Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14349/N

Business name: 
VRM Computers s.r.o.
  (from: 01/31/2002)
BERITH, s.r.o.
  (from: 04/01/1999 until: 01/30/2002)
Registered seat: 
284
Žihárec 925 83
  (from: 09/30/2003)
Hasičská 3
Trenčín 911 01
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2003)
Identification number (IČO): 
36 307 513
  (from: 04/01/1999)
Date of entry: 
04/01/1999
  (from: 04/01/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/01/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 04/01/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/01/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/01/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/01/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/01/1999)
výskum trhu
  (from: 04/01/1999)
podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti ekonomických, učtovných a organizačných poradcov/
  (from: 04/01/1999)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 04/01/1999)
údržba a oprava koncelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/31/2002)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 01/31/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/31/2002)
elektroinštalácie
  (from: 01/31/2002)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/31/2002)
fotografické služby
  (from: 01/31/2002)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 01/31/2002)
rozmnožovanie náhradných nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (from: 01/31/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/31/2002)
leasing spojený s financovaním
  (from: 01/31/2002)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/31/2002)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/31/2002)
pozemné stavby
  (from: 01/31/2002)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 01/31/2002)
predaj rýchlo tepelne upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu do 8 miest
  (from: 01/31/2002)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 01/31/2002)
Partners: 
Milan Holub
B. Němcovej 520/2
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 09/30/2003)
Jozefína Balážová
276
Gajary 900 61
Slovak Republic
  (from: 09/30/2003)
Virtual Reality Media, s.r.o.
10151 University BLVD., Suite 363
Orlando FL 328 17
United States of America
  (from: 01/31/2002 until: 09/29/2003)
Boris Berith
M.R.Štefánika 80
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/31/2002 until: 09/29/2003)
Boris Bertih
M.R.Štefánika 80
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/1999 until: 01/30/2002)
Boris Bielik
Kubranská 279
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/31/2002 until: 09/29/2003)
Boris Bielik
Kubranská 279
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/1999 until: 01/30/2002)
Contribution of each member: 
Milan Holub
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 09/30/2003)
Jozefína Balážová
Amount of investment: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 400 000 Sk
  (from: 09/30/2003)
Boris Bertih
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/01/1999 until: 01/30/2002)
Boris Bielik
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/01/1999 until: 01/30/2002)
Boris Berith
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/31/2002 until: 09/29/2003)
Boris Bielik
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/31/2002 until: 09/29/2003)
Virtual Reality Media, s.r.o.
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 01/31/2002 until: 09/29/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/30/2003)
konatelia
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2003)
Jozefína Balážová
276
Gajary 900 61
From: 05/28/2003
  (from: 09/30/2003)
Boris Berith
M.R.Štefánika 80
Trenčín 911 01
Until: 05/28/2003
  (from: 01/31/2002 until: 09/29/2003)
Boris Bertih
M.R.Štefánika 80
Trenčín 911 01
  (from: 04/01/1999 until: 01/30/2002)
Boris Bielik
Kubranská 279
Trenčín 911 01
Until: 05/28/2003
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia, každý samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom - konateľ.
  (from: 09/30/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia, každý samostatne. Spoločnosť konateľ zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom - konateľ.
  (from: 04/01/1999 until: 09/29/2003)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/30/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 01/31/2002 until: 09/29/2003)
200 000 Sk
  (from: 04/01/1999 until: 01/30/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 22.3.1999 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodnému zákonníka v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/01/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.9.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy v jej úplnom znení.
  (from: 01/31/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.05.2003 schválilo prevod obchodných podielov (Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 28.05.2003), zmenu konateľa spoločnosti a sídla (z Hasičská 3, Trenčín na Žihárec 284) a úplné nové znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/30/2003)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person