Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  181/T

Business name: 
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
  (from: 08/05/1996)
Registered seat: 
Winterova 29
Piešťany 921 29
  (from: 08/05/1996)
Identification number (IČO): 
34 144 790
  (from: 08/05/1996)
Date of entry: 
08/05/1996
  (from: 08/05/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/05/1996)
Objects of the company: 
v súlade so zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a dodatkov a ďaľšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 06/17/1997)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 06/17/1997)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 06/17/1997)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 06/17/1997)
spolupracovať s vedeckými o odbornými inštitúciami za účelom zdokonalovania metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 06/17/1997)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 07/28/2012)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 06/17/1997)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 06/17/1997)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 06/17/1997)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (from: 06/17/1997)
pohostinská činnosť
  (from: 06/17/1997)
ubytovacie zariadenie
  (from: 06/17/1997)
zmenáreň
  (from: 06/17/1997)
taxislužba osobná
  (from: 06/17/1997)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/17/1997)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/17/1997)
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/1997)
usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 06/17/1997)
športové a kondičné masáže
  (from: 06/17/1997)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/17/1997)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 06/17/1997)
práčovňa - pranie prádla
  (from: 06/17/1997)
zámočnícke práce
  (from: 06/17/1997)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 03/22/2000)
cestovná agentúra
  (from: 10/14/2003)
výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 10/14/2003)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 06/29/2004)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 06/23/2005)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (from: 11/14/2006)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/14/2006)
príprava a organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 12/29/2009)
pánske, dámske a detské kaderníctvo
  (from: 12/19/2012)
kozmetické služby
  (from: 12/19/2012)
manikúra
  (from: 12/19/2012)
pedikúra
  (from: 12/19/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/19/2012)
komisionálny predaj tovaru a služieb
  (from: 08/20/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/20/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/20/2014)
prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie
  (from: 11/11/2016)
vykonávať praktickú prípravu mládeže a výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník - servírka, 04-90-2/01 kuchár čašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania
  (from: 06/17/1997 until: 10/13/2003)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo prevázkovaním verejnej lekárne
  (from: 06/17/1997 until: 10/13/2003)
cestovná kancelária
  (from: 06/17/1997 until: 10/13/2003)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 06/17/1997 until: 07/27/2012)
sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom
  (from: 12/29/2009 until: 08/20/2019)
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, v znení noviel (úplné znenie pod č. 96/1992 Zb. a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonalenia metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútorom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, esspresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod.(aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný liečebný režim a estetiku prostredia
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
vykonávať praktickú prípravu mládeže a výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník-servírka, 04-90-2/01 kuchár
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
čašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
činnosť cestovnej kancelárie (ubytovacie služby, pohostinská činnosť, zmenáreň)
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
nepravidelná hromadná osobná cestná doprava dvomi vozidlami
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
obchodná činnosť
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
športové a kondičné masáže
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo prevádzkovaním verejnej lekárne
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
projektovanie v investičnej výstavbe
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
v súlade so zákonom č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a dodatkov a ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonalenia metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
poskytovať osobitné platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzuje resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia a ošetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi s opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke a zdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov (kaviarne, reštauračné zariadenia, bary, bufety, esspresá, predaj upomienkových a umeleckých predmetov umeleckého skla, kozmetických predmetov a pod.)aj pre verejnosť takým spôsobom, aby táto činnosť zvýšila úroveň predmetných zariadení a v žiadnom prípade nenarušila ochranný liečebný režim a estetiku prostredia
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov ako sú napr. technické prevádzky, práčovne, výroby zdravotníctva, tepelnej energie a pod. predávať vhodným záujemcom
