Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  181/T

Business name: 
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
  (from: 08/05/1996)
Registered seat: 
Winterova 29
Piešťany 921 29
  (from: 08/05/1996)
Identification number (IČO): 
34 144 790
  (from: 08/05/1996)
Date of entry: 
08/05/1996
  (from: 08/05/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/05/1996)
Objects of the company: 
v súlade so zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a dodatkov a ďaľšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 06/17/1997)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 06/17/1997)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 06/17/1997)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 06/17/1997)
spolupracovať s vedeckými o odbornými inštitúciami za účelom zdokonalovania metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 06/17/1997)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 07/28/2012)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 06/17/1997)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 06/17/1997)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 06/17/1997)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (from: 06/17/1997)
pohostinská činnosť
  (from: 06/17/1997)
ubytovacie zariadenie
  (from: 06/17/1997)
zmenáreň
  (from: 06/17/1997)
taxislužba osobná
  (from: 06/17/1997)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/17/1997)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/17/1997)
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/1997)
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 06/17/1997)
športové a kondičné masáže
  (from: 06/17/1997)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/17/1997)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 06/17/1997)
práčovňa - pranie prádla
  (from: 06/17/1997)
zámočnícke práce
  (from: 06/17/1997)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 03/22/2000)
cestovná agentúra
  (from: 10/14/2003)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 10/14/2003)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 06/29/2004)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 06/23/2005)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (from: 11/14/2006)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/14/2006)
príprava a organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 12/29/2009)
pánske, dámske a detské kaderníctvo
  (from: 12/19/2012)
kozmetické služby
  (from: 12/19/2012)
manikúra
  (from: 12/19/2012)
pedikúra
  (from: 12/19/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/19/2012)
komisionálny predaj tovaru a služieb
  (from: 08/20/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/20/2014)
prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie
  (from: 11/11/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/2000)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 06/21/2017
  (from: 07/05/2017)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 01
From: 06/07/2018
  (from: 07/14/2018)
Andreas Schuster - člen predstavenstva
Csapás utca 15
Budakalász 2011
Maďarsko
From: 06/06/2019
  (from: 07/02/2019)
Peter Folk - Member of the Board of Directors
Svätého Štefana 643/45
Štúrovo 943 01
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
From: 06/07/2018
  (from: 11/19/2021)
Mark Nicholas Hennebry - Member of the Board of Directors
Roebuck Road 124
Dublin D14 W9X5
Írsko
From: 06/06/2019
  (from: 11/19/2021)
Balázs Zoltán Kovács - Member of the Board of Directors
Birs utca 6
Budapešť 1112
Maďarsko
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/14/2018)
Capital: 
50 106 818,221042 EUR
  (from: 01/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 1509518
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/15/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
From: 06/21/2017
  (from: 07/05/2017)
Mgr. Beáta Kubriczká
87
Borovce 922 09
From: 06/08/2017
  (from: 07/05/2017)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánské Lázně 353 01
Česká republika
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Bálint Erdős
Józsefhegyi utca 30
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Péter Dienes
Király utca 14
Budapešť 1061
Maďarsko
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Claire Dudley-Scales
Warwick Road 66
Bishop‘s Stortford CM23 5NW
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.05.1996 podľa §§ 56 až 57 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväky zrušeného štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441, ktorý bol dňa 05.08.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K. Stary spis: Sa 578
  (from: 08/05/1996)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.09.1996. Stary spis: Sa 578
  (from: 11/18/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.02.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 30/97, Nz 30/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/13/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.06.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 239/97, Nz 224/97 schválilo stanovy v novom (úplnom) znení.
  (from: 07/31/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.04.1999, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 38/99, Nz 36/99, schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/26/1999)
Valné zhromaždenie konané 14.02.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 20/00, N 21/00, schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/15/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané 19.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 76/01, N 76/01.
  (from: 06/25/2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 11.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 198/02, Nz 190/02.
  (from: 10/22/2002)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 25.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/2003, Nz 52431/2003.
  (from: 10/14/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person