Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14660/R

Business name: 
KOVO TOP, s.r.o.
  (from: 05/20/2004)
Registered seat: 
Nádražná 1083
Nitrianske Pravno 972 13
  (from: 02/23/2017)
26
Tužina 972 14
  (from: 05/20/2004 until: 02/22/2017)
Identification number (IČO): 
36 335 762
  (from: 05/20/2004)
Date of entry: 
05/20/2004
  (from: 05/20/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/2004)
Objects of the company: 
zámočnícke práce
  (from: 05/20/2004)
zváračské práce
  (from: 05/20/2004)
kovoobrábanie
  (from: 05/20/2004)
výroba, oprava a servis kovových konštrukcií
  (from: 05/20/2004)
výroba, oprava a servis mechanických častí strojov a zariadení mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 05/20/2004)
ochrana povrchu konštrukcií a ich častí
  (from: 05/20/2004)
výroba nádrží, zásobníkov, kontajnerov mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 05/20/2004)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 05/20/2004)
vypracovanie technickej dokumentácie v oblasti strojárenstva
  (from: 05/20/2004)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004)
prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/14/2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť )
  (from: 12/14/2016)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistiských štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvanie špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie arichitektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.
  (from: 12/14/2016)
Partners: 
Pavel Filkorn
238
Tužina 972 14
Slovak Republic
  (from: 02/22/2023)
Ing. Peter Haluš
Soľná 757/9
Nitrianske Pravno 972 13
Slovak Republic
  (from: 02/22/2023)
Ing.arch. Richard Krajči
Prievidzská 28/33
Nitrianske Pravno 972 13
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Helmut Hofstädter
Hutweidegasse 7
Eisenstadt 7000
Republic of Austria
  (from: 06/19/2015 until: 02/22/2017)
Ing.arch. Richard Krajči
Prievidzská 28/33
Nitrianske Pravno 972 13
Slovak Republic
  (from: 02/23/2017 until: 05/16/2022)
Ing. Július Pastorek
Školská 1061
Nitrianske Pravno 972 13
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 05/15/2012)
Ing. Vladimír Wiedermann
Hollého 1174/1
Bojnice - Dubnica 972 01
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 05/15/2012)
Pavel Filkorn
238
Tužina 972 14
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 02/21/2023)
Ing. Peter Haluš
Soľná 757/9
Nitrianske Pravno 972 13
Slovak Republic
  (from: 05/20/2004 until: 02/21/2023)
Contribution of each member: 
Pavel Filkorn
  (from: 02/23/2017 until: 02/21/2023)
Pavel Filkorn
Amount of investment: 2 310 EUR Paid up: 2 310 EUR
  (from: 02/22/2023)
Ing. Peter Haluš
  (from: 02/23/2017 until: 02/21/2023)
Ing. Peter Haluš
Amount of investment: 2 380 EUR Paid up: 2 380 EUR
  (from: 02/22/2023)
Ing.arch. Richard Krajči
  (from: 02/23/2017 until: 05/16/2022)
Ing.arch. Richard Krajči
Amount of investment: 2 310 EUR Paid up: 2 310 EUR
  (from: 05/17/2022)
Pavel Filkorn
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 01/14/2010)
Ing. Július Pastorek
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 01/14/2010)
Ing. Peter Haluš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 01/14/2010)
Ing. Vladimír Wiedermann
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 01/14/2010)
Pavel Filkorn
Amount of investment: 1 659,695944 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/15/2010 until: 05/15/2012)
Ing. Július Pastorek
Amount of investment: 1 659,695944 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/15/2010 until: 05/15/2012)
Ing. Peter Haluš
Amount of investment: 1 659,695944 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/15/2010 until: 05/15/2012)
Ing. Vladimír Wiedermann
Amount of investment: 1 659,695944 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 01/15/2010 until: 05/15/2012)
Pavel Filkorn
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/16/2012 until: 06/18/2015)
Ing. Peter Haluš
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/16/2012 until: 06/18/2015)
Pavel Filkorn
Amount of investment: 3 080 EUR Paid up: 3 080 EUR
  (from: 06/19/2015 until: 02/22/2017)
Ing. Peter Haluš
Amount of investment: 3 080 EUR Paid up: 3 080 EUR
  (from: 06/19/2015 until: 02/22/2017)
Helmut Hofstädter
Amount of investment: 840 EUR Paid up: 840 EUR
  (from: 06/19/2015 until: 02/22/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/20/2004)
Ing. Peter Haluš
Soľná 757/9
Nitrianske Pravno 972 13
From: 05/20/2004
  (from: 05/17/2022)
Pavel Filkorn
238
Tužina 972 14
From: 04/11/2012
  (from: 05/16/2012)
Ing.arch. Richard Krajči
Prievidzská 28/33
Nitrianske Pravno 972 13
From: 02/17/2017
  (from: 02/23/2017)
Ing. Peter Haluš
Soľná 757/9
Nitrianske Pravno 972 13
From: 05/20/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/16/2022)
Ing. Július Pastorek
Školská 1061
Nitrianske Pravno 972 13
From: 05/20/2004
  (from: 05/20/2004 until: 05/15/2012)
Ing. Július Pastorek
Školská 1061
Nitrianske Pravno 972 13
From: 05/20/2004 Until: 04/11/2012
  (from: 05/16/2012 until: 05/15/2012)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti sú oprávnení jednať a podpisovať všetci konatelia samostatne.
  (from: 05/23/2012)
Menom spoločnosti sú oprávnení jednať a podpisovať všetci konatelia samostatne. Kontrakty s objemom nad 200.000.- Sk musia podpisovať najmenej dvaja konatelia.
  (from: 05/20/2004 until: 05/22/2012)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 06/19/2015)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/15/2010 until: 06/18/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/2004 until: 01/14/2010)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person