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
vykonávať praktickú prípravu mládeže a výkon robotníckych povolaní v odboroch 64-44-4 čašník-servírka, 04-90-2/01 kuchárčašník so zameraním na prípravu jedál ako stredisko praktického vyučovania a výchovu týchto žiakov mimo vyučovania
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
činnosť cestovnej kancelárie (ubytovacie služby, pohostinská činnosť, zmenáreň)
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
nepravidelná hromadná osobná cestná doprava dvomi vozidlami
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
obchodná činnosť
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
športové a kondičné masáže
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore lekárenstvo prevádzkovaním verejnej lekárne
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
projektovanie v investičnej výstavbe
  (from: 11/18/1996 until: 06/16/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/2000)
Managing board
  (from: 09/28/1999 until: 09/24/2000)
Managing board
  (from: 03/13/1997 until: 09/27/1999)
Managing board
  (from: 11/18/1996 until: 03/12/1997)
Managing board
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 06/21/2017
  (from: 07/05/2017)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 01
From: 06/07/2018
  (from: 07/14/2018)
Andreas Schuster - člen predstavenstva
Csapás utca 15
Budakalász 2011
Maďarsko
From: 06/06/2019
  (from: 07/02/2019)
Peter Folk - Member of the Board of Directors
Svätého Štefana 643/45
Štúrovo 943 01
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Ladislav Benedikovič - člen
Lipová 22
Piešťany
  (from: 05/14/1998 until: 04/25/1999)
Ing. Rastislav Danišek - podpredseda predstavenstva
Letohradská 8
Svätý Jur
Until: 05/16/2002
  (from: 04/26/1999 until: 10/21/2002)
Ing. Ivan Drabálek - predseda predstavenstva
Valová 14
Piešťany
Until: 12/10/2003
  (from: 04/26/1999 until: 01/12/2004)
Ing. Vojtech Farkaš
Komenského 8
Piešťany
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Vojtech Farkaš - člen
Komenského 8
Piešťany
  (from: 03/13/1997 until: 03/14/1999)
Ing. Vojtech Farkaš - predseda
Komenského 8
Piešťany
  (from: 11/18/1996 until: 03/12/1997)
MUDr. Ján Gajdoš
Orechová 66
Humenné
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Peter Habarta
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (from: 04/26/1999 until: 09/19/1999)
Ing. Peter Habarta - prvý podpredseda, generálny riaditeľ
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (from: 03/13/1997 until: 04/25/1999)
Jurina Halmayová - člen
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
From: 06/04/2008
  (from: 07/08/2008 until: 08/04/2009)
Ing. Jurina Halmayová - člen
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
From: 06/04/2008
  (from: 08/05/2009 until: 07/27/2012)
Ing. Jurina Halmayová - člen
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
From: 06/04/2008 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Jurina Halmayová - člen predstavenstva
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/04/2017)
Ing. Jurina Halmayová - člen predstavenstva
Javorinská 2446/1
Piešťany 921 01
From: 06/20/2012 Until: 06/07/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Milan Hausner
Centrum 1 55/130-14
Dubnica nad Váhom
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Milan Hausner - člen
Centrum 1 55/130-14
Dubnica nad Váhom
  (from: 11/18/1996 until: 05/13/1998)
Mark Nicholas Hennebry - člen predstavenstva
Roebuck Road 124
Clonskeagh, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/05/2014
  (from: 08/20/2014 until: 07/01/2019)
Mark Nicholas Hennebry - člen predstavenstva
Roebuck Road 124
Clonskeagh, Dublin
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/05/2014 Until: 06/05/2019
  (from: 07/02/2019 until: 07/01/2019)
RNDr. Dušan Hudec - člen
Turnianská 4
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 03/12/1997)
Ing. Viera Koreňová
Fraňa Kráľa 1089/23
Vrbové
Until: 05/16/2002
  (from: 04/26/1999 until: 10/21/2002)
PhDr. Milan Kramárik - podpredseda predstavenstva
206
Petrovice 013 53
  (from: 01/13/2004 until: 06/22/2005)
PhDr. Milan Kramárik - podpredseda predstavenstva
206
Petrovice 013 53
Until: 05/31/2005
  (from: 06/23/2005 until: 06/22/2005)
Ing. Adriena Litomerická
Beňadická 14
Bratislava
Until: 05/16/2002
  (from: 04/26/1999 until: 10/21/2002)
Ing. František Macháč
Rastislavova 23
Piešťany 921 01
From: 05/17/2002
  (from: 10/22/2002 until: 08/07/2007)
Ing. František Macháč
Rastislavova 23
Piešťany 921 01
From: 05/17/2002 Until: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 08/07/2007)
Ing. Karol Martinka - predseda
F. Kráľa 33
Bratislava
  (from: 03/13/1997 until: 04/25/1999)
Ing. Ladislav Mihalčík
A.Hlinku 55/55
Piešťany
Until: 05/16/2002
  (from: 04/26/1999 until: 10/21/2002)
Ing. Viliam Mikuláš - člen predstavenstva
Koceľova 21
Bratislava 821 08
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/01/2015)
Ing. Viliam Mikuláš - člen predstavenstva
Koceľova 21
Bratislava 821 08
From: 06/20/2012 Until: 06/02/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda predstavenstva
Koceľova 21
Bratislava 821 08
From: 06/03/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/04/2017)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda predstavenstva
Koceľova 21
Bratislava 821 08
From: 06/03/2015 Until: 06/07/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Iveta Miškovicová - člen predstavenstva
Letná 11
Piešťany 921 01
From: 06/08/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/01/2019)
Ing. Iveta Miškovicová - člen predstavenstva
Letná 11
Piešťany 921 01
From: 06/08/2017 Until: 06/05/2019
  (from: 07/02/2019 until: 07/01/2019)
RNDr. Anna Némethyová , CSc.
