Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  128/T

Business name: 
Didaktik, družstvo
  (from: 04/21/1993)
Didaktik,v.d.
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
Registered seat: 
Nádražná 2535/33
Skalica 909 01
  (from: 07/24/2020)
Pod Kalváriou 22
Skalica 909 01
  (from: 06/19/1996 until: 07/23/2020)
Pod Kalváriou 22
Skalica
  (from: 04/21/1993 until: 06/18/1996)
Nálepkova 22
Skalica
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
Identification number (IČO): 
00 677 710
  (from: 09/26/1990)
Date of entry: 
10/01/1990
  (from: 09/26/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/26/1990)
Objects of the company: 
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/21/1993)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 04/21/1993)
stolárstvo
  (from: 04/21/1993)
zámočníctvo
  (from: 12/15/1997)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/15/1997)
výroba nástrojov
  (from: 12/15/1997)
kovoobrábanie
  (from: 12/15/1997)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 09/05/2000)
vydávanie časopisov a iných periodických a neperiodických publikácií
  (from: 09/05/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/05/2000)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových, občianskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
  (from: 09/05/2000)
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
  (from: 09/05/2000)
výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/05/2000)
veľkoobchod a maloobchod s priemyselným tovarom, kancelárskymi potrebami
  (from: 09/05/2000)
výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 09/05/2000)
ubytovacie služby
  (from: 04/30/2004 until: 11/15/2018)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov
  (from: 04/30/2004 until: 11/15/2018)
vydávanie časopisov a iných periodických a neperiod. publik.
  (from: 04/21/1993 until: 09/04/2000)
poskytovanie software-predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
  (from: 04/21/1993 until: 09/04/2000)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 04/21/1993 until: 12/14/1997)
veľkoobchod. a maloobch. s priemys. tov., hračkami, kancel. potreb.
  (from: 04/21/1993 until: 12/14/1997)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/21/1993 until: 12/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemy- selných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
výrobky spotrebnej a priemyselnej elektroniky
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
výrobky didaktickej techniky
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
jednoúčelové stroje a technologické zariadenia
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
plošné stroje
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
výrobky strojárskej,plastikárskej a drevárskej prvovýroby
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
výrobky a služby polygrafické
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
hračky
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
výroba stavebná
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
kúpelníctvo,rehabilitačné a kozmetické služby
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
software,jeho tvorba a rozmnožovanie
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
služby verejného stravovania
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
oprava elektronických zariadení
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
výrobky umeleckej keramiky
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
obchodná činnosť
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
ubytovacie služby vrátane prevádzkov. pohostinských činností
  (from: 04/21/1993 until: 09/04/2000)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariad. spotreb. elektroniky
  (from: 04/21/1993 until: 09/04/2000)
ubytovacie služby vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 09/05/2000 until: 11/15/2018)
výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
prevádzkovanie sauny
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereo- typia, galvanoplastika, ofsetová tlač
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/05/2000)
Managing board
  (from: 06/19/1996 until: 09/04/2000)
Managing board
  (from: 04/21/1993 until: 06/18/1996)
Managing board
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
Jitka Mokrohajská - člen
Clementisa 13
Skalica 909 01
From: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007)
Milan Suchovský - člen
Rodinné domky 8
Holíč 908 51
From: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007)
Ing. Tatiana Bundalová - predseda predstavenstva
Predmestie 137
Skalica 909 01
From: 06/27/2013
  (from: 08/21/2013)
Ing. Anna Lungová - podpredseda predstavenstva
SNP 1451/8
Skalica 909 01
From: 06/18/2018
  (from: 12/13/2018)
RNDr. Jana Pavlíková - Member of the Board of Directors
Hurbanova 866/11
Skalica 909 01
From: 06/18/2020
  (from: 07/24/2020)
Ľudovít Bellay - člen
Dr. Valacha 53
Skalica
  (from: 06/19/1996 until: 12/14/1997)
Ľudovít Bellay - člen
Slavíkova 53
Skalica
  (from: 09/26/1990 until: 06/18/1996)
Milan Bundala - člen
Predmestie 137
Skalica 909 01
From: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 07/23/2020)
Milan Bundala - člen
Predmestie 137
Skalica 909 01
From: 06/06/2007 Until: 06/18/2020
  (from: 07/24/2020 until: 07/23/2020)
Milan Bundala - člen
Predmestie 2092/137
Skalica 909 01
  (from: 12/15/1997 until: 06/25/2007)
Milan Bundala - člen
Predmestie 2092/137
Skalica 909 01
Until: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Ing. Tatiana Bundalová - podpredseda
Predmestie 137
Skalica 909 01
From: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 08/20/2013)
