Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  251/L

Business name: 
Slovena, a.s.
  (from: 07/07/2010)
Registered seat: 
Kysucká cesta 3
Žilina 010 01
  (from: 01/17/1995)
Identification number (IČO): 
31 622 259
  (from: 01/17/1995)
Date of entry: 
01/17/1995
  (from: 01/17/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/17/1995)
Objects of the company: 
textilná a odevná výroba
  (from: 01/17/1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľných obchodných živností
  (from: 01/17/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/17/1995)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 01/17/1995)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 02/15/2005)
inžiniersko-investorská činnosť
  (from: 07/07/2010)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/07/2010)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 07/07/2010)
nepravidelná osobná doprava
  (from: 07/07/2010)
vedenie účtovníctva a poradenská činnosť v oblasti účtovníctva
  (from: 07/07/2010)
elektroenergetika, v rozsahu dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 07/07/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/17/1995)
Bc. Karol Zahatlan - predseda
Bitarová 235
Bitarová 010 04
From: 06/30/2010
  (from: 01/31/2015)
Ing. Pavol Kodaj - člen
Kubínska 6
Žilina 010 08
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Ing. Ladislav Kada - člen
Fatranská 8
Žilina 010 08
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Ing. Janka Sučíková - člen
Janka Silana 12
Žilina 010 01
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Ing. Juraj Kakódy - člen
Vranie 137
Brodno 010 14
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Ing. Jaroslav Habrún - člen
Rozkvet 2054/111-8
Považská Bystrica 017 01
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Oľga Brňáková - Member of the Board of Directors
Zvolenská 1777/3
Žilina 010 08
From: 07/09/2021
  (from: 07/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení zastupovať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/17/1995)
Capital: 
174 510 EUR Paid up: 174 510 EUR
  (from: 07/07/2010)
Shares: 
Number of shares: 58170
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená: - predkupným právom akcionárov na ponúkané akcie, - udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií na tretiu osobu predstavenstvom spoločnosti na základe písomnej žiadosti akcionára, za podmienok bližšie upravených v článku 4 Stanov spoločnosti.
  (from: 07/07/2010)
Supervisory board: 
Ing. Tomáš Cingel
Dedovec 1032/37
Považská Bystrica 017 01
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Ing. Ján Vojčinák
Gaštanova 14
Žilina 010 07
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Ing. Natália Kodajová
Kubínska 6
Žilina 010 08
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
JUDr. Jozef Vereš
Školská 149
Rajecké Teplice 013 13
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Ing. Helena Horáková
Popradská 1/71
Žilina 010 08
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Ing. Stanislav Šubert
Trnavská 3
Žilina 010 08
From: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.12.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. upísaním akcií a prijatím stanov. Starý spis: Sa 788
  (from: 01/17/1995)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti SLOVENATEX, a.s. konanom dňa 11.06.2010 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti SLOVENATEX, a.s., so sídlom Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 622 259 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Slovena a.s., so sídlom Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, IČO: 31 635 318 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Slovena a.s. na obchodnú spoločnosť SLOVENATEX, a.s.. Obchodná spoločnosť SLOVENATEX, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Slovena a.s..
  (from: 07/07/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/07/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Slovena a.s.
Kysucká cesta 3
Žilina 010 61
  (from: 07/07/2010)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person