Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  192/T

Business name: 
ISTROPOL SOLARY a.s.
  (from: 09/18/1996)
Registered seat: 
267
Horné Mýto 930 13
  (from: 09/18/1996)
Identification number (IČO): 
34 146 768
  (from: 09/18/1996)
Date of entry: 
09/18/1996
  (from: 09/18/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/18/1996)
Objects of the company: 
pôdohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
  (from: 09/18/1996)
výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie poľných plodín, zelenín, kvetín, viniča, koreninových a technických plodín
  (from: 09/18/1996)
výroba, nákup, úprava, skladovanie a predaj osív, sadív a škôlkárskych výpestkov
  (from: 09/18/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti)
  (from: 09/18/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/18/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/21/2002)
Ing. Tibor Csémy - člen
Mliečňanská 2293/27
Šamorín 931 01
From: 06/08/2019
  (from: 07/31/2019)
Ing. Gyula Zalabai - Chairman of the Board of Directors
Csermelyova 4589/8
Dunajská Streda 929 01
From: 06/01/2022
  (from: 07/20/2022)
Ing. Rudolf Zajac - Member of the Board of Directors
Sokolská 1466/113
Zvolen 960 01
From: 06/01/2022
  (from: 07/20/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/21/2002)
Capital: 
843 059,19 EUR Paid up: 843 059,19 EUR
  (from: 06/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 25401
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/01/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ľubomír Hudoba
Š. Záhorského 368/22
Sliač 962 31
From: 07/01/2021
  (from: 08/20/2021)
Mgr. Dóra Zalabai
Csermelyova ulica 4589/8
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2021
  (from: 08/20/2021)
Ing. Ján Slančík
Dubové 38
Dobrá Niva 962 61
From: 06/01/2022
  (from: 07/20/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.08.1996 spísanou do notárskej zápisnice č. N 185/96, Nz 185/96, v znení Dodatku zo dňa 16.09.1996 zakladateľom Slovenským pozemkovým fondom Bratislava, bez výzvy na upísanie akcií, v zmysle § 162 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb., v znení ďaľších zmien a doplnkov, zrušením bez likvidácie štátneho podniku ISTROPOL, šľachtiteľský a semenársky podnik Solary, štátny podnik, so sídlom Horné Mýto 267, na základe rozhodnutia Ministerstva Pôdohospodárstva SR zo dňa 12.08.1996, číslo 7529/1996 - 420, v súlade s privatizačným projektom, všetky aktíva a pasíva, práva, záväzky i neznáme, po zrušenom štátnom podniku preberá akciová spoločnosť. Stary spis: Sa 596
  (from: 09/18/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.04.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č.N 36/97, Nz 33/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 09/09/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.05.2002, ktorého priebeh je overený notárskou zápisnicou č. N 102/2002, Nz 100/2002 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/21/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 03.09.2002, ktorého priebeh je overený notárskou zápisnicou č. N 156/2002, Nz 154/2002 rozhodlo o znížení základného imania na 25 401 000 Sk.
  (from: 05/26/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ISTROPOL SOLARY, a.s. zo dňa 07.03.2003 rozhodlo o stanovení rozhodujúceho dňa a spôsobu vzatia akcií z obehu v počte 10 887 ks. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, konaná dňa 27.06.2003, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2003, Nz 55539/2003 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/21/2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.06.2003, ktorého priebeh je overený notárskou zápisnicou č. N 147/2003, Nz 55539/2003 schválilo zmenu stanov.
  (from: 12/18/2003)
Date of updating data in databases:  02/23/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person