieb vyplývajúcich z predmetu činnosti
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
montáž,opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodavateľským spôsobom
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
revízia,opravy a montáž plynových zariadení dodavateľským spôsobom
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
projektová činnosť pre plynofikáciu a elektroinštaláciu
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
montáž a údržba na tlakových nádobách, revízia
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
plynoinštalatérstvo
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
revízie elektrických zariadení
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky tlakových zariadení
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie parných a horúcovodných kotlov a tlakových nádob
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
projektovanie stavieb-pozemné stavby
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
projektovanie stavieb: -technické vybavenie stavieb, -zdravotechnika bez obmedzenia, -technologické zariadenie stavieb-zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov /zemný plyn/
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
projektovanie stavieb: -technické vybavenie stavieb, -vykurovanie a zdroje tepla
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
nákup a predaj zariadení výpočtovej techniky /maloobchod a veľkoobchod/
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
Managing board
  (from: 12/14/1993 until: 05/26/1998)
Managing board
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
Rudolf Červenka - člen
214
Sekule
  (from: 11/05/1998 until: 03/13/2000)
Ing. Božena Gajdošová - člen
Špitálska 43
Bratislava
  (from: 10/05/1995 until: 11/04/1998)
Ing. Božena Gajdošová - člen
Špitálska 43
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 03/13/2000)
Ing. Božena Gajdošová - predseda
Špitálska 43
Bratislava
  (from: 03/14/2000 until: 03/04/2001)
Peter Javorčík - podpredseda
Trnavská 106
Bratislava
  (from: 03/14/1990 until: 10/04/1995)
Peter Javorčík - predseda
Trnavská 106
Bratislava
  (from: 10/05/1995 until: 11/04/1998)
Ing. arch. Martin Jelínek - člen
Páričkova 11
Bratislava
  (from: 10/05/1995 until: 05/26/1998)
Bohuslav Kadeřábek - člen
Mamateyova 12
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 03/04/2001)
Igor Kubica - člen
Belinského 9
Bratislava
  (from: 12/14/1993 until: 10/04/1995)
Igor Kubica - podpredseda
Belinského 9
Bratislava
  (from: 10/05/1995 until: 11/04/1998)
Ing. Karol Kukumberg - člen
Gwerkovej 31
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 03/04/2001)
Konštantín Makaryszyn - podpredseda
Riazanská 677/20
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 03/04/2001)
Peter Motyčka - člen
Stará Vajnorská 39
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 03/13/2000)
Jozef Paštéka - člen
843
Močenok
  (from: 11/05/1998 until: 03/13/2000)
Štefan Sláma - člen
Záhradnícka 15
Ivanka pri Dunaji
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
Pavol Šonkol - predseda
Rozvodná 11
Bratislava
  (from: 03/14/1990 until: 10/04/1995)
Ing. Marek Timura - ekonóm
Šalviova 44
Bratislava
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
Július Vaňura - člen
Trenčianska 15
Bratislava
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
Ján Višňovský - člen
Kapicová 5
Bratislava
  (from: 10/05/1995 until: 11/04/1998)
Ján Višňovský - člen
Kapicová 5
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 03/04/2001)
Ing. Peter Vodička - člen
Hlavná 44
Bratislava
  (from: 05/27/1998 until: 11/04/1998)
Jozef Zámečník - predseda
Holíčska 9
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 03/13/2000)
Acting: 
Písomné právne úkony za družstvo podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je spravidla predseda, prípadne podpredseda družstva a predstavenstvom určený ďalší jeho člen.
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
Za družstvo podpisuje predseda, v čase neprítomnosti podpredseda a člen predstavenstva.
  (from: 12/14/1993 until: 05/26/1998)
Za družstvo podpisuje predseda,podpredseda a ekonóm družstva.
  (from: 03/14/1990 until: 12/13/1993)
Registered capital: 
1 020 000 Sk
  (from: 10/05/1995 until: 09/14/2007)
4 800 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 10/04/1995)
Basic member contribution: 
300 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 10/04/1995)
30 000 Sk
  (from: 10/05/1995 until: 09/14/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.2.2006 pod. č.k. 9K 307/00-343, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.3.2006, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu EKOPLYN, družstvo, Račianska 69, 831 02 Bratislava po splnení rozvrhového uznesenia. Správca konkurznej podstaty JUDr. Ivan Pastierik, so sídlom Továrenská 6, P.O.BOX 313, 814 99 Bratislava 1 bol zbavený funkcie. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 32Exre/1540/2006 zo dňa 15.8.2006 súd začal konanie o výmaz družstva EKOPLYN, družstvo z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Z obchodného registra v celom rozsahu družstvo EKOPLYN, družstvo, so sídlom Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO: 00 586 692, zapísané v odd. Dr, vo vložke č. 131/B.
  (from: 09/15/2007)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 1.2.1990 podľa zákona č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 9.4. 1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa zákona č.176/1991 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 1908
  (from: 03/14/1990 until: 09/14/2007)
V súlade s ustanovením § 765 sa družstvo v zmysle zákona č.42/1991 Zb. pretransformova- lo na základe schváleného transformačného projektu schváleného členskou schôdzou konanou dňa 19.11.1992, na družstvo. Členskou schôdzou boli prijaté stanovy družstva v súlade s ustanovením §§ 221-260 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 1908
  (from: 12/14/1993 until: 09/14/2007)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva zo dňa 26.5.1995 a výročnej člens. schôdze 5.5.1995 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 1908
  (from: 10/05/1995 until: 09/14/2007)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 22.3.1996, zmena v predstavenstve, zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 27.2.1998 a Dodatok č. 1 k stanovám.
  (from: 05/27/1998 until: 09/14/2007)
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 4.9.1998. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnej členskej schôdzi dňa 17.9.1998.
  (from: 11/05/1998 until: 09/14/2007)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 11.10.1999 Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 8.11.1999 Dodatok č. 3 zo dňa 8.11.1999 k Stanovám družstva Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 31.1.2000 Dodatok č. 4 zo dňa 31.1.2000 k Stanovám družstva
  (from: 03/14/2000 until: 09/14/2007)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 1.8.2000. Dodatok č. 5 zo dňa 1.8.2000 k stanovám družstva.
  (from: 10/02/2000 until: 09/14/2007)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 30.10.2000, na ktorej bolo schválené odstúpenie z funkcií členov predstavenstva.
  (from: 03/05/2001 until: 09/14/2007)
Uznesením KS v Bratislave zo dňa 1.3.2001 č.k.9K 307/00-38 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka EKOPLYN, družstvo. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovil Ivan Pastierik, advokát, so sídlom Továrenská 6, P.O.BOX 313, Bratislava.
  (from: 03/28/2001 until: 09/14/2007)
Uznesením Krajského súdu č.k. 9K 307/00 - 343 zo dňa 8.2.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.3.2006 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení rozvrhového uznesenia a zbavil JUDr. Ivana Pastierika, Továrenská 6, P.O.BOX 313, 814 99 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/28/2006 until: 09/14/2007)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person