Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  237/L

Business name: 
BCI, a.s.
  (from: 10/06/2003)
BCI a.s.
  (from: 02/02/2000 until: 10/05/2003)
BCI, a.s.
  (from: 12/16/1997 until: 02/01/2000)
Lesostav Žilina, a.s.
  (from: 10/31/1994 until: 12/15/1997)
Registered seat: 
Mydlárska 8718/7A
Žilina 010 01
  (from: 12/30/2016)
M.R.Štefánika 32
Žilina 012 39
  (from: 02/02/2000 until: 12/29/2016)
Štefánikova 32
Žilina 012 39
  (from: 10/31/1994 until: 02/01/2000)
Identification number (IČO): 
31 617 794
  (from: 10/31/1994)
Date of entry: 
11/01/1994
  (from: 10/31/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/1994)
Objects of the company: 
výroba prefabrikátov z betónu
  (from: 02/10/1995)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností
  (from: 02/10/1995)
prenájom nehnuteľností
  (from: 02/10/1995)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 02/10/1995)
poskytovanie prechodného ubytovania
  (from: 02/10/1995)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/31/1995)
vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 02/02/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/02/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/02/2000)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 02/02/2000)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 08/21/2001)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 08/21/2001)
prenájom športových náradí a potrieb
  (from: 08/21/2001)
prevádzka športových zariadení
  (from: 08/21/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/01/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 12/01/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/01/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 12/01/2005)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 12/01/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/19/2011)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 05/19/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/19/2011)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 05/19/2011)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/19/2011)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/19/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/19/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/19/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/19/2011)
upratovacie služby a čistenie budov
  (from: 05/19/2011)
plynoištalácie
  (from: 02/02/2000 until: 12/19/2005)
vykonávanie pozemných, inžinierskych stavieb a inžinierskych sietí
  (from: 02/02/2000 until: 08/20/2001)
sprostredkovanie obchodu a poradenská činnosť
  (from: 02/10/1995 until: 02/01/2000)
hotely a motely s možnosťami stravovania
  (from: 08/21/2001 until: 12/19/2005)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 02/10/1995 until: 12/19/2005)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 02/10/1995 until: 12/19/2005)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 02/10/1995 until: 12/19/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - kovový šrot pre stavebné účely
  (from: 02/10/1995 until: 12/19/2005)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátene vybavenia sídliskových celkov/
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
inžinierska činnosť
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
vodné stavby /riečne, pobrežné, hradenie bystrín, meliorácie/
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
výkonávanie dopravných stavieb
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
zemné práce
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
elektroinštalácie
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
výroba prefabrikátov z betónu
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
opravy motorových vozidiel
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
poskytovanie prechodného ubytovania
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
výstavba mostov a komunikácií
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
zatepľovanie budov
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
podnikanie v oblasti nakladania s odpad.- kov. šrot.-stavebné účely
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
ťažba štrku a kameňa, výroba prefabrikátov
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
škôlkárska výroba, ozeleňovanie brehových porastov a sídlisk
  (from: 10/31/1994 until: 02/09/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 02/10/1995 until: 02/01/2000)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/10/1995 until: 02/01/2000)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/10/1995 until: 02/01/2000)
