Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  861/S

Business name: 
B A P A spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 05/15/2003 until: 01/08/2007)
B A P A spol. s r.o.
  (from: 12/09/1992 until: 05/14/2003)
Registered seat: 
Trúchleho Sitnianskeho 2
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 07/12/1993 until: 01/08/2007)
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 12/09/1992 until: 07/11/1993)
Identification number (IČO): 
31 575 358
  (from: 12/09/1992)
Date of entry: 
12/09/1992
  (from: 12/09/1992)
Person dissolved from: 
3.11.2006
  (from: 01/09/2007)
Date of deletion: 
01/09/2007
  (from: 01/09/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/09/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/09/1992)
Objects of the company: 
informatívne meranie škodlivín životného a pracov. prostredia
  (from: 12/09/1992 until: 01/08/2007)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/1992 until: 01/08/2007)
demolácia a zemné práce
  (from: 12/09/1992 until: 01/08/2007)
drevárska a piliarska výroba a impregnácia dreva
  (from: 12/09/1992 until: 01/08/2007)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 12/09/1992 until: 01/08/2007)
výroba autodoplnkov
  (from: 12/09/1992 until: 01/08/2007)
banská činnosť v zmyslel § 2 písm. b,c,d,e,g, zák.č. 5l/l988 Zb. v znení zák. č. 499/9l Zb. a zák.č. 336/l992 Zb. - činnosť vykonávaná banským spôsobom v zmysle ust.§ 3 písm.a,d,e,f,g,i, cit.zák.
  (from: 12/21/1992 until: 01/08/2007)
Partners: 
HIROCEM a.s
Rohožník
Slovak Republic
  (from: 07/12/1993 until: 01/03/1999)
Ing. Jozef Karabelly
Bratská 5
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Ing. Jozef Karabelly
Bratská 5
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
Andrej Kubiňák
Škultétyho 10
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Andrej Kubiňák
Škultétyho 10
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Ing. Ladislav Sombathy
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
Ing. Ladislav Sombathy
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
Contribution of each member: 
Andrej Kubiňák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
Ing. Erik Sombathy
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
Ing. Ladislav Sombathy
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
Ing. Jozef Karabelly
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
HIROCEM a.s
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/12/1993 until: 01/03/1999)
Andrej Kubiňák
Amount of investment: 31 000 Sk Paid up: 31 000 Sk
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Ing. Erik Sombathy
Amount of investment: 97 000 Sk Paid up: 97 000 Sk
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Ing. Ladislav Sombathy
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Ing. Jozef Karabelly
Amount of investment: 47 000 Sk Paid up: 47 000 Sk
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/15/2003 until: 01/08/2007)
konatelia
  (from: 01/04/1999 until: 05/14/2003)
Individual managing director
  (from: 07/12/1993 until: 01/03/1999)
konatelia
  (from: 12/09/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Jozef Karabelly
Bratská 5
Banská Štiavnica
  (from: 12/09/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Jozef Karabelly
Bratská 5
Banská Štiavnica
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Andrej Kubiňák
Škultétyho 10
Banská Štiavnica
  (from: 12/09/1992 until: 01/03/1999)
Andrej Kubiňák
Škultétyho 10
Banská Štiavnica
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
  (from: 12/09/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Ladislav Sombathy
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica
  (from: 12/09/1992 until: 07/11/1993)
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor, samostatne.
  (from: 05/15/2003 until: 01/08/2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/04/1999 until: 05/14/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 07/12/1993 until: 01/03/1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 12/09/1992 until: 07/11/1993)
Capital: 
205 000 Sk
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
200 000 Sk
  (from: 07/12/1993 until: 01/03/1999)
100 000 Sk
  (from: 12/09/1992 until: 07/11/1993)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ján Berger
Krížna 4928/64
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/02/2004 Until: 01/09/2007
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ján Berger
Krížna 4928/64
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/02/2004
  (from: 04/30/2004 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
  (from: 05/15/2003 until: 04/29/2004)
 Liquidators:
Ing. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica
Until: 04/02/2004
  (from: 04/30/2004 until: 04/29/2004)
Other legal facts: 
Krajský súd Banská Bystrica uznesením č.k. 55K/166/2004 - 85 zo dňa 17. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 03. 11. 2006 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka B A P A spol. s.r.o. „ v likvidácii“ so sídlom Trúchleho Sitnianskeho 2, Banská Štiavnica 969 01 , IČO: 31 575 358, zamietol pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 01/09/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.11.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Starý spis: S.r.o. 2613
  (from: 12/09/1992 until: 01/08/2007)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l5.l2.l992 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/21/1992 until: 01/08/2007)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.5.l993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/12/1993 until: 01/08/2007)
. Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 02.07.1998, bol schválený Dodatok č. 3, ktorým sa upravuje Spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/04/1999 until: 01/08/2007)
. Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2002.
  (from: 05/15/2003 until: 01/08/2007)
Date of updating data in databases:  01/18/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person