Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14479/P

Business name: 
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
  (from: 11/27/2003)
Registered seat: 
Továrenská 30
Spišská Belá 059 01
  (from: 11/27/2003)
Identification number (IČO): 
36 489 042
  (from: 11/27/2003)
Date of entry: 
01/01/2004
  (from: 11/27/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/2003)
Objects of the company: 
správa a údržba verejného osvetlenia
  (from: 11/27/2003)
správa a údržba mestských komunikácií, verejných priestranstiev a verejnej zelene
  (from: 11/27/2003)
správa a údržba mestského trhoviska a trhových miest
  (from: 11/27/2003)
správa a údržba parkovísk
  (from: 11/27/2003)
správa a údržba mestských informačných zariadení vrátane mestského rozhlasu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
prevádzkovanie hygienických zariadení
  (from: 11/27/2003)
prevádzka športových a rekreačných zariadení
  (from: 11/27/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými
  (from: 11/27/2003)
upratovacie práce v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
výroba stavebných betónových výrobkov
  (from: 11/27/2003)
služby v poľnohospodárstve v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
piliarska výroba
  (from: 11/27/2003)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 11/27/2003)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/27/2003)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných podujatí
  (from: 11/27/2003)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 11/27/2003)
predaj nápojov pomocou samoobslužných automatov
  (from: 11/27/2003)
predaj nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 11/27/2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
  (from: 11/27/2003)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
komisionálny predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 11/27/2003)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 11/27/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/27/2003)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 11/27/2003)
ťažba a približovanie dreva a služby v lesníctve v rozsahu voľných živností
  (from: 09/22/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/15/2014)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 04/09/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/21/2020)
Partners: 
Mesto Spišská Belá IČO: 00 326 518
Petzvalova 272/18
Spišská Belá 059 01
Slovak Republic
  (from: 04/19/2023)
Contribution of each member: 
Mesto Spišská Belá
Amount of investment: 6 638,78 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 04/19/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/27/2003)
Ing. Mgr. Peter Zibura
Slnečná 132/38
Spišská Belá 059 01
From: 04/01/2023
  (from: 04/19/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis
  (from: 04/09/2015)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 08/14/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ján Svocák
Záhradná 20/531
Spišská Belá 059 01
From: 02/15/2019
  (from: 05/11/2019)
JUDr. Štefan Bieľak
Tatranská 30/750
Spišská Belá 059 01
From: 02/15/2019
  (from: 05/11/2019)
Ing. Ján Poliak
Greisigerova 1362/2
Spišská Belá 059 01
From: 01/12/2023
  (from: 04/19/2023)
Ing. Lukáš Hotáry
Letná 2580/18B
Spišská Belá 059 01
From: 01/12/2023
  (from: 04/19/2023)
Maroš Vaverčák
Osloboditeľov 881/3
Spišská Belá 059 01
From: 01/12/2023
  (from: 04/19/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 417/2003, Nz 91264/2003 zo dňa 13.10.2003 spísanej JUDr. Jaroslavom Liškom, notárom v Kežmarku podľa ust. § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/27/2003)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person