inžinierska činnosť
  (from: 02/10/1995 until: 02/01/2000)
vodné stavby /riečné, pobrežné, hradenie bystrín, meliorácie/
  (from: 02/10/1995 until: 08/20/2001)
zemné práce
  (from: 02/10/1995 until: 02/01/2000)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 02/10/1995 until: 08/20/2001)
elektroinštalácie
  (from: 02/10/1995 until: 12/19/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/16/1997)
Managing board
  (from: 11/14/1996 until: 12/15/1997)
Managing board
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Slavomír Bodis - predseda predstavenstva
216
Horný Hričov 013 42
From: 01/01/2016
  (from: 01/20/2016)
Michal Altus - podpredseda
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
From: 11/19/2013
  (from: 11/26/2013 until: 04/16/2014)
Michal Altus - podpredseda
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
From: 11/19/2013 Until: 02/25/2014
  (from: 04/17/2014 until: 04/16/2014)
Michal Altus - predseda
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
From: 02/25/2014
  (from: 04/17/2014 until: 01/19/2016)
Michal Altus - predseda
Lichardova 8508/36
Žilina 010 01
From: 02/25/2014 Until: 12/31/2015
  (from: 01/20/2016 until: 01/19/2016)
Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov 013 42
From: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010 until: 07/07/2010)
Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov 013 42
From: 03/01/2010 Until: 07/01/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov
From: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 03/20/2009)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov 013 42
From: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010 until: 07/07/2010)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov 013 42
From: 03/01/2010 Until: 07/01/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov 013 42
From: 07/01/2010
  (from: 07/08/2010 until: 11/05/2013)
Ing. Ján Bodis - podpredseda
216
Horný Hričov 013 42
From: 07/01/2010 Until: 10/25/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Ing. Ján Bodis - predseda predstavenstva
216
Horný Hričov 013 52
From: 06/13/2007
  (from: 03/21/2009 until: 03/03/2010)
Ing. Ján Bodis - predseda predstavenstva
216
Horný Hričov 013 52
From: 06/13/2007 Until: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010 until: 03/03/2010)
Ing. Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov 013 42
From: 10/25/2013
  (from: 11/06/2013 until: 04/16/2014)
Ing. Slavomír Bodis - predseda
216
Horný Hričov 013 42
From: 10/25/2013 Until: 02/25/2014
  (from: 04/17/2014 until: 04/16/2014)
Ing. Branislav Božek - predseda predstavenstva
1383
Mojmírovce 951 15
From: 02/25/2009
  (from: 03/20/2009 until: 03/20/2009)
Ing. Branislav Božek - predseda predstavenstva
1383
Mojmírovce 951 15
From: 02/25/2009 Until: 03/02/2009
  (from: 03/21/2009 until: 03/20/2009)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
From: 01/16/2007
  (from: 01/24/2007 until: 07/11/2007)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
From: 01/16/2007 Until: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Ing. Hubert Čapčík - člen
Moyzesova 18
Žilina
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Hubert Čapčík - člen
Moyzesova 18
Žilina
  (from: 11/14/1996 until: 01/09/2003)
Ing. Hubert Čapčík - člen
Moyzesova 18
Žilina
From: 12/16/1997 Until: 05/30/2003
  (from: 01/10/2003 until: 07/23/2003)
Ing. Milan Čička - podpredseda predstavenstva
2
Jablonové 013 52
From: 03/02/2009
  (from: 03/21/2009 until: 03/03/2010)
Ing. Milan Čička - podpredseda predstavenstva
2
Jablonové 013 52
From: 03/02/2009 Until: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010 until: 03/03/2010)
PhDr. Vladimír Gašperák - predseda
77
Rudina
From: 08/01/2012
  (from: 08/03/2012 until: 11/05/2013)
PhDr. Vladimír Gašperák - predseda
77
Rudina
From: 08/01/2012 Until: 10/25/2013
  (from: 11/06/2013 until: 11/05/2013)
Ing. Rudolf Holtán - člen
Zelená 450/23
Žilina - Budatín
From: 01/16/2007
  (from: 01/24/2007 until: 07/09/2008)
Ing. Rudolf Holtán - člen
Zelená 450/23
Žilina - Budatín
From: 01/16/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Ing. Igor Choma - člen
Liesková 660/10
Žilina - Bytčica
From: 05/30/2003
  (from: 07/24/2003 until: 04/26/2005)
Ing. Igor Choma - člen
Liesková 660/10
Žilina - Bytčica
From: 05/30/2003 Until: 04/07/2005
  (from: 04/27/2005 until: 04/26/2005)
Ing. Stanislav Jakubčík - člen
Kollárova 2458
