Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15023/T

Business name: 
Longman SK, s.r.o.
  (from: 05/22/2004 until: 01/12/2011)
KORUNA Consulting s.r.o.
  (from: 10/03/2000 until: 05/21/2004)
Koruna Consulting s.r.o.
  (from: 10/18/1999 until: 10/02/2000)
Registered seat: 
Vinohradská 11
Hlohovec 920 01
  (from: 05/22/2004 until: 01/12/2011)
Holíčska 12
Bratislava 851 05
  (from: 10/18/1999 until: 05/21/2004)
Identification number (IČO): 
36 224 979
  (from: 10/18/1999)
Date of entry: 
11/28/1997
  (from: 10/18/1999)
Person dissolved from: 
16. 11. 2010
  (from: 01/13/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení konkurzu na majetok úpadcu pre nedostatok majetku
  (from: 01/13/2011)
Date of deletion: 
01/13/2011
  (from: 01/13/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/13/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/18/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/18/1999 until: 05/21/2004)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/1999 until: 01/12/2011)
veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/1999 until: 01/12/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/18/1999 until: 01/12/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/18/1999 until: 01/12/2011)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 10/18/1999 until: 01/12/2011)
prieskum trhu
  (from: 10/18/1999 until: 01/12/2011)
reklamná činnosť
  (from: 10/18/1999 until: 01/12/2011)
Partners: 
KORUNA Reality a.s. IČO: 35 756 969
Ukrajinská 10
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 11/18/2003 until: 05/21/2004)
KORUNA Finance s.r.o. IČO: 35 721 219
Prievozská 14/A
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 11/28/2001 until: 05/21/2004)
JADALU s.r.o. IČO: 35 754 982
Votrubova 8
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 11/28/2001 until: 11/17/2003)
Koruna L o.c.p. a.s. IČO: 35 727 675
Holíčska 12
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 10/18/1999 until: 10/02/2000)
Ing. Iveta Chalková
122
Orešany 956 06
Slovak Republic
  (from: 10/18/1999 until: 11/27/2001)
Beáta Lacová
Ukrajinská 10
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 10/03/2000 until: 11/27/2001)
Ľuboš Miklošík
Vinohradská 11
Hlohovec 920 01
Slovak Republic
  (from: 05/22/2004 until: 09/26/2007)
Viscon, s.r.o.
Vinohradská 11
Hlohovec 920 01
Slovak Republic
  (from: 09/27/2007 until: 01/12/2011)
Contribution of each member: 
Koruna L o.c.p. a.s.
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 10/18/1999 until: 10/02/2000)
Ing. Iveta Chalková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/18/1999 until: 11/27/2001)
Beáta Lacová
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 10/03/2000 until: 11/27/2001)
JADALU s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 11/28/2001 until: 11/17/2003)
KORUNA Finance s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/28/2001 until: 05/21/2004)
KORUNA Reality a.s.
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 11/18/2003 until: 05/21/2004)
Ľuboš Miklošík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/22/2004 until: 09/26/2007)
Viscon, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/27/2007 until: 01/12/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/21/2003 until: 01/12/2011)
konatelia
  (from: 11/28/2001 until: 03/20/2003)
konatelia
  (from: 10/18/1999 until: 11/27/2001)
Ing. Iveta Chalková
122
Orešany 956 06
  (from: 10/18/1999 until: 11/27/2001)
Gustáv Laca
Ukrajinská 10
Bratislava
From: 12/15/1998
  (from: 03/21/2003 until: 05/21/2004)
Gustáv Laca
Ukrajinská 10
Bratislava
From: 12/15/1998 Until: 05/13/2004
  (from: 05/22/2004 until: 05/21/2004)
Ing. Gustáv Laca
Ukrajinská 10
Bratislava
  (from: 10/18/1999 until: 03/20/2003)
Valentín Mikuš
Votrubova 8
Bratislava 821 09
Until: 12/18/2002
  (from: 11/28/2001 until: 03/20/2003)
Ľuboš Miklošík
Vinohradská 11
Hlohovec 920 01
From: 05/13/2004
  (from: 05/22/2004 until: 01/12/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konateľ koná a podpisuje samostatne.
  (from: 03/21/2003 until: 01/12/2011)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia a to vždy spoločne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis. Konatelia nie sú oprávnení bez výslovného písomného súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti scudzovať, prevádzať alebo inak zaťažovať obchodné podiely, ktoré vlastní spoločnosť.
  (from: 11/28/2001 until: 03/20/2003)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý koná vo všetkých veciach v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/18/1999 until: 11/27/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/21/2003 until: 01/12/2011)
200 000 Sk
  (from: 10/18/1999 until: 03/20/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 110/97, Nz 106/97 zo dňa 21.10.1997 podľa slovenského práva. Prispôsobenie zakladateľskej listiny zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom zo dňa 28.7.1998 formou notárskej zápisnice č. N 333/98, Nz 319/98. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 15.2.1998. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z Longman Investment, s.r.o., Vinohradnícka 11, Hlohovec na Koruna Consulting s.r.o., Holíčska 12, Bratislava, 851 05.
  (from: 10/18/1999 until: 01/12/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.8.2000. Spoločenská zmluva zo dňa 21.8.2000.
  (from: 10/03/2000 until: 01/12/2011)
Prevody obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 21.11.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2001. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.2001.
  (from: 11/28/2001 until: 01/12/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 20.12.2002, ktorá v plnom rozsahu nahrádza doterajšie znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/21/2003 until: 01/12/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 11.8.2003 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2003.
  (from: 11/18/2003 until: 01/12/2011)
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 13.05.2004 sa zmenilo pôvodné obchodné meno spoločnosti z "KORUNA Consulting s.r.o." na "Longman SK, s.r.o.".
  (from: 05/22/2004 until: 01/12/2011)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person