Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20931/N

Business name: 
VIATOR, s.r.o.
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
Registered seat: 
Športová
Komárno 945 01
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
Identification number (IČO): 
43 798 462
  (from: 10/27/2007)
Date of entry: 
10/27/2007
  (from: 10/27/2007)
Date of deletion: 
09/14/2013
  (from: 09/14/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/14/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/2007)
Objects of the company: 
prevádzkovanie kúpalísk
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh, bezmäsitých jedál a nápojov
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
kancelárske a administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 01/08/2008 until: 09/13/2013)
Partners: 
Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1
Komárno 945 01
Slovak Republic
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
Contribution of each member: 
Mesto Komárno
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/2007 until: 10/01/2009)
Mesto Komárno
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/02/2009 until: 09/13/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
Ing. Zoltán Szabó
123
Búč 946 35
From: 04/01/2008
  (from: 05/03/2008 until: 10/15/2009)
Ing. Zoltán Szabó
123
Búč 946 35
From: 04/01/2008 Until: 03/30/2009
  (from: 10/16/2009 until: 10/15/2009)
Mgr. Katalin Szolgay
Komárňanská 2799/156A
Hurbanovo 947 01
From: 03/30/2009
  (from: 10/16/2009 until: 11/04/2009)
Mgr. Katalin Szolgay
Komárňanská 2799/156A
Hurbanovo 947 01
From: 03/30/2009 Until: 09/01/2009
  (from: 11/05/2009 until: 11/04/2009)
Ing. Ľuboš Veľký
A. Stodolu 5600/50
Martin 036 01
From: 10/27/2007
  (from: 10/27/2007 until: 05/02/2008)
Ing. Ľuboš Veľký
A. Stodolu 5600/50
Martin 036 01
From: 10/27/2007 Until: 02/29/2008
  (from: 05/03/2008 until: 05/02/2008)
Mgr. Katalin Dobai
527
Iža 946 39
From: 09/01/2009
  (from: 11/05/2009 until: 09/13/2013)
Acting in the name of the company: 
Konatelia Spoločnosti sú oprávnení zastupovať, konať a podpisovať za Spoločnosť vo všetkých veciach jednotlivo a samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu Spoločnosti svoj podpis.
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/02/2009 until: 09/13/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/2007 until: 10/01/2009)
Supervisory board: 
Mgr. György Batta
Meštianska 20/22
Komárno 945 01
From: 10/27/2007
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
Mgr. Béla Keszegh
Komenského 261/10
Komárno 945 01
From: 10/27/2007
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
Mgr. Ľudovít Gráfel
Vnútorná okružná 48/11
Komárno 945 01
From: 10/27/2007
  (from: 10/27/2007 until: 09/13/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 28CbR 18/2012-86 zo dňa 25.07.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2013, bola zrušená obchodná spoločnosť VIATOR, s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vložka č. 20931/N sa vymazáva dňom 14.09.2013 obchodná spoločnosť VIATOR, s.r.o. so sídlom Športová, 945 01 Komárno, IČO: 43 798 462.
  (from: 09/14/2013)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person