Čadca
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Ivan Kimlička
Bagarova 1180/12
Bratislava 841 01
From: 11/07/2005
  (from: 12/01/2005 until: 07/11/2007)
Ing. Ivan Kimlička
Bagarova 1180/12
Bratislava 841 01
From: 11/07/2005 Until: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Ing. Ivan Kimlička - predseda
Bagárová 12
Bratislava 841 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/08/2010 until: 08/02/2012)
Ing. Ivan Kimlička - predseda
Bagárová 12
Bratislava 841 01
From: 07/01/2010 Until: 08/01/2012
  (from: 08/03/2012 until: 08/02/2012)
Ing. Štefan Králik - člen
Lipová 1124
Kysucké Nové Mesto
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Štefan Králik - člen
Lipová 1124
Kysucké Nové Mesto
  (from: 11/14/1996 until: 04/01/1997)
Ing. Marián Madunický - podpredseda predstavenstva
Karpatská 2/34
Žilina 010 00
From: 03/02/2009
  (from: 03/21/2009 until: 03/03/2010)
Ing. Marián Madunický - podpredseda predstavenstva
Karpatská 2/34
Žilina 010 00
From: 03/02/2009 Until: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010 until: 03/03/2010)
Ing. Branislav Sališ - podpredseda
Mateja Bela 3457/62
Žilina 010 15
From: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010 until: 07/07/2010)
Ing. Branislav Sališ - podpredseda
Mateja Bela 3457/62
Žilina 010 15
From: 03/01/2010 Until: 07/01/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
Ing. Martin Sukupčák - predseda
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
  (from: 11/14/1996 until: 01/09/2003)
Ing. Martin Sukupčák - člen
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
From: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/09/2008)
Ing. Martin Sukupčák - člen
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
From: 06/13/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Ing. Martin Sukupčák - predseda
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
From: 12/16/1997
  (from: 01/10/2003 until: 07/11/2007)
Ing. Martin Sukupčák - predseda
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
From: 12/16/1997 Until: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Milan Šimko - člen
419
Višňové
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Štefan Štoder - člen
Gaštanová 1
Žilina
  (from: 04/02/1997 until: 01/09/2003)
Ing. Štefan Štoder - člen
Gaštanová 1
Žilina
From: 12/16/1997
  (from: 01/10/2003 until: 11/30/2005)
Ing. Štefan Štoder - člen
Gaštanová 1
Žilina
From: 12/16/1997 Until: 11/04/2005
  (from: 12/01/2005 until: 11/30/2005)
Ing. Milan Tamborský - podpredseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
  (from: 12/16/1997 until: 01/09/2003)
Ing. Milan Tamborský - podpredseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
From: 12/16/1997
  (from: 01/10/2003 until: 07/11/2007)
Ing. Milan Tamborský - podpredseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
From: 12/16/1997 Until: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Ing. Milan Tamborský - predseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
From: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/09/2008)
Ing. Milan Tamborský - predseda
Svätoplukova 3222/15
Žilina
From: 06/13/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Daniel Tomčík - člen
Riečna 39
Žilina - Bánová
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Martin Vízner - podpredseda
Šandorova 6
Bratislava
From: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/09/2008)
Ing. Martin Vízner - podpredseda
Šandorova 6
Bratislava
From: 06/13/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Ing. Martin Zlocha - predseda
327
Hamuliakovo
From: 07/01/2008
  (from: 07/10/2008 until: 03/19/2009)
Ing. Martin Zlocha - predseda
327
Hamuliakovo
From: 07/01/2008 Until: 02/25/2009
  (from: 03/20/2009 until: 03/19/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 01/20/2016)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/17/2014 until: 01/19/2016)
Za spoločnosť konajú vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 11/26/2013 until: 04/16/2014)
V mene spoločnosti konajú predseda a ktorýkoľvek podpredseda spoločne alebo obidvaja podpredsedovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 07/12/2007 until: 11/25/2013)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva - každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii sa pripojí podpis predsedu predstavenstva, alebo podpredsedu predstavenstva.
  (from: 12/16/1997 until: 07/11/2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii, sa pripojí podpis predsedu predstavenstva.
