Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  48853/B

Business name: 
MARSANN IT, s.r.o. v konkurze
  (from: 03/15/2022)
Registered seat: 
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 851 01
  (from: 09/23/2009)
Identification number (IČO): 
43 821 987
  (from: 11/08/2007)
Date of entry: 
11/08/2007
  (from: 11/08/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/08/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovazeľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/08/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2007)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, hardware, software v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 11/08/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/08/2007)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 11/08/2007)
kompletizácia, inštalácia a servis výpočtovej techniky, zariadení a informačných technológií, kancelárskej techniky a spotrebnej elektroniky v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 11/08/2007)
zhotovovanie webstránok a ich aktualizácia
  (from: 11/08/2007)
registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
  (from: 11/08/2007)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 11/08/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2007)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2007)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 11/08/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/08/2007)
public relations - činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2007)
marketing
  (from: 11/08/2007)
inzertná činnosť
  (from: 11/08/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/08/2007)
poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom internetu
  (from: 11/08/2007)
organizačné a technické práce súvisiace so zberom, triedením a spracovaním informácií
  (from: 11/08/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/08/2007)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ďalšieho spracovania alebo predaja
  (from: 06/25/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných technických vied
  (from: 07/30/2011)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/30/2011)
Partners: 
KINO, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/13/2013)
Contribution of each member: 
KINO, a.s.
Amount of investment: 1 006 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 006 639 EUR
Lien: Na základe zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 26.6.2019 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa, spoločnosti White Gate AG, so sídlom c/o Vistra Zug AG, Grafenaustrasse 5, 6304 Zug, Switzerland, IČO CHE-347.983.594.
  (from: 07/25/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/13/2013)
Ján Baliak
Gašparovo 193
Beňuš 976 64
From: 10/11/2010
  (from: 10/23/2010)
Ing. Vladimír Vasiliev
Tupého 11629/27
Bratislava 831 01
From: 04/30/2013
  (from: 06/13/2013)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov je oprávnený konať samostatne. Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že sa v mene spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom.
  (from: 04/14/2017)
Procuration: 
Prokurista vykonáva právne úkony za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom "per procuram".
  (from: 01/28/2020)
Capital: 
1 006 639 EUR Paid up: 1 006 639 EUR
  (from: 01/24/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/16/2021
  (from: 03/15/2022)
Bankruptcy trustee: 
LEGATOs Recovery k.s.
Karadžičova 8/A
Bratislava 821 08
From: 03/16/2021
  (from: 03/15/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 22.10.2007 v zmysle ust. §§ 105-153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/08/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.6.2008.
  (from: 06/25/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.8.2009.
  (from: 09/23/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2010.
  (from: 10/23/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.07.2011.
  (from: 07/30/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.04.2013.
  (from: 06/13/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.12.2013.
  (from: 01/24/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.04.2017.
  (from: 04/14/2017)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27K/8/2019 zo dňa 22.10.2020 právoplatným dňa 16.03.2021, v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27K/8/2019 zo dňa 23.02.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: MARSANN IT, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 43 821 987 a súd ustanovil do funkcie správcu: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 256 184, značka správcu: S 1755.
  (from: 03/15/2022)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person