Heyrovského 8
Bratislava
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 07/27/2012)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 06/05/2007 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/04/2017)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Emanuel Paulech - člen
Námestie SNP 1479/7
Piešťany
  (from: 03/15/1999 until: 04/25/1999)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
From: 05/28/2004
  (from: 10/11/2007 until: 02/08/2008)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
From: 05/28/2004 Until: 01/01/2008
  (from: 02/09/2008 until: 02/08/2008)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
From: 01/01/2008
  (from: 02/09/2008 until: 07/27/2012)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
From: 01/01/2008 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/04/2017)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
From: 06/20/2012 Until: 06/07/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 7
Piešťany 921 29
From: 05/28/2004
  (from: 06/29/2004 until: 08/07/2007)
Ing. Emanuel Paulech - člen predstavenstva
Námestie SNP 7
Piešťany 921 29
From: 05/28/2004 Until: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 08/07/2007)
Ing. Emanuel Paulech - podpredseda predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
From: 06/08/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/13/2018)
Ing. Emanuel Paulech - podpredseda predstavenstva
Námestie SNP 1479/7
Piešťany 921 29
From: 06/08/2017 Until: 06/06/2018
  (from: 07/14/2018 until: 07/13/2018)
Klaus Pilz - podpredseda predstavenstva
Anton Seidlgasse 170
Brunn am Gebirge A-2345
Rakúska republika
From: 06/15/2006
  (from: 07/05/2006 until: 07/27/2012)
Klaus Pilz - podpredseda predstavenstva
Anton Seidlgasse 170
Brunn am Gebirge A-2345
Rakúska republika
From: 06/15/2006 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Klaus Pilz - podpredseda predstavenstva
Anton Seidlgasse 170
Brunn am Gebirge A-2345
Rakúska republika
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 01/14/2015)
Klaus Pilz - podpredseda predstavenstva
Anton Seidlgasse 170
Brunn am Gebirge A-2345
Rakúska republika
From: 06/20/2012 Until: 12/31/2014
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
Andreas Schuster - člen predstavenstva
Csapás u. 15
Budakalász H-2011
Maďarská republika
From: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 08/18/2011)
Andreas Schuster - člen predstavenstva
Csapás u. 15
Budakalász H-2011
Maďarská republika
From: 06/05/2007 Until: 06/23/2011
  (from: 08/19/2011 until: 08/18/2011)
Ing. Jarmila Slafkovská - člen
Meličkovej 7
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 04/25/1999)
John Ernest Smith - člen predstavenstva
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 07/27/2012)
John Ernest Smith - člen predstavenstva
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/05/2007 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
John Ernest Smith - člen predstavenstva
Bearswood End 10
Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 08/19/2014)
John Ernest Smith - člen predstavenstva
Bearswood End 10
Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/20/2012 Until: 06/04/2014
  (from: 08/20/2014 until: 08/19/2014)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
From: 06/07/2018
  (from: 11/19/2021)
Mark Nicholas Hennebry - Member of the Board of Directors
Roebuck Road 124
Dublin D14 W9X5
Írsko
From: 06/06/2019
  (from: 11/19/2021)
Balázs Zoltán Kovács - Member of the Board of Directors
Birs utca 6
Budapešť 1112
Maďarsko
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
From: 05/17/2002
  (from: 10/22/2002 until: 08/07/2007)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
From: 05/17/2002 Until: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 08/07/2007)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
From: 06/12/2013
  (from: 07/09/2013 until: 07/13/2018)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
From: 06/12/2013 Until: 06/06/2018
  (from: 07/14/2018 until: 07/13/2018)
Balázs Zoltán Kovács - člen
Eper Útca 69
Budapešt 1112
Maďarská republika
From: 06/23/2011 Until: 06/23/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Balázs Zoltán Kovács - člen
Eper Útca 69
Budapešt 1112
Maďarská republika
From: 06/23/2011
  (from: 08/19/2011 until: 06/27/2016)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 05/17/2002
