Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  226/L

Business name: 
PeTeREC, a.s.
  (from: 09/30/1994)
Registered seat: 
Pri Celulózke 3494
Žilina 010 01
  (from: 09/30/1994)
Identification number (IČO): 
31 615 627
  (from: 09/30/1994)
Date of entry: 
09/30/1994
  (from: 09/30/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 09/30/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/30/1994)
nákup a predaj, zber a triedenie papiera
  (from: 09/30/1994)
reklamná, marketingová a propagačná činnosť
  (from: 10/30/2004)
vydavateľské činnosti
  (from: 10/30/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/30/2004)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 10/30/2004)
poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 10/30/2004)
spracovanie údajov
  (from: 10/30/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/30/2004)
Ing. Daniel Jančiak - predseda
Fatranská 3100/4
Žilina
From: 03/24/1997
  (from: 06/21/2017)
Ľubica Litvíková - člen
824
Veľké Rovné - Žarnov
From: 09/10/2004
  (from: 06/21/2017)
Ing. Peter Jančiak - člen
Fatranská 3100/4
Žilina 010 01
From: 10/24/2016
  (from: 06/21/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnsoti a podpisovať za spoločnosť je oprávnený vždy predseda predstavenstva samostatne alebo ostatní dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/30/2004)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 11/15/2016)
Shares: 
Number of shares: 1
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 200 EUR
  (from: 11/15/2016)
Stockholder: 
Ing. Daniel Jančiak
Fatranská 3100/4
Žilina 010 08
  (from: 11/15/2016)
Supervisory board: 
Ing. Arch. Silvia Jančiaková - predseda
Fatranská 3100/4
Žilina 010 08
From: 10/24/2016
  (from: 12/01/2016)
Ing. Dušan Jančiak
Martinčekova 17424/13
Bratislava - Ružinov 821 01
From: 10/24/2016
  (from: 11/15/2016)
Dr. Ing. Ivan Jančiak
Pri Celulózke 1587/36
Žilina 010 01
From: 02/09/2018
  (from: 02/17/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.7.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Sa 724
  (from: 09/30/1994)
Na valnom zhromaždení dňa 27.6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/10/2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.11.2002 bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a úplné znenie stanov zo dňa 20.11.2002.
  (from: 02/21/2003)
Rozhodnutím jediného akcionára bola schválená zmena v dozornej rade dňa 11.6.2003.
  (from: 01/12/2004)
Jediný akcionár obchodnej spoločnosti PeTeREC, a.s. dňa 24.10.2016 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti PeTeREC, a.s. so sídlom Pri Celulózke 3494, 010 01 Žilina, IČO: 31 615 627 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami ENVI-REA, a.s., so sídlom Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 779 831, ENVIREA, spol. s r.o., so sídlom Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 777, SLOV CEBUNA, s.r.o., so sídlom Pri Celulózke 36, 010 01 Žilina, IČO: 36 009 610, ako zrušovanými spločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností na obchodnú spoločnosť PeTeREC, so sídlom Pri Celulózke 3494, 010 01 Žilina, IČO: 31 615 627, sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spolončosti ENVI-REA, a.s., so sídlom Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 779 831, ENVIREA, spol. s r.o., so sídlom Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 777, SLOV CEBUNA, s.r.o., so sídlom Pri Celulózke 36, 010 01 Žilina, IČO: 36 009 610.
  (from: 11/15/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/15/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ENVIREA spo. s r.o.
Pri Celulózke 1374
Žilina 010 01
  (from: 11/15/2016)
ENVI-REA, a.s.
Pri Celulózke 1374
Žilina 010 01
  (from: 11/15/2016)
SLOV CEBUNA, s.r.o.
Pri Celulózke 36
Žilina 010 01
  (from: 11/15/2016)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person