Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  227/L

Business name: 
TUNAR, a.s.
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
Registered seat: 
Kráčiny 2
Martin 036 01
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
Identification number (IČO): 
31 615 643
  (from: 09/30/1994)
Date of entry: 
10/01/1994
  (from: 09/30/1994)
Date of deletion: 
05/21/2009
  (from: 05/21/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 26Exre 148/2008-137 zo dňa 30.03.2009 súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia nezostal v spoločnosti žiadny majetok.
  (from: 05/21/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/30/1994)
Objects of the company: 
výroba kovov a kovových výrobkov, kováčstvo
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
zámočníctvo
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
kovoobrábanie
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
galvanizácia kovov
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
výroba nástrojov (kom. a špec. náradie na oprac. kovu a dreva, prípravky na sklo, plasty a pogumovanie)
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
výroba (výr. medz. kalibrov a závitových meradiel)
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
opravy a mont. meradiel (opravy tvrdomerov brinel, rockwel, wickers)
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
jemná mechanika (poskyt. servisu a vykonávanie opráv číselníkových úchylkomerov)
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/04/1997 until: 05/20/2009)
Managing board
  (from: 09/30/1994 until: 08/03/1997)
Ing. Yveta Brcková - člen
Kozmonautov 32
Martin
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Jozef Dančo - člen
Clementisova 11
Martin
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Jozef Dančo - člen
Clementisova 11
Martin
  (from: 01/30/1996 until: 08/03/1997)
Ing. Jozef Dančo - člen
Clementisova 11
Martin
  (from: 08/04/1997 until: 09/16/1997)
Ing. Jozef Dančo - podpredseda
Clementisova 11
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Jozef Fidrik - člen
Kolónia Hviezda 96
Martin
  (from: 09/17/1997 until: 05/20/2009)
Ing. Dušan Fraňo - člen
31
Karlová
  (from: 09/17/1997 until: 05/20/2009)
Ing. Milan Kapusta - podpredseda, generálny riaditeľ
Rudolfa Viesta 29
Martin
  (from: 08/04/1997 until: 09/16/1997)
Ing. Milan Kapusta - podpredseda, riaditeľ spoločnosti
Rudolfa Viesta 29
Martin
  (from: 01/30/1996 until: 08/03/1997)
Ing. Milan Kapusta - podpredseda, generálny riaditeľ spoločnosti
Rudolfa Viesta 29
Martin
  (from: 09/17/1997 until: 05/20/2009)
Ing. Miroslav Králik - člen
Do Košút 12
Martin
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Ľubomír Krupinský - člen
Makovického 36/3
Martin
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Ľubomír Krupinský - člen
Makovického 36/3
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 01/29/1996)
Ing. Adrian Mišík - predseda
Diaková 56
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 05/20/2009)
Ing. Ivan Nemec - člen
110
Košťany nad Turcom
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Ivan Šubrt - člen
Fraňa Štefunku 16/70
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Ivan Šubrt - člen
Fraňa Štefunku 16/70
Martin
  (from: 08/04/1997 until: 05/20/2009)
Ing. Peter Višňovec - člen
Lipová 1
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 08/03/1997)
Ing. Peter Višňovec - člen
Lipová 1
Martin
  (from: 08/04/1997 until: 09/16/1997)
Peter Weiss - člen
V. Šípoša 7/16
Martin
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Ján Zuskin - člen
Do Košút 12
Martin
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, alebo generálny riaditeľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/04/1997 until: 05/20/2009)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/30/1994 until: 08/03/1997)
Capital: 
149 742 000 Sk
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 149742
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/04/1997 until: 05/20/2009)
Number of shares: 149742
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1994 until: 08/03/1997)
Supervisory board: 
Ing. Ján Benický
M. Chrasteka 12/14
Žiar nad Hronom
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Anton Blšák
Bellova 2/5
Martin
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Gabriel Hulman , CSc.
Majerčíkova 23
Martin - Priekopa
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Vladimír Lukáč
Hubanova 20
Martin
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Michal Širica
Romanova 42
Bratislava
  (from: 09/30/1994 until: 07/19/1995)
Ing. Peter Čatloš
Novomeského 2
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 05/20/2009)
Ing. Ján Frkáň
Mudroňova 40
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 05/20/2009)
Ing. Viliam Dubovický
Minská 13
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 05/20/2009)
Viliam Kováč
Puškinova 3
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 05/20/2009)
Ing. Ivan Nemec
110
Košťany nad Turcom
  (from: 07/20/1995 until: 05/20/2009)
Ing. Milan Warecha
Vajanského 6/7
Martin
  (from: 07/20/1995 until: 05/20/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.9.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo a prijatím stanov. Starý spis: Sa 725
  (from: 09/30/1994 until: 05/20/2009)
Živnostenské oprávnenie na podnikanie bolo vydané živnostenským listom zo dňa 27.12.1994 ev. č. ŽO-94/2227/Šá, reg. č. 2378/94 Obvodného úradu, živnostenské oddelenie Martin.
  (from: 02/10/1995 until: 05/20/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.6.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/20/1995 until: 05/20/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18. 10. 1996 a 30. 6. 1997 boli schválené zmeny stanov.
  (from: 08/04/1997 until: 05/20/2009)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47-24K 445/98-152 zo dňa 20.12.1999 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Eduarda Šošku, nar. 22.2.1961, advokáta, Hôrecká cesta 22, Žilina.
  (from: 01/13/2000 until: 05/20/2009)
Uznesením Krajského súdu v Banskej bystrici č.k. 47-24K 445/98-1216 zo dňa 14.8.2008, právoplatným dňa 30.9.2008, bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti po splnení rozvrhového uznesenia a správca konkurznej podstaty JUDr. Eduard Šoška so sídlom kancelárie D.Dlabača 21, Žilina bol zbavený svojej funkcie
  (from: 11/04/2008 until: 05/20/2009)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person