Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  237/L

Business name: 
BCI, a.s.
  (from: 10/06/2003)
Registered seat: 
Mydlárska 8718/7A
Žilina 010 01
  (from: 12/30/2016)
Identification number (IČO): 
31 617 794
  (from: 10/31/1994)
Date of entry: 
11/01/1994
  (from: 10/31/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/1994)
Objects of the company: 
výroba prefabrikátov z betónu
  (from: 02/10/1995)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností
  (from: 02/10/1995)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/10/1995)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 02/10/1995)
poskytovanie prechodného ubytovania
  (from: 02/10/1995)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/31/1995)
vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 02/02/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/02/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/02/2000)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 02/02/2000)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 08/21/2001)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 08/21/2001)
prenájom športových náradí a potrieb
  (from: 08/21/2001)
prevádzka športových zariadení
  (from: 08/21/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/01/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 12/01/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/01/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 12/01/2005)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 12/01/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/19/2011)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 05/19/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/19/2011)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 05/19/2011)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/19/2011)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/19/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/19/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/19/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/19/2011)
upratovacie služby a čistenie budov
  (from: 05/19/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/16/1997)
Ing. Slavomír Bodis - predseda predstavenstva
216
Horný Hričov 013 42
From: 01/01/2016
  (from: 01/20/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/20/2016)
Capital: 
2 167 506,14 EUR Paid up: 2 167 506,14 EUR
  (from: 03/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 65306
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/20/2009)
Stockholder: 
Ing. Slavomír Bodis
Horný Hričov 216
Horný Hričov 013 42
  (from: 08/16/2022)
Supervisory board: 
Anton Greguš
Okružná 111/10
Čadca 022 04
From: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019)
Ing. Tibor Kéry
Pod záhradami 64/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019)
Ing. Martin Radvan
Hvozdnica 325
Hvozdnica 013 56
From: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou litinou zo dňa 11.10.1994 a rozhodnutím zakladateľa FNM SR podľa §§ 162, 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 12 zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s rozhodnutím MsPNM SR č. 79, spis. č. KM-294/94 zo dňa 12.7.1994 o schválení privatizačného projektu.
  (from: 10/31/1994)
Valné zhromaždenie, konané dňa 14.6.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 08/17/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.10.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 754
  (from: 11/14/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.2.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/02/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3. 12. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/16/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/14/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.2. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/14/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/02/2000)
Na zadadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/21/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 11.6.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/24/2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 26.9.2003 schválilo úplné znenie stanov.
  (from: 10/06/2003)
Jediný akcionár spoločnosti BCI, a.s. dňa 17.03.2011 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti BCI, a.s., so sídlom M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 31 617 794 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SPV BCI, s. r. o. so sídlom M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 36 781 258 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti SPV BCI, s. r. o. na obchodnú spoločnosť BCI, a.s. Obchodná spoločnosť BCI, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SPV BCI, s. r. o.
  (from: 05/19/2011)
Potvrdením Okresného súdu Žilina č.k. 5Exre/15/2014 zo dňa 18.02.2014 súd nesprávne-chybou v písaní vykonal zápis vyhlásenia konkurzu a osobu konkurzného správcu, pričom správne malo byť zapísané začatie reštrukturalizačného konania a osoba reštrukturalizačného správcu. Oprava bola vykonaná v konaní 26 Exre 152/2014.
  (from: 07/01/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/19/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SPV BCI, s.r.o.
M.R. Štefánika 32
Žilina 010 01
  (from: 05/19/2011)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 12/31/2013
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 4/2013-725 zo dňa 19.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.12.2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (from: 09/05/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/08/2014
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 4/2013-1301 zo dňa 1.7.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a ukončil reštrukturalizáciu.
  (from: 09/05/2014)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person