  (from: 01/13/2004 until: 08/07/2007)
Ing. Lev Novobilský - predseda predstavenstva
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 05/17/2002 Until: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 08/07/2007)
Ing. Lev Novobilský
Školní náměstí 581/9A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 05/17/2002
  (from: 10/22/2002 until: 01/12/2004)
Christian Josef Schöpf - člen predstavenstva
Krolmusova 494/47
Praha 163 00
Česká republika
From: 06/07/2018
  (from: 07/14/2018 until: 04/18/2019)
Christian Josef Schöpf - člen predstavenstva
Krolmusova 494/47
Praha 163 00
Česká republika
From: 06/07/2018 Until: 03/02/2019
  (from: 04/19/2019 until: 04/18/2019)
John Ernest Smith - podpredseda
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/17/2002
  (from: 10/22/2002 until: 01/12/2004)
John Ernest Smith
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/17/2002
  (from: 01/13/2004 until: 08/07/2007)
John Ernest Smith
10 Bearswood End Beaconsfield Bucks HP9 2NR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/17/2002 Until: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 08/07/2007)
Balázs Zoltán Kovács - člen
Baradla utca 4/b
Budapešť 1112
Maďarsko
From: 06/24/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 11/19/2021 until: 11/18/2021)
Balázs Zoltán Kovács - člen
Baradla utca 4/b
Budapešť 1112
Maďarsko
From: 06/24/2016
  (from: 06/28/2016 until: 11/18/2021)
Mark Nicholas Hennebry
Roebuck Road 124
Dublin D14 W9X5
Írsko
From: 06/06/2019
  (from: 07/02/2019 until: 11/18/2021)
Dr. Imre Deák - člen predstavenstva
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarsko
From: 06/07/2018
  (from: 07/14/2018 until: 11/18/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/14/2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja, z ktorých jedným je predseda alebo podpredseda predstavenstva a druhým ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  (from: 09/25/2000 until: 07/13/2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy traja spoločne.
  (from: 09/28/1999 until: 09/24/2000)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a prvý podpredseda predstavenstva každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy traja spoločne.
  (from: 03/13/1997 until: 09/27/1999)
Menom spoločnosti koná: - predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - spoločne traja členovia predstavenstva.
  (from: 11/18/1996 until: 03/12/1997)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Capital: 
50 106 818,221042 EUR
  (from: 01/15/2009)
50 106 818,22 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 01/14/2009)
1 509 518 000 Sk
  (from: 08/05/1996 until: 12/31/2008)
Shares: 
Number of shares: 1509518
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/15/2009)
Number of shares: 1509518
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 01/14/2009)
Number of shares: 1509518
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/15/2000 until: 12/31/2008)
Number of shares: 1509518
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/05/1996 until: 06/14/2000)
Supervisory board: 
Mgr. Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
From: 06/21/2017
  (from: 07/05/2017)
Mgr. Beáta Kubriczká
87
Borovce 922 09
From: 06/08/2017
  (from: 07/05/2017)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánské Lázně 353 01
Česká republika
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Bálint Erdős
Józsefhegyi utca 30
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Ing. Vladimír Bakita
Javorová 26
Piešťany 921 01
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 12/18/2012)
Ing. Vladimír Bakita
Javorová 26
Piešťany 921 01
From: 06/20/2012 Until: 09/30/2012
  (from: 12/19/2012 until: 12/18/2012)
MUDr. Ján Belan
Hurbanova 1
Myjava
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
From: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 07/27/2012)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
From: 06/05/2007 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/08/2013)
Dr. Imre Deák
Bajacsy Zs. 10
Pécs 7622
Maďarská republika
From: 06/20/2012 Until: 06/11/2013
  (from: 07/09/2013 until: 07/08/2013)
MUDr. Pavol Dubček
M.Rázusa 17
Malacky
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Ján Ďurana
Záhrady 849
Varín
  (from: 04/26/1999 until: 06/14/2000)
