Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  173/T

Business name: 
AG INVEST a.s.
  (from: 05/27/1996 until: 05/30/2001)
Registered seat: 
Nám. Sv. Martina 9
Holíč 908 51
  (from: 09/08/1997 until: 05/30/2001)
nám. 1.mája 5
Holíč 908 51
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Identification number (IČO): 
34 140 867
  (from: 05/27/1996)
Date of entry: 
05/27/1996
  (from: 05/27/1996)
Date of deletion: 
05/31/2001
  (from: 05/31/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/27/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/27/1996 until: 05/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/27/1996 until: 05/30/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/27/1998 until: 05/30/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 10/27/1998 until: 05/30/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/27/1998 until: 05/30/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/08/1997 until: 05/30/2001)
Managing board
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Ing. Zdeněk Jurica
Ševčenkova 7
Bratislava
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Ing. Ľubomír Pecha
Záhumenice 1411
Gbely
  (from: 09/08/1997 until: 07/07/1998)
Ivan Šimonovič
Štefánikova 702/15
Senica
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Ivan Šimonovič
Štefánikova 702/15
Senica
  (from: 09/08/1997 until: 05/19/1999)
Ing. Milan Špak
sídl. Lúčky 32
Holíč
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Ing. Leszek Tabas
Lúčky 33
Holíč
  (from: 09/08/1997 until: 05/19/1999)
Mgr. Pavol Vašek
Petzwalova 46
Nitra
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Ing. Milan Špak - predseda
Lúčky 32
Holíč
  (from: 09/08/1997 until: 05/30/2001)
Ing. Marta Tomčíková
Veterná 1
Holíč
  (from: 09/08/1997 until: 05/30/2001)
Ing. Dušan Hordoš
Vihorlatská 625
Strážske
  (from: 07/08/1998 until: 05/30/2001)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti môžu konať, spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy predseda predstavenstva spolu s ďaľším členom predstavenstva.
  (from: 09/08/1997 until: 05/30/2001)
Menom spoločnosti môžu konať, spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať, vždy spoločne prví dvaja členovia predstavenstva podľa poradia uvedeného v obchodnom registri, t.j.: 1.Ing. Milan Špak, r.č. XXXXXXX/XXXXX, sídl. Lúčky 32, Holíč 2. Ing. Zdeněk Jurica, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Ševčenkova 7, Bratislava
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Capital: 
109 812 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 05/30/2001)
50 000 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Shares: 
Number of shares: 109812
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/07/1999 until: 05/30/2001)
Number of shares: 109812
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 12/06/1999)
Number of shares: 50000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Supervisory board: 
Ivana Beňová
Javorová 11/33
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 05/20/1999 until: 06/21/2000)
Mgr. Ing. Ján Hijj , DrSc
Belinského 2
Bratislava
  (from: 09/08/1997 until: 06/21/2000)
Ing. Jozef Lacko
Slnečná 1350
Gbely
  (from: 09/08/1997 until: 06/21/2000)
Ivan Prokeš
Sibírska 38
Holíč
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Iva Štohrová
Lúčky 32
Holíč
  (from: 09/08/1997 until: 05/19/1999)
Ing. Leszek Tabas
sídl. Lúčky 33
Holíč
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Ing. Pavol Vašek , CSc.
Pekníkova 11
Bratislava
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Juraj Jandl
Lúčky 6
Holíč
  (from: 09/08/1997 until: 05/30/2001)
JUDr. Jozef Eštočin
Gessayova 47
Bratislava
  (from: 09/08/1997 until: 02/13/2001)
Ing. Ladislav Harman
Zámočnícka 159
Strážske 072 22
  (from: 06/22/2000 until: 05/30/2001)
Ing. Milan Lichvár , CSc.
J. Borodáča 10
Michalovce 071 01
  (from: 06/22/2000 until: 05/30/2001)
Katarína Valentovičová
Gorkého 35
Trnava 917 02
  (from: 06/22/2000 until: 05/30/2001)
Ing. Libor Červenka
Osvobození 1374/61
Karviná-Nové Město
Česká republika
  (from: 05/27/1996 until: 09/07/1997)
Other legal facts: 
So súhlasom správcov dane zo dňa 22.05.2001 a 30.05.2001 a na základe rozhodnutia akcionárov na VZ dňa 11.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 43/2001 Nz 39/2001 a na základe zmluvy o zlúčení spoločnosti z 01.05.2001 sa zrušuje v zmysle § 68 ods. 3 písm. e) Obch. zák. obchodná spoločnosť AG INVEST a.s. Holíč, Nám. Sv. Martina č. 9, IČO: 34 140 867 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ENERGY SK, a.s. Námestie sv. Martina č. 9, Holíč, IČO: 36 232 718, ktorá zároveň preberá všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej akciovej spoločnosti. Podľa § 68 ods. 1 Obch. zák. vymazuje sa dňom 31.05.2001 z obchodného registra Okresného súdu v Trnave v odd. Sa vo vložke č. 173/T celý zápis pri subjekte AG INVEST, a.s. Nám. Sv. Martina č. 9, Holíč, IČO: 34 140 867.
  (from: 05/31/2001)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 4.4.1996 a notárskou zápisnicou zo dňa 4.4.1996 č.143/96 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č.513/91 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: Sa 548
  (from: 05/27/1996 until: 05/30/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 01.08.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 120/97, Nz 109/97. Spoločnosť AG INVEST, a.s. Holíč, prevzala všetky práva a povinnosti zaniknutej obchodnej spoločnosti ENERGIA NOVA, a.s., Nám. Sv. Martina č. 9, Holíč, IČO: 31 102 549. Zmena sídla spoločnosti z: nám. 1. mája 5, Holíč na: Nám. Sv. Martina č. 9, Holíč.
  (from: 09/08/1997 until: 05/30/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 16.04.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 60/99, Nz 50/99.
  (from: 05/20/1999 until: 05/30/2001)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person