Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8273/S

Business name: 
3 press s.r.o.
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Registered seat: 
Mierová 1
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Identification number (IČO): 
36 059 412
  (from: 04/08/2003)
Date of entry: 
04/08/2003
  (from: 04/08/2003)
Person dissolved from: 
19. 10. 2005
  (from: 11/12/2005)
Date of deletion: 
11/12/2005
  (from: 11/12/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/12/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/08/2003)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
rozmnožovanie a nahrávanie magnetických nosičov dát
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
predpríprava predlôh do tlače
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
polygrafická výroba
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
vydávanie kníh, časopisov a publikácií
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Partners: 
Ján Mráz
Zvolenská 251
Modrý Kameň
Slovak Republic
  (from: 04/08/2003 until: 12/17/2003)
Ing. arch. Ladislav Bukran
Fiľakovská cesta 110/22
Rapovce
Slovak Republic
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Peter Paška
Nemocničná 750/14
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Ing. Dušan Kalafut
Písecká 7
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 12/18/2003 until: 11/11/2005)
RNDr. Miroslav Moravský
Hrabovo 671
Kalinovo
Slovak Republic
  (from: 12/18/2003 until: 11/11/2005)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Ladislav Bukran
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Ján Mráz
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 12/17/2003)
Peter Paška
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Ing. Dušan Kalafut
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 11/11/2005)
RNDr. Miroslav Moravský
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 11/11/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Ján Mráz
Zvolenská 251
Modrý Kameň
From: 04/08/2003 Until: 10/15/2003
  (from: 04/08/2003 until: 12/17/2003)
Ing. arch. Ladislav Bukran
Fiľakovská cesta 110/22
Rapovce
From: 04/08/2003
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Peter Paška
Nemocničná 750/14
Veľký Krtíš
From: 04/08/2003
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Ing. Dušan Kalafut
Písecká 7
Veľký Krtíš
From: 10/15/2003
  (from: 12/18/2003 until: 11/11/2005)
RNDr. Miroslav Moravský
Hrabovo 671
Kalinovo
From: 10/15/2003
  (from: 12/18/2003 until: 11/11/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
Capital: 
280 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 12/18/2003 until: 11/11/2005)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 12/17/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36K/16/2004 zo dňa 23.9.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2005, súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 3 press s.r.o., so sídlom Mierová 1, Veľký Krtíš, PSČ: 990 01, IČO: 36 059 412 pre nedostatok majetku.
  (from: 11/12/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 05.02.2003, v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 04/08/2003 until: 11/11/2005)
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 12/18/2003 until: 11/11/2005)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person