Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10301/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Zentiva International a.s.
  (from: 09/29/2003)
Registered seat: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (from: 11/17/2012)
Identification number (IČO): 
35 687 355
  (from: 04/02/1996)
Date of entry: 
04/02/1996
  (from: 04/02/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/02/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/02/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/02/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/02/1996)
výroba potravinarských doplnkov
  (from: 04/06/1999)
poskytovanie marketingových a rekamných služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/19/2000)
prieskum trhu
  (from: 09/19/2000)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 09/29/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/29/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/06/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 02/06/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/03/2003)
Ing. Jiří Vácha - predseda
Bezručova 1092
Říčany u Prahy 251 01
Česká republika
From: 05/18/2010
  (from: 07/13/2010)
Michal Vacula
Marie Podvalové 930/7
Praha 9 196 00
Česká republika
From: 11/02/2012
  (from: 11/17/2012)
Isabelle Auger - člen predstavenstva
Chopinova 4/1543
Praha 2 120 00
Česká republika
From: 07/01/2011
  (from: 08/02/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom.
  (from: 11/17/2012)
Capital: 
6 671 970 EUR Paid up: 6 671 970 EUR
  (from: 04/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 671,97 EUR
  (from: 04/17/2009)
Stockholder: 
Zentiva Group, a.s.
U kabelovny 130
Praha 102 37
Česká republika
  (from: 10/10/2008)
Supervisory board: 
Hermes Martet
rue de Billancourt 68
Boulogne Billancourt 921 00
Francúzsko
From: 07/01/2011
  (from: 08/02/2011)
Eric Jullien
Avenue De la Libération 33
Noyon 604 00
Francúzska republika
From: 09/01/2011
  (from: 09/30/2011)
Jérôme Silvestre
Bosch i Gimpera 31, 4
Barcelona 080 34
Španielske kráľovstvo
From: 11/01/2011
  (from: 11/25/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.9.1995 pod č. N 2525/95, Nz 251/95, dodatkom zo dňa 2.4.1996 pod č. N 96/96, Nz 92/96 v zmysle príslušných ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1638
  (from: 04/02/1996)
Notárska zápisnica Nz254/96 napísaná dňa 06.06.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 06.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z Léčiva Bratislava a.s. na Léčiva SK a.s. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 06.06.1996. Stary spis: Sa 1638
  (from: 07/22/1996)
Notárska zápisnica č. Nz 412/98 zo dňa 8.10.1998, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 04/06/1999)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.8.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 31.8.1999
  (from: 10/04/1999)
Zmena stanov schválená dňa 15.5.2000 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 309/2000 spísanej dňa 23.5.2000.
  (from: 09/19/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 670/00 napísanej dňa 14.12.2000, notárom JUDr. Vlhom bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/12/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2001.
  (from: 11/29/2001)
Ing. Erika Prištiaková, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7. 6. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7. 6. 2002. Úplné znenie stanov vo forme notárskej zápisnice č. Nz 1066/2002 zo dňa 17. 12. 2002.
  (from: 04/29/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 2227/2003, Nz 64641/2003 zo dňa 29.7.2003 o zmene stanov - zmena predchádzajúceho obchodného mena Léčiva Sk, a.s.
  (from: 09/29/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 597/03, Nz 711/03 napísanej dňa 6.10.2003 notárom JUDr. Peterkovou v Prahe na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve, funkcia člena predstavenstva: MUDr. A. Černáka zaniká dňa 6.10.2003.
  (from: 12/03/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 2407/2003, Nz 83725/2003 dňa 23.9.2003.
  (from: 02/06/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov osvedčené v notárskej zápisnici N 885/2003, Nz 749/2003 spísanej dňa 1.12.2003 not. kandidátom Mgr. Peterkom notára JUDr, Peterkovej. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov, zmene v orgánoch spoločnosti osvedčené v notárskej zápisnici N 117/2004, Nz 102/2004 spísanej dňa 11.2.2004 not. kandidátom Mgr. Peterkom notára JUDr. Peterkovej. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici N 219/2004, Nz 191/2004 spísanej dňa 22.3.2004 not. kandidátom Mgr. Peterkom notára JUDr. Peterkovej. Funkcia člena predstavenstva Ing. E. Prištiakovej sa končí dňom 11.2.2004. Funkcia členov dozornej rady PharmDr. T. Linharta, JUDr. H. Hrabánkovej a INg. V. Kašpara sa končí dňom 11.2.2004.
  (from: 05/21/2004)
Date of updating data in databases:  02/19/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person