Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21174/N

Business name: 
KLEMON s.r.o.
  (from: 12/05/2007 until: 01/14/2016)
Registered seat: 
Priemyselná 1520
Zlaté Moravce 953 01
  (from: 12/05/2007 until: 01/14/2016)
Identification number (IČO): 
43 852 335
  (from: 12/05/2007)
Date of entry: 
12/05/2007
  (from: 12/05/2007)
Person dissolved from: 
21.12.2015
  (from: 01/15/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/15/2016)
Date of deletion: 
01/15/2016
  (from: 01/15/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/15/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/05/2007)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 10/22/2010 until: 01/14/2016)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21.12.2015 o zrušení spoločnosti KLEMON s.r.o., so sídlom Priemyselná 1520, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 852 335 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Varga Bau, s. r. o., so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 47 663 740, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 36837/N. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21174/N sa v y m a z á v a dňom 15.01.2016 obchodná spoločnosť KLEMON s.r.o., so sídlom Priemyselná 1520, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 43 852 335, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou Varga Bau, s. r. o., so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 47 663 740, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 36837/N, na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 21.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 1486/2015, Nz 58619/2015, NCRls /2015, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 15.01.2016.
  (from: 01/15/2016)
Legal successor: 
Varga Bau, s. r. o.
Mostná 72
Nitra 949 01
  (from: 01/15/2016)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person