  (from: 11/14/1996 until: 12/15/1997)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Capital: 
2 167 506,14 EUR Paid up: 2 167 506,14 EUR
  (from: 03/20/2009)
65 306 000 Sk Paid up: 65 306 000 Sk
  (from: 11/07/2007 until: 03/19/2009)
65 305 000 Sk Paid up: 65 305 000 Sk
  (from: 01/10/2003 until: 11/06/2007)
65 305 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 01/09/2003)
Shares: 
Number of shares: 65306
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/20/2009)
Number of shares: 65306
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/07/2007 until: 03/19/2009)
Number of shares: 65305
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/14/1998 until: 11/06/2007)
Number of shares: 65305
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/31/1994 until: 07/13/1998)
Stockholder: 
Ing. Slavomír Bodis
Horný Hričov 216
Horný Hričov 013 42
  (from: 08/16/2022)
SPV BCI, s.r.o.
Národná 10
Žilina 010 01
  (from: 03/21/2009 until: 05/18/2011)
Ing. Slavomír Bodis
216
Horný Hričov 013 42
  (from: 05/19/2011 until: 01/08/2014)
Ing. Slavomír Bodis
Horný Hričov 216
Horný Hričov 013 42
  (from: 06/21/2018 until: 08/15/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/31/2013
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.3R 4/2013 z 19.12.2013 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (from: 02/18/2014 until: 06/30/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
From: 12/31/2013
  (from: 02/18/2014 until: 06/30/2014)
Supervisory board: 
Anton Greguš
Okružná 111/10
Čadca 022 04
From: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019)
Ing. Tibor Kéry
Pod záhradami 64/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019)
Ing. Martin Radvan
Hvozdnica 325
Hvozdnica 013 56
From: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019)
Ladislav Bodis
Komenského 2222/91
Trebišov 075 01
From: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010 until: 07/07/2010)
Ladislav Bodis
Komenského 2222/91
Trebišov 075 01
From: 03/01/2010 Until: 07/01/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
Slavomír Bodis
216
Horný Hričov
From: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 03/03/2010)
Slavomír Bodis
216
Horný Hričov
From: 06/13/2007 Until: 03/01/2010
  (from: 03/04/2010 until: 03/03/2010)
Slavomír Bodis
216
Horný Hričov 013 42
From: 07/01/2010 Until: 10/25/2013
  (from: 07/08/2010 until: 11/05/2013)
Ing. Branislav Božek
1383
Mojmírovce 951 15
From: 03/02/2009
  (from: 03/21/2009 until: 11/25/2013)
Ing. Branislav Božek
1383
Mojmírovce 951 15
From: 03/02/2009 Until: 11/19/2013
  (from: 11/26/2013 until: 11/25/2013)
Ing. Peter Cibíček
Fatranská 3103/17
Žilina
From: 07/01/2008
  (from: 07/10/2008 until: 06/17/2013)
Ing. Peter Cibíček
Fatranská 3103/17
Žilina
From: 07/01/2008 Until: 05/31/2013
  (from: 06/18/2013 until: 06/17/2013)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
  (from: 05/14/1999 until: 01/09/2003)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
From: 05/14/1999
  (from: 01/10/2003 until: 01/23/2007)
Miroslav Čanecký - člen
26
Stránske
From: 05/14/1999 Until: 01/15/2007
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
JUDr. Dagmar Hroncová