Ing. Tatiana Bundalová - podpredseda
Predmestie 137
Skalica 909 01
From: 06/06/2007 Until: 06/27/2013
  (from: 08/21/2013 until: 08/20/2013)
Ing. Tatiana Bundalová - podpredseda
Predmestie č.2092/137
Skalica
From: 09/09/2003
  (from: 01/14/2004 until: 06/25/2007)
Ing. Tatiana Bundalová - podpredseda
Predmestie č.2092/137
Skalica
From: 09/09/2003 Until: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Ing. Milan Ďurkoš - člen
Záhradná 6
Skalica
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
Ing. Milan Ďurkoš - podpredseda
Záhradná 6
Skalica
Until: 09/09/2003
  (from: 09/05/2000 until: 01/13/2004)
Otto Guček - člen
L.Svobodu 30
Skalica
  (from: 09/26/1990 until: 06/18/1996)
Otto Guček - člen
L.Svobodu 30
Skalica
  (from: 06/19/1996 until: 12/14/1997)
Peter Hudec
SNP 8
Holíč
  (from: 04/21/1993 until: 06/18/1996)
Ing. Peter Hudec - člen
SNP 8
Holíč
  (from: 06/19/1996 until: 09/04/2000)
Ing. Viktor Klemon - predseda
ul.Mlynská 8
Holíč
  (from: 09/26/1990 until: 06/18/1996)
Ing. Viktor Klemon - podpredseda predstavenstva
Mlynská 8
Holíč 908 51
From: 06/27/2013
  (from: 08/21/2013 until: 11/15/2018)
Ing. Viktor Klemon - podpredseda predstavenstva
Mlynská 8
Holíč 908 51
From: 06/27/2013 Until: 06/18/2018
  (from: 11/16/2018 until: 11/15/2018)
Ing. Viktor Klemon - predseda
Mlynská 8
Holíč
  (from: 06/19/1996 until: 06/25/2007)
Ing. Viktor Klemon - predseda
Mlynská 8
Holíč
Until: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Ing. Viktor Klemon - predseda
Mlynská 8
Holíč 908 51
From: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 08/20/2013)
Ing. Viktor Klemon - predseda
Mlynská 8
Holíč 908 51
From: 06/06/2007 Until: 06/27/2013
  (from: 08/21/2013 until: 08/20/2013)
Ing. Peter Kuba - podpredseda
Nádražná 8
Skalica
  (from: 06/19/1996 until: 09/04/2000)
Ing. Peter Kuba - podpredseda
Trávniky 17
Skalica
  (from: 09/26/1990 until: 06/18/1996)
Ing. Anna Lungová
SNP 1451/8
Skalica 909 01
From: 06/18/2018
  (from: 11/16/2018 until: 12/12/2018)
Jitka Mokrohájská
Clementisa 13
Skalica
  (from: 09/05/2000 until: 06/25/2007)
Jitka Mokrohájská
Clementisa 13
Skalica
Until: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
RNDr. František Palkovič - člen
Trávniky 9
Skalica
  (from: 09/26/1990 until: 06/18/1996)
Ing. Róbert Sloboda - člen
Clementisa 53
Skalica
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
Milan Suchovský - člen
Rodinné domky 8
Holíč
  (from: 12/15/1997 until: 06/25/2007)
Milan Suchovský - člen
Rodinné domky 8
Holíč
Until: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 06/25/2007)
Milan Vávra - člen
Hurbanova 690
Kopčany
  (from: 09/26/1990 until: 06/18/1996)
Milan Vávra - člen
Hurbanova 694
Kopčany
  (from: 06/19/1996 until: 12/14/1997)
Ing. Petr Vlach - člen
Pľjušťa 826/45
Skalica
  (from: 06/19/1996 until: 12/14/1997)
Ing. Petr Vlach - člen
Pplk. Pľujšťa 45
Skalica
  (from: 12/15/1997 until: 09/04/2000)
Acting: 
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva.
  (from: 08/10/2022)
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva.
  (from: 07/24/2020 until: 08/09/2022)
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva.
  (from: 09/05/2000 until: 07/23/2020)
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma,je potrebný podpis dvoch členov predstavensta.
  (from: 06/19/1996 until: 09/04/2000)
Podpisovanie za Didaktik, družstvo sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva RNDr. František Palkovič.
  (from: 04/21/1993 until: 06/18/1996)
Podpisovanie za Didaktik,v.d.sa uskutočňuje tak,že k vytlačenému,alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis predseda,podpredseda alebo člen predstavenstva Milan Vávra.
  (from: 09/26/1990 until: 04/20/1993)
Supervisory board: 
Emília Kováčová
Pod hájkom 5
Skalica 909 01
From: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007)
Ing. Jozef Herényi
191
Vrádište 908 49
From: 05/27/2010
  (from: 11/23/2012)
Milan Bundala
Predmestie 137
Skalica 909 01
From: 06/18/2020
  (from: 07/24/2020)
Kamil Veselský
SNP 41
Holíč 908 51
From: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 11/22/2012)
Kamil Veselský
SNP 41
Holíč 908 51
From: 06/06/2007 Until: 05/27/2010
  (from: 11/23/2012 until: 11/22/2012)
RNDr. Jana Pavlíková
SNP 27
Skalica 909 01
From: 06/06/2007 Until: 06/18/2020
  (from: 07/24/2020 until: 07/23/2020)
RNDr. Jana Pavlíková
SNP 27
Skalica 909 01
From: 06/06/2007
  (from: 06/26/2007 until: 07/23/2020)
Registered capital: 
33 193,92 EUR
  (from: 05/11/2010)
3 319,391888 EUR
  (from: 06/16/2009 until: 05/10/2010)
100 000 Sk
  (from: 04/21/1993 until: 06/15/2009)
Basic member contribution: 
165,969595 EUR
  (from: 06/16/2009)
5 000 Sk
  (from: 04/21/1993 until: 06/15/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založenéna ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.9.1990 podľa Zákona č.176/1990 Zb.o bytovom,spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 403
  (from: 09/26/1990)
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/91 Zb. v zmysle § 765 ods. 2 na členskej schôdzi konanej dňa 30.9.1992. Družstvo vytvára nedeliteľný fond vo výške 22 075 000,- Sk podľa § 18 ods. 2 zák.č. 42/92 Zb.
  (from: 04/21/1993)
Na členskej schôdzi boli dňa 24.4.1996 zmenené stanovy družstva. Zvýšenie nedeliteľného fondu na sumu 25 075 000,-Sk.
  (from: 06/19/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 09.04.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 361/97, Nz 234/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 12/15/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí výročnej členskej schôdze dňa 17.04.2000.
  (from: 09/05/2000)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person