Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4286/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Youstice SK, a. s.
  (from: 06/11/2015)
Registered seat: 
Rudlovská 53
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/11/2015)
Identification number (IČO): 
43 798 918
  (from: 11/06/2007)
Date of entry: 
11/06/2007
  (from: 11/06/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/06/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
prieskum trhu
  (from: 11/06/2007)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
usporadúvanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov so súhlasom autora a poradenská činnnosť v oblasti hardware a software v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/06/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/06/2007)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 11/06/2007)
poskytovanie verejne prístupných informácií prostredníctvom výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/06/2007)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 11/06/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/06/2007)
Ing. Pavol Daniš - člen
Vážska 15
Bratislava 821 07
From: 06/01/2015
  (from: 06/11/2015)
Zbyněk Loebl - predseda
Karlštejnská 39
Třebotov - Solopisky 252 28
Česká republika
From: 06/01/2015
  (from: 06/11/2015)
Ing. Juraj Ondriš - podpredseda
Kunerádska 19
Bratislava-Lamač 841 03
From: 06/01/2015
  (from: 06/11/2015)
Martin Loebl - člen
Na Václavce 1263/5
Praha 150 00
Česká republika
From: 06/01/2015
  (from: 06/11/2015)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 06/11/2015)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 12/21/2013)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/19/2009)
Stockholder: 
DanubiaTel, a.s.
Borská 6
Bratislava-Karlova Ves 841 04
  (from: 12/21/2013)
Supervisory board: 
Ing. Karol Pipta
Dunajská 50
Bratislava 811 08
From: 06/01/2015
  (from: 06/11/2015)
JUDr. Martin Maisner
Ždírnická 843
Praha - Dolní Počernice 190 00
Česká republika
From: 06/01/2015
  (from: 06/11/2015)
Ing. Miroslav Strečanský - predseda
Krajná 16397/56C
Bratislava 821 04
From: 06/01/2015
  (from: 06/11/2015)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 11.10.2007 vo forme notárskej zápisnice N 510/2007, Nz 40515/2007, NCRls 40289/2007 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/06/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.12.2013.
  (from: 12/21/2013)
Notárska zápisnica č. N 388/2015, Nz 18857/2015, NCRls 19273/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.06.2015.
  (from: 06/11/2015)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person