Palárikova 4
Bratislava
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Jozef Kabatier
Andreja Hlinku 1000
Varín 013 03
From: 02/18/2016
  (from: 02/27/2016 until: 05/09/2018)
Ing. Jozef Kabatier
Andreja Hlinku 1000
Varín 013 03
From: 02/18/2016 Until: 04/30/2018
  (from: 05/10/2018 until: 05/09/2018)
Ing. Ivan Kimlička
Bagarova 1180/12
Bratislava
From: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/09/2008)
Ing. Ivan Kimlička
Bagarova 1180/12
Bratislava
From: 06/13/2007 Until: 07/01/2008
  (from: 07/10/2008 until: 07/09/2008)
Ing. Ján Križan
Pri Rajčianke 42/A
Žilina
From: 01/15/2007
  (from: 01/24/2007 until: 07/11/2007)
Ing. Ján Križan
Pri Rajčianke 42/A
Žilina
From: 01/15/2007 Until: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Ondrej Lutter
Vodárska 1242/16
Púchov
  (from: 10/31/1994 until: 08/16/1995)
JUDr. Beáta Opavská - člen
Borová 17
Žilina
  (from: 11/14/1996 until: 01/09/2003)
JUDr. Beáta Opavská - člen
Borová 17
Žilina
From: 11/14/1996
  (from: 01/10/2003 until: 07/11/2007)
JUDr. Beáta Opavská - člen
Borová 17
Žilina
From: 11/14/1996 Until: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Pavel Repa - člen
Vojtecha Spanyola 2118/40
Žilina
  (from: 05/14/1999 until: 01/09/2003)
Pavel Repa - člen
Vojtecha Spanyola 2118/40
Žilina
From: 05/14/1999
  (from: 01/10/2003 until: 07/11/2007)
Pavel Repa - člen
Vojtecha Spanyola 2118/40
Žilina
From: 05/14/1999 Until: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 07/11/2007)
Ing. Marcela Repkovská
Smreková 20
Žilina 010 07
From: 06/01/2013
  (from: 06/18/2013 until: 01/08/2014)
Ing. Marcela Repkovská
Smreková 20
Žilina 010 07
From: 06/01/2013 Until: 11/04/2013
  (from: 01/09/2014 until: 01/08/2014)
Ing. Anna Repová - člen
V. Spanyola 40
Žilina
  (from: 11/14/1996 until: 05/13/1999)
Zuzana Stanková - člen
Mudrochova 929/7
Rajec
  (from: 11/14/1996 until: 05/13/1999)
PhDr. Ing. Michal Suchoba
Cintorínska 3228/17
Pezinok - Myslenice
From: 06/13/2007
  (from: 07/12/2007 until: 03/20/2009)
PhDr. Ing. Michal Suchoba
Cintorínska 3228/17
Pezinok - Myslenice
From: 06/13/2007 Until: 03/02/2009
  (from: 03/21/2009 until: 03/20/2009)
Viera Sukupčáková - člen
Drieňová 755/25
Žilina - Závodie
  (from: 12/16/1997 until: 05/13/1999)
Ing. Alojz Šablica - člen
Milana Marečka 6108/8
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
  (from: 12/16/1997 until: 01/09/2003)
Ing. Alojz Šablica - člen
Milana Marečka 6108/8
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
From: 12/16/1997
  (from: 01/10/2003 until: 04/26/2005)
Ing. Alojz Šablica - člen
Milana Marečka 6108/8
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
From: 12/16/1997 Until: 04/07/2005
  (from: 04/27/2005 until: 04/26/2005)
Ing. Pavol Talafa
Antona Bernoláka 2199/40
Žilina 010 01
From: 02/18/2016
  (from: 02/27/2016 until: 02/02/2017)
Ing. Pavol Talafa
Antona Bernoláka 2199/40
Žilina 010 01
From: 02/18/2016 Until: 12/31/2016
  (from: 02/03/2017 until: 02/02/2017)
Ing. Milan Tamborský - člen
Svätoplukova 3222/15
Žilina
  (from: 11/14/1996 until: 12/15/1997)
Ing. Peter Ťapay
Tehelná 14
Žilina - Bytčica
  (from: 10/31/1994 until: 08/16/1995)
Ing. Arpád Tilajcsika , CSc.