Ing. Ján Ďurana
Záhrady 849/11
Varín
Until: 06/11/2002
  (from: 06/15/2000 until: 10/21/2002)
Ing. Peter Habarta
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Peter Habarta - predseda
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (from: 11/18/1996 until: 03/12/1997)
Ing. Ján Horák
Mlynské Nivy 6
Bratislava
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
JUDr. Pavol Hulík
Veterná 6558/32
Trnava
  (from: 06/15/2000 until: 10/13/2003)
Helena Javorková
Školská 17
Slovenský Grob
  (from: 11/18/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Ľudovít Kaník
Akademická 4
Banská Štiavnica
  (from: 04/26/1999 until: 06/14/2000)
Ing. Jozef Kojda
J. Stanislava 3081/51
Bratislava
  (from: 06/15/2000 until: 06/24/2001)
JUDr. Roman Kvasnica
Holubyho 1056/22
Piešťany
  (from: 04/26/1999 until: 06/14/2000)
JUDr. Roman Kvasnica
Holubyho 1056/22
Piešťany
Until: 06/11/2002
  (from: 06/15/2000 until: 10/21/2002)
JUDr. Alojz Markech
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
JUDr. Alojz Markech
Vodárenská 4607/94
Piešťany
  (from: 11/18/1996 until: 06/14/2000)
František Nortík
Krajinská 2
Piešťany 921 01
  (from: 01/13/2004 until: 07/27/2012)
František Nortík
Krajinská 2
Piešťany 921 01
Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
František Nortík
Krajinská 2
Piešťany 921 01
From: 10/01/2012
  (from: 12/19/2012 until: 03/21/2017)
František Nortík
Krajinská 2
Piešťany 921 01
From: 10/01/2012 Until: 02/22/2017
  (from: 03/22/2017 until: 03/21/2017)
RNDr. Marián Pitoniak
Červeňákova 3
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 04/25/1999)
Ing. Jarmila Répássyová
Bratislavská 5
Senec 903 01
From: 06/26/2003
  (from: 10/14/2003 until: 08/07/2007)
Ing. Jarmila Répássyová
Bratislavská 5
Senec 903 01
From: 06/26/2003 Until: 06/05/2007
  (from: 08/08/2007 until: 08/07/2007)
Zdenka Rojková
Vážska 3560/1
Piešťany
  (from: 06/15/2000 until: 01/12/2004)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
From: 01/13/2008
  (from: 02/09/2008 until: 07/27/2012)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
From: 01/13/2008 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/04/2017)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
From: 06/20/2012 Until: 06/07/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc.
Fazuľová 2
Bratislava
  (from: 04/26/1999 until: 06/14/2000)
Roman Slabej
Hanulova 1
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 03/12/1997)
Roman Slabej - predseda
Hanulova 1
Bratislava
  (from: 03/13/1997 until: 04/25/1999)
Ing. Anna Strápková
Šášovská 4
Bratislava
Until: 06/11/2002
  (from: 06/25/2001 until: 10/21/2002)
Ing. Dušan Švantner
Československej armády 28
Brezno
  (from: 08/05/1996 until: 11/17/1996)
Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/04/2017)
Michaela Uhrínová
Podhorská 14
Banka 921 01
From: 06/20/2012 Until: 06/20/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
MUDr. Pavol Zatkalík
M. Benku 4681/8
Banka
  (from: 06/15/2000 until: 07/27/2012)
MUDr. Pavol Zatkalík
M. Benku 4681/8
Banka
Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
From: 06/08/2017 Until: 09/08/2021
  (from: 11/19/2021 until: 11/18/2021)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánske Lázne 353 01
Česká republika
From: 06/08/2017
  (from: 07/05/2017 until: 11/18/2021)
Péter Dienes
Király utca 14
Budapešť 1061
Maďarsko
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Claire Dudley-Scales
Warwick Road 66
Bishop‘s Stortford CM23 5NW
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/09/2021
  (from: 11/19/2021)
Sándor Betégh - predseda
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Maďarská republika
From: 06/12/2002
  (from: 10/22/2002 until: 02/08/2008)
Sándor Betégh - predseda
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Maďarská republika
From: 06/12/2002 Until: 12/19/2007
  (from: 02/09/2008 until: 02/08/2008)
Sándor Betégh
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Mďarská republika
From: 12/19/2007
  (from: 02/09/2008 until: 07/27/2012)
Sándor Betégh
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Mďarská republika
From: 12/19/2007 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Sándor Betégh
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Mďarská republika
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 06/27/2016)
