Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9051/B

Business name: 
Fineus brokers s.r.o.
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Registered seat: 
Hurbanovo nám. 3
Bratislava 815 89
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Identification number (IČO): 
31 396 321
  (from: 05/29/1995)
Date of entry: 
05/29/1995
  (from: 05/29/1995)
Person dissolved from: 
15. 5. 1996
  (from: 05/15/1996)
Date of deletion: 
05/15/1996
  (from: 05/15/1996)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/15/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/1995)
Objects of the company: 
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Partners: 
Robert Kucharik
Budatínska 37
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Gustáv Laca
Holíčska 12
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Contribution of each member: 
Robert Kucharik
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Gustáv Laca
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Gustáv Laca
Holíčska 12
Bratislava 851 05
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.1995 bola spoločnosť Fineus brokers, s.r.o. zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 Zák. č. 513/91 Zb. Všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti prechádzajú na právneho nástupcu ktorým je Fineus brokers o.c.p.a.s. so sídlom Holíčska 12, Bratislava. Na základe týchto skutočností sa Fineus brokers s.r.o. vymazáva z obchodného registra. V Y M A Z U J E S A : Fineus brokers s.r.o. sa vymazáva z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 15922
  (from: 05/15/1996)
Spoločenská zmluva zo dňa 28.4.1995 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 15922
  (from: 05/29/1995 until: 05/14/1996)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person