Dunajská 369
Dunajská Streda
  (from: 08/17/1995 until: 11/13/1996)
Ing. Zdeněk Tovara
1289
Raková
  (from: 10/31/1994 until: 08/16/1995)
Ing. Zdeněk Tovara - člen
1289
Raková
  (from: 11/14/1996 until: 05/13/1999)
Ing. Miroslav Vallo - člen
Jégeho 363/3
Bratislava - mestská časť Ružinov
  (from: 05/14/1999 until: 01/09/2003)
Ing. Miroslav Vallo - člen
Jégeho 363/3
Bratislava - mestská časť Ružinov
From: 05/14/1999
  (from: 01/10/2003 until: 01/23/2007)
Ing. Miroslav Vallo - člen
Jégeho 363/3
Bratislava - mestská časť Ružinov
From: 05/14/1999 Until: 01/15/2007
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
Ing. Milan Zázrivec
Športová 333
Varín
  (from: 10/31/1994 until: 11/13/1996)
Ing. Milan Zázrivec - člen
Športová 333
Varín
  (from: 11/14/1996 until: 05/13/1999)
Anton Greguš
Okružná 111/10
Čadca 022 04
From: 02/18/2016 Until: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019 until: 03/26/2019)
Anton Greguš
Okružná 111/10
Čadca 022 04
From: 02/18/2016
  (from: 02/27/2016 until: 03/26/2019)
Ing. Martin Radvan
Hvozdnica 325
Hvozdnica 013 56
From: 01/01/2017 Until: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Tibor Kéry
Pod záhradami 64/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/01/2018 Until: 02/18/2019
  (from: 03/27/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Tibor Kéry
Pod záhradami 64/A
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/01/2018
  (from: 05/10/2018 until: 03/26/2019)
Ing. Martin Radvan
Hvozdnica 325
Hvozdnica 013 56
From: 01/01/2017
  (from: 02/03/2017 until: 03/26/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou litinou zo dňa 11.10.1994 a rozhodnutím zakladateľa FNM SR podľa §§ 162, 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 12 zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s rozhodnutím MsPNM SR č. 79, spis. č. KM-294/94 zo dňa 12.7.1994 o schválení privatizačného projektu.
  (from: 10/31/1994)
Valné zhromaždenie, konané dňa 14.6.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 08/17/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.10.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 754
  (from: 11/14/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.2.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/02/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3. 12. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/16/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/14/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.2. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/14/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/02/2000)
Na zadadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 6. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/21/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 11.6.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/24/2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 26.9.2003 schválilo úplné znenie stanov.
  (from: 10/06/2003)
Jediný akcionár spoločnosti BCI, a.s. dňa 17.03.2011 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti BCI, a.s., so sídlom M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 31 617 794 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SPV BCI, s. r. o. so sídlom M. R. Štefánika 32, 010 01 Žilina, IČO: 36 781 258 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti SPV BCI, s. r. o. na obchodnú spoločnosť BCI, a.s. Obchodná spoločnosť BCI, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SPV BCI, s. r. o.
  (from: 05/19/2011)
Potvrdením Okresného súdu Žilina č.k. 5Exre/15/2014 zo dňa 18.02.2014 súd nesprávne-chybou v písaní vykonal zápis vyhlásenia konkurzu a osobu konkurzného správcu, pričom správne malo byť zapísané začatie reštrukturalizačného konania a osoba reštrukturalizačného správcu. Oprava bola vykonaná v konaní 26 Exre 152/2014.
  (from: 07/01/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/19/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SPV BCI, s.r.o.
M.R. Štefánika 32
Žilina 010 01
  (from: 05/19/2011)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 12/31/2013
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 4/2013-725 zo dňa 19.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.12.2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (from: 09/05/2014)
Authorisation of proceedings: 12/31/2013
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 4/2013-725 zo dňa 19.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.12.2013 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka.
  (from: 07/01/2014 until: 09/04/2014)
Restructuring trustee: 
JUDr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
Mark: S1486
From: 12/31/2013
  (from: 07/01/2014 until: 09/04/2014)
JUDr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
Mark: S1486
From: 12/31/2013 Until: 07/08/2014
  (from: 09/05/2014 until: 09/04/2014)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/08/2014
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 4/2013-1301 zo dňa 1.7.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a ukončil reštrukturalizáciu.
  (from: 09/05/2014)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person