Sándor Betégh
Fodor utca 29/a
Budapešť 1126
Mďarská republika
From: 06/20/2012 Until: 06/01/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/27/2016)
Paul Filer
Meadowbank 28
London NW33AY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/12/2013
  (from: 07/09/2013 until: 07/13/2018)
Paul Filer
Meadowbank 28
London NW33AY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 06/12/2013 Until: 06/06/2018
  (from: 07/14/2018 until: 07/13/2018)
Ing. Libor Haas
Plzeňská 725/14A
Mariánské Lázně
Česká republika
From: 06/12/2002
  (from: 10/22/2002 until: 01/12/2004)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánské Lázně 353 01
Česká republika
  (from: 01/13/2004 until: 02/08/2008)
Ing. Pavel Říha
Karlovarská 203/4
Mariánské Lázně 353 01
Česká republika
Until: 01/13/2008
  (from: 02/09/2008 until: 02/08/2008)
János Tobiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Mďarská republika
From: 12/19/2007
  (from: 02/09/2008 until: 07/27/2012)
János Tobiás - predseda Dozornej rady
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Maďarsko
From: 06/20/2012
  (from: 06/28/2016 until: 07/04/2017)
János Tobiás - predseda Dozornej rady
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Maďarsko
From: 06/20/2012 Until: 06/07/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
János Tobiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Mďarská republika
From: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 06/27/2016)
János Tobiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Mďarská republika
From: 12/19/2007 Until: 06/20/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
János Tóbiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Maďarská republika
  (from: 03/21/2003 until: 02/08/2008)
János Tóbiás
Tátra utca 23/a
Budapešť 1136
Maďarská republika
Until: 12/19/2007
  (from: 02/09/2008 until: 02/08/2008)
Erdös Bálint
Nyugati tér 9
Budapešť 1055
Maďarsko
From: 06/02/2016 Until: 06/02/2021
  (from: 11/19/2021 until: 11/18/2021)
Péter Dienes
Király utca 14
Budapešť 1061
Maďarsko
From: 06/08/2017 Until: 09/08/2021
  (from: 11/19/2021 until: 11/18/2021)
Péter Dienes
Király utca 14
Budapešť 1061
Maďarsko
From: 06/08/2017
  (from: 07/05/2017 until: 11/18/2021)
Paul Filer
Meadowbank 28
London NW33AY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/07/2018 Until: 09/08/2021
  (from: 11/19/2021 until: 11/18/2021)
Paul Filer
Meadowbank 28
London NW33AY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/07/2018
  (from: 07/14/2018 until: 11/18/2021)
Erdös Bálint
Nyugati tér 9
Budapešť 1055
Maďarsko
From: 06/02/2016
  (from: 06/28/2016 until: 11/18/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.05.1996 podľa §§ 56 až 57 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväky zrušeného štátneho podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik, Winterova 29, Piešťany, IČO: 00 165 441, ktorý bol dňa 05.08.1996 vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava - vidiek, odd. Pš 44/K. Stary spis: Sa 578
  (from: 08/05/1996)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 23.09.1996. Stary spis: Sa 578
  (from: 11/18/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.02.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 30/97, Nz 30/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 03/13/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 25.06.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 239/97, Nz 224/97 schválilo stanovy v novom (úplnom) znení.
  (from: 07/31/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.04.1999, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 38/99, Nz 36/99, schválilo zmenu stanov.
  (from: 04/26/1999)
Valné zhromaždenie konané 14.02.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 20/00, N 21/00, schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/15/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané 19.04.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 76/01, N 76/01.
  (from: 06/25/2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 11.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 198/02, Nz 190/02.
  (from: 10/22/2002)
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 25.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 144/2003, Nz 52431/2003.
  (